Mazouttank wetgeving: wat de VLAREM II van je verlangt

Ga terug naar het overzicht
mazouttank-wetgeving-Vlarem

Dat er wettelijke verplichtingen verbonden zijn aan je mazouttank wist je waarschijnlijk al. Je moet sowieso op regelmatige basis je tank laten onderhouden en nakijken, maar dat is niet het enige. Je mazouttank moet daarnaast voldoen aan een aantal wettelijke bepalingen die beschreven staan in de VLAREM II. Dat is de wetgeving rond mazouttanks die de opslag van stookolie regelt. In dit artikel verduidelijken we wat de VLAREM II nu juist van jou verwacht.

Dit zegt de VLAREM II-wetgeving in het algemeen over mazouttanks

Volgens de VLAREM II-wetgeving moeten je mazouttank én de leidingen, kranen en koppelingen beschermd zijn tegen beschadigingen. Beschadigingen kunnen zowel door technische mankementen ontstaan (denk aan een onderdeel dat niet goed meer werkt) als door slijtage (bijvoorbeeld roest). Verder moeten ondergrondse leidingen door een greppel of buis lopen die geen brandstof doorlaat en die uitmondt in een speciale opvangput. Ten slotte verplicht deze wetgeving voor mazouttanks je om een overvulbeveiliging (fluit of sonde) te voorzien en een ontluchtingssysteem dat uitmondt in open lucht en op een plek die de omgeving zo min mogelijk hindert. 

Wetgeving voor de plaatsing van je mazouttank

Als je een nieuwe mazouttank plaatst, moet dat gebeuren onder toezicht van een erkend stookolietechnicus. Die voert na de installatie een controle uit en overhandigt je een conformiteitsattest. Daarbij krijg je een groene merkplaat waarop het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige, de datum van de plaatsing en de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan. Tot slot ontvang je een certificaat van de fabrikant van je reservoir.

Keuring en onderhoud van je mazouttank volgens VLAREM II

Volgens de wetgeving is de keuring van bovengrondse mazouttanks van minder dan 5.000 kilo of 6.000 liter voor particulier gebruik sinds 1 maart 2009 enkel bij de ingebruikname nodig. Een ondergrondse tank van minder dan 5.000 kilo of 6.000 liter laat je na vijf jaar opnieuw keuren.

Doe altijd een beroep op een erkend technicus. Tijdens de keuring van je mazouttank let die op de volgende punten:

  • de werking van de overvulbeveilging;
  • de werking van de lekdetectie, als die aanwezig is;
  • een dichtheidsproef, bij afwezigheid van een lekdetectie;
  • de aanwezigheid van slib of water in de tank;
  • de aanwezigheid van het certificaat;
  • een meting van het potentiaalverschil tussen tank en bodem.

Als blijkt dat alles in orde is, voorziet de technicus je mazouttank van een nieuwe groene merkplaat. Is de tank niet conform de regels? Dan ontvang je een oranje of rode merkplaat. Een oranje merkplaat wil zeggen dat je opslaginstallatie wettelijk niet in orde is, maar dat de vastgestelde gebreken niet kunnen leiden tot verontreiniging. Een rode merkplaat betekent dat je je opslaginstallatie niet mag gebruiken tot hij wettelijk voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Wil je graag meer weten? Met de tool op onze website kun je de wetgeving voor zowel voor bovengrondse als ondergrondse mazouttanks raadplegen. Als je graag een herinnering ontvangt wanneer het weer tijd is voor je controle, kun je je inschrijven voor de Mazout Alerts op onze website.

Gerelateerde berichten

Uit de energie-enquête van Informazout blijkt dat de interesse in hybride warmtepompen stijgt. Dit...
Heb jij al thermostatische kranen op je radiatoren? Ze leveren je heel wat voordeel op, want je...