Mazouttank wetgeving: wat de VLAREM II van je verlangt

Ga terug naar het overzicht
mazouttank wetgeving vlarem

Dat er wettelijke verplichtingen verbonden zijn aan je mazouttank wist je waarschijnlijk al. Je moet sowieso op regelmatige basis je tank laten onderhouden en nakijken, maar dat is niet het enige. Je mazouttank moet daarnaast ook voldoen aan een aantal wettelijke bepalingen die beschreven staan in de VLAREM II. Dat is de wetgeving die de opslag van mazout in mazouttanks regelt. In dit artikel verduidelijken we wat die wetgeving nu juist van jou verwacht.

Dit zegt de ‘VLAREM II’-wetgeving in het algemeen over mazouttanks

Algemeen gezien moeten je mazouttank én de leidingen, kranen en koppelingen beschermd zijn tegen beschadigingen. Beschadigingen kunnen zowel een technische aard hebben (denk aan een onderdeel dat niet goed meer werkt) als door slijtage ontstaan (bijvoorbeeld roest). Verder moeten ondergrondse leidingen door een greppel of buis lopen die geen brandstof doorlaat en die uitmondt in een speciale opvangput. Daarnaast moet je mazouttank voorzien zijn van een overvulbeveiliging (fluit of sonde)  en van een ontluchtingssysteem die uitmondt in open lucht en op een plek die de omgeving zo min mogelijk hindert. 

Hieraan moet je mazouttank voldoen op het vlak van plaatsing

Als je een nieuwe tank plaatst moet je mazouttank in de eerste plaats geïnstalleerd zijn onder toezicht van  een erkend stookolietechnicus. Na de installatie doet de erkend technicus een controle en overhandigt hij je een conformiteitsattest. Daarbij krijg je ook nog een groene merkplaat waarop het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige, de datum van de plaatsing en de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan. Tot slot ontvang je ook nog een certificaat van de fabrikant van je reservoir.

Controle en onderhoud van je mazouttank volgens VLAREM II

Net zoals de plaatsing moet de controle van je mazouttank gebeuren door een erkend technicus. Nieuwe bovengrondse tanks van minder dan 5.000 kilo of 6.000 liter voor particulier gebruik, moeten na de eerste keuring niet meer gecontroleerd worden. Ondergrondse tanks van minder dan 5.000 kilo of 6.000 liter voor particulier gebruik moeten na vijf jaar opnieuw gecontroleerd worden.

Als je graag een herinnering ontvangt wanneer het weer tijd is voor je controle, kun je je inschrijven voor de Mazout Alerts op onze website.

Tijdens de controle kijkt de technicus je mazouttank na op de volgende punten:

  • de werking van de overvulbeveilging;
  • de werking van de lekdetectie, indien die aanwezig is;
  • een dichtheidsproef, bij afwezigheid van een lekdetectie;
  • de aanwezigheid van slib of water in de tank;
  • de aanwezigheid van het certificaat;
  • een meting van het potentiaalverschil;

Als blijkt dat je tank in orde is, voorziet de technicus je mazouttank van een nieuwe groene merkplaat. Is de tank niet conform de regels? Dan ontvang je een oranje of rode merkplaat. Een oranje merkplaat wil zeggen dat je opslaginstallatie wettelijk niet in orde is, maar dat de vastgestelde gebreken niet kunnen leiden tot verontreiniging. Een rode merkplaat betekent dat je opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Wil je graag meer weten? Met de tool op onze website kun je de wetgeving voor jouw specifieke situatie raadplegen.

Gerelateerde berichten

Wat je in de zomer moet doen om minder energie te verbruiken? Begin met deze tips te lezen!
We trekken naar Duitsland om in te zoomen op de nieuwe vloeibare brandstoffen die je op termijn ook...