Overzicht: welke soorten koolstofarme brandstoffen bestaan er zoal?

Ga terug naar het overzicht
koolstofarme-brandstoffen

Om uw woning duurzaam te verwarmen, kunt u kiezen voor een combinatie van brandstof met hernieuwbare energie. Maar wist u dat vloeibare brandstoffen zelf ook steeds ecologischer worden? Maak kennis met de verschillende soorten koolstofarme brandstoffen.

Wat zijn koolstofarme brandstoffen?

Koolstofarme brandstoffen zijn alternatieven voor fossiele brandstoffen (zoals gewone stookolie) die bij gebruik niet meer CO2 uitstoten dan er opgenomen wordt tijdens de productie en voldoen aan de RED II-norm. Dat betekent dat ze conform zijn met de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (2018/20inz01/EU). Voor de productie van deze brandstoffen is het niet nodig om landoppervlakte een andere bestemming te geven. Op die manier gaat er geen land verloren dat bedoeld is voor de productie van voedingsgewassen en komt de biodiversiteit niet in het gedrang.

Waarom zijn koolstofarme brandstoffen belangrijk?

Er zijn tal van redenen waarom dit soort brandstoffen een betekenisvolle rol kan spelen in onze energievoorziening:

 • Ze zijn klimaatneutraal, omdat ze deel uitmaken van een gesloten kringloop van koolstof.
 • Ze kunnen in toenemende mate bijgemengd worden in stookolie.
 • Ze worden geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen zoals afval of hernieuwbare elektriciteit.
 • Ze kunnen geleverd en gebruikt worden met bestaande installaties.
 • Ze kunnen makkelijk opgeslagen en getransporteerd worden.
 • Ze kunnen gebruikt worden voor tal van toepassingen, niet enkel voor de verwarming van uw woning.
 • Het gaat om mature technologieën: de productie van koolstofarme brandstoffen is met andere woorden niet nieuw en de technologie kent geen kinderziekten meer.
 • Bij een stijgende productie en gunstiger fiscale belasting worden ze voordeliger in prijs.

De verschillende soorten koolstofarme brandstoffen

We onderscheiden een aantal verschillende types:

1. Biobrandstoffen

Dit zijn brandstoffen op basis van plantaardig materiaal (biomassa).

 • De eerste generatie biobrandstoffen wordt geproduceerd op basis van granen, suikerbieten, zaden of fruit. Voorbeelden hiervan zijn bio-ethanol en biodiesel of FAME (Fatty Acid Methyl Ester). FAME ontstaat tijdens de bewerking (transesterificatie) van gebruikte bakoliën (UCO’s) en dierlijke vetten. Dit type biobrandstof wordt al gebruikt in de transportsector en is in grote hoeveelheden beschikbaar.
 • De tweede generatie biobrandstoffen worden gemaakt uit planten die daarvoor geteeld worden (energiegewassen) of uit niet-eetbare delen van voedingsgewassen. Ze brengen de voedselproductie dus niet in het gedrang. Voorbeelden hiervan zijn ethanol of BtL (Biomass to Liquid)
 • De derde generatie biobrandstoffen maakt geen gebruik van geteelde gewassen, maar bijvoorbeeld van algen of plantenafval. Het gaat om bio-olie, ethanol en HVO (hydrogenated vegatable oil.) HVO is gemaakt van gelijkaardig hernieuwbaar ruw materiaal als FAME. Vandaag is dit soort brandstof al verkrijgbaar op een industriële schaal. Er bieden zich almaar meer producenten aan, waardoor de beschikbaarheid stijgt.

2. E-fuels

E-fuels worden geproduceerd op basis van elektriciteit die afkomstig is van zonne- of windenergie en op basis van koolstof uit de atmosfeer of uit andere bronnen. E-fuels worden gemaakt via het zogenaamde Fischer-Tropsch-proces. Het resultaat noemt men PtL (Power to Liquid) of een Fischer-Tropsch-product. Dit type brandstof biedt goede vooruitzichten voor gebieden die veel mogelijkheden hebben om goedkoop hernieuwbare elektriciteit te produceren.

Gerelateerde berichten

De conclusie van de studiedag Climate & Energies for the Future was duidelijk: om de...
In buurland Frankrijk is de biobrandstof F30 al beschikbaar voor verwarming. Deze mix van stookolie...