Informazout test B20-mengeling in de praktijk

Ga terug naar het overzicht

Informazout voert verschillende tests uit met stookolie en hernieuwbare componenten in bestaande verwarmingssystemen. Bij een daarvan draait een condensatieketel op een mix  van 80% stookolie en 20% FAME, vandaar de naam B20. De duurzame verwarming van de toekomst?

Hoewel het B20-mengsel reeds met succes werd getest in andere landen, wou Informazout dezelfde test ook uitvoeren in België. Zo kunnen we nog beter aantonen dat stookolieverwarming de CO2-uitstoot kan helpen terugdringen.

We willen koolstofarme brandstoffen uit het labo halen om ze in reële situaties te testen en ze onder de aandacht te brengen van pers, installateurs en ketelfabrikanten.
Willem Voets, General Manager Informazout

Mix 80% stookolie - 20% FAME

Om een duurzaam stookoliemengsel met 20% FAME te testen, ging Informazout in zee met verschillende partners. Cargill leverde de FAME, Forceville leverde de stookolie en stelde een verwarmingsinstallatie ter beschikking en Weishaupt nam de verbrandingsparameters op en controleerde de staat van de ketel. Op 12 december 2019 werd de FAME met stookolie gemengd in de Sea Tank Terminal in Gent, in aanwezigheid van een ambtenaar van Douane en Accijnzen. Een tankwagen uit Forceville reed erheen met 1600 liter stookolie in een van de compartimenten en laadde er de 400 liter FAME van Cargill.

Antioxidant en antibacterieel

Naast FAME is aan de stookolie ook BHT (1000 ppm) toegevoegd - een antioxidant die de houdbaarheid van het product verlengt tot minstens 18 maanden, dus twee stookseizoenen -, de merkstof Solvent Yellow en een antibacterieel middel. Dat middel werd uit voorzorg toegevoegd, want FAME zelf geen bacteriën bevat, in tegenstelling tot stookolie. Wanneer de producten echter in contact komen met bacteriën in de tank, kan dit leiden tot de vorming van een zure slurry die de tank kan aantasten.

Wist u dat?

FAME heeft een aantal interessante eigenschappen op het vlak van duurzaamheid:

  • Volgens Cargill verlaagt FAME de CO2-uitstoot met 70% in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstoffen.
  • Bij een verhouding van 20% bedraagt de CO2-reductie dus ongeveer 14%.
  • FAME blijft vloeibaar tot -16 graden.
  • De calorische waarde bedraagt 33 megajoule per liter (10% minder dan die van stookolie).
Verwarmingsinstallatie in perfecte staat

Verwarmingsinstallatie in perfecte staat

De test ging van start in de loop van december 2019 in een Weishaupt Thermo Condens WTC-OB condensatieketel, uitgerust met een 2-traps brander, in de showroom van de firma Forceville in Boom. De ketel werd op geen enkele wijze aangepast voordat de start van de test met de B20. Bij het eerste bezoek van de Weishaupt-technicus op 19 december 2019 had de ketel al 67 liter stookolie verbruikt, waarvan 20% FAME. De Weishaupt technicus controleerde o.a. de stookinrichting, de pompdruk, de sproeier en alle verbrandings- en uitstootparameters. Hij nam ook een reeks foto's als vergelijkingsmateriaal voor latere tests. Hij stelde vast dat het verbrandingsrendement meer dan 99% (Hi) bedroeg en dat het toestel perfect voldeed aan de voorschriften inzake onderhoud en nazicht van centrale verwarmingstoestellen.
De ketel verwarmt zowel de showroom als de kantoren. Iedereen die hier binnenkomt, merkt dat hij goed werkt.
Geert De Decker, algemeen directeur van Forceville

Samenwerking Eurofuel en EHI

Eurofuel (de Europese vereniging voor het gebruik van stookolie en vloeibare brandstoffen voor huishoudelijke verwarming) werkt samen met de EHI (European Heating Industry association) bij het uitvoeren van enkele grootschalige tests. Zo willen ze de verbranding analyseren van verschillende combinaties van brandstoffen en koolstofarme componenten in verwarmingsinstallaties van alle fabrikanten.

Gerelateerde berichten

HVO, de oplossing voor een koolstofarme verwarming?