lek mazouttank

Mazout is een 100% veilig brandstof: de kans op CO-vergiftiging is nagenoeg onbestaande, er is geen...
Mazout heeft een indringende geur. Hebben mazoutgebruikers daarom extra veel kans op geurhinder?...