Nieuwe officiële benaming voor mazout extra: gasolie-diesel

Ga terug naar het overzicht
Hybride
gasolie-diesel

Stookolie maakt continu veranderingen door. Zo is het zwavelgehalte van de brandstof op een halve eeuw maar liefst met 99,3% gedaald, onder meer onder impuls van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Die moedigde ook ons land aan om strenge emissiegrenzen te respecteren. Die evolutie is natuurlijk goed nieuws voor het milieu: de sterke daling van het zwavelgehalte in stookolie verkleint de impact van luchtvervuiling op de volksgezondheid en het milieu. Maar ze bracht nóg gevolgen met zich mee. Zo besloot de regering onlangs om de benamingen voor het product ‘mazout’ te hervormen.

Mazout extra, ook gasolie extra genoemd, werd gasolie-diesel

De Europese norm die van toepassing is op dieselbrandstof en gasolie-diesel legt het maximale zwavelgehalte voor beide producten op 10 ppm. Het voormalige mazout extra of gasolie extra gaat daarom voortaan als gasolie-diesel door het leven. Het is dus deze nieuwe benaming die je zal terugvinden op onder meer je leveringsbon en factuur.

Wat verandert er voor jou als stookoliegebruiker?

In je cv-ketel heb je de vrije keuze tussen gasolie-verwarming met een zwavelgehalte van 50 ppm of gasolie-diesel (voor verwarmingsdoeleinden) met een zwavelgehalte van 10 ppm. Verwarm je trouw op mazout extra? Dan zal je merken dat de benaming van je gekende product is aangepast op de leverings- en/of bestelbon naar gasolie-diesel, maar het product zelf verandert niet.

Om elke vorm van verwarring te vermijden, kan jouw mazoutverdeler er wel voor kiezen om op leveringsbonnen en facturen gasolie-diesel als officiële benaming te laten vergezellen door een verduidelijking, zoals ‘gasolie-diesel voor verwarmingsdoeleinden’ of ‘gasolie-diesel, vroeger gasolie extra’.

Geen verandering voor mazout normaal of ‘gasolie-verwarming’

De term ‘gasolie-verwarming’, waarvoor een maximum van 50 ppm geldt, valt onder een andere norm dan gasolie-diesel en mag zijn huidige benaming gewoon behouden.

Gerelateerde berichten

Voor wie zuiniger en duurzamer wil verwarmen, is zonne-energie een goede aanvulling op de cv-ketel...
Ontdek hoe een zonneboiler werkt. Wist je dat je hiermee – anders dan bij PV-panelen – niet...