Mazout veilig opslaan? Laat je tank controleren

Ga terug naar het overzicht
mazout opslaan

Veiligheid voor alles, ook als het over mazout gaat. Gelukkig hoeven eigenaars van een stookolietank zich geen zorgen te maken. Een regelmatig onderhouden en gecontroleerd reservoir garandeert je een propere opslag in alle veiligheid. We hebben de belangrijkste verplichtingen en aanbevelingen inzake tankonderhoud alvast even voor je opgelijst. En een mazoutexpert met specialisatie reservoirs kan je correct informeren en helpen. Wat moet je nog meer weten? Enkele aandachtspunten.

Wat is de staat van het Belgische tankenpark?

Uit diverse studies en proefondervindelijke onderzoeken is gebleken dat de toestand van de mazoutreservoirs in ons land heel wat minder alarmerend is dan aanvankelijk gedacht. Uit een studie van PREMAZ (Preventie Mazout) blijkt niet alleen dat het percentage lekkende tanks laag ligt (amper 3,5%), maar ook dat zelfs een niet-lekvrije tank niet meteen tot milieuverontreiniging leidt. Bodemverontreiniging komt maar bij 0,8% van de ondergrondse tanks voor.

PREMAZ zag het levenslicht in 2000, met als eerste doelstelling mogelijke bezoedeling inschatten die te wijten is aan niet-waterdichte of lekkende stookolietanks bij particulieren.

Representatieve steekproef van PREMAZ

PREMAZ voert geregeld steekproeven uit in gemeenten uit drie gewesten. Het gaat daarbij om een representatieve mix: verschillende bewoningsvormen, landelijk en stedelijk, verschillende bodemsamenstelling, … Volgende elementen worden daarbij onder meer onder de loep genomen:

  • dichtheid van ondergrondse tanks: getest volgens een ultrasone methode.
  • corrosietoestand, aan de hand van een corrosietest.

De betrouwbaarheid van de tanks

Welke lessen vallen er te trekken uit die steekproeven? Dat is duidelijk: eigenaars van een regelmatig onderhouden en gecontroleerde stookolietank hoeven zich weinig zorgen te maken. Op de 2.102 tanks waarvan sprake waren er amper 73 niet lekvrij (3.5%), en daarvan hadden 53 nog geen aantoonbare milieuschade veroorzaakt.

De huidige technologie zorgt duidelijk voor veiligere tanks. Bovendien beschikken moderne reservoirs over een kenplaat en prototypekeuring. Deze keuring garandeert een optimale kwaliteit en betrouwbaarheid. Kies ook voor een tank met het kwaliteitslabel Optitank, dat enkel wordt toegekend aan mazoutreservoirs die gefabriceerd worden volgens strikt opgelegde normen.

Gerelateerde berichten

Je warmtepomp koppelen aan je cv-ketel op mazout? Ontdek waarom dit een betere optie is dan een ‘...
We kunnen je de combinatie van een verwarmingsketel met warmtepomp aanraden. We geven je hier zes...