HVO voor verwarming in Finland en PtL-experimenten in Oostenrijk: gluren bij de buren

Ga terug naar het overzicht
HVO

Europa stelt zich het ambitieuze doel om tegen 2050 te transformeren tot een economie die klimaatneutraal is. Dat wil zeggen: dat er niet meer broeikasgassen in de atmosfeer mogen komen dan dat er door de natuur of met technologie worden uitgehaald. Deze doelstelling – klimaatneutraal worden – vormt de kern van de Green Deal en leidt in verschillende lidstaten tot indrukwekkende initiatieven om de energiesector koolstofvrij te maken en om die transitie voor iedereen zo rechtvaardig en inclusief mogelijk te maken. In ons land zijn er bijvoorbeeld twee pilootprojecten met koolstofarme vloeibare brandstoffen die aantonen dat we duurzaam kunnen verwarmen zonder te moeten investeren in nieuwe verwarmingsinstallaties. Concreet werd er getest met enerzijds een mix van 80% stookolie en 20% FAME, en anderzijds met 80% stookolie en 20% HVO. Meer testen met andere mixen volgen later dit jaar.

In dit artikel gaan we eens over de landsgrenzen gluren, naar een Oostenrijks pilootproject met een Power-to-Liquid-systeem, en naar Finland, waar al een volgende fase aangebroken is. Als eerste Europese land verkoopt het namelijk niet alleen HVO als brandstof voor de wagen, maar ook om huizen mee te verwarmen.

Oostenrijk: experimenteren met PtL of E-fuels

Het Oostenrijkse Instituut voor Warmte- en Olietechnologie (IWO) sloeg de handen in elkaar met AVL, een onafhankelijk onderzoeksinstituut in de automotive sector, om onder de naam ‘Innovation Flüssige Energie’ (‘Innovation Liquid Energy’) een Power-to-Liquid-systeem op te zetten in de bergen tegen 2022.

PtL-brandstoffen zijn gemaakt van een combinatie van waterstof en koolstofdioxide (CO2), dat na bewerking vloeibaar wordt. Dat eerste ingrediënt haalt men door elektrolyse uit water met behulp van wind- en/of zonne-energie. Het IWO noemt deze grote voordelen van zulke E-fuels:

  • Behoud van de bestaande infrastructuur: E-fuels kun je in je bestaande stookolieverwarmingsinstallatie gebruiken zonder dat je daarvoor dure of ingrijpende aanpassingen hoeft te doen.
  • Net als mazout laten PtL-brandstoffen zich goed opslaan en transporteren, zodat de levering ervan het hele jaar door gegarandeerd is.
  • Duurzaamheid: bij de ontwikkeling van E-fuels komen alleen hernieuwbare grondstoffen kijken, en bij gebruik stoten deze future fuels aanzienlijk minder koolstofdioxide uit.
  • Onafhankelijkheid: Oostenrijk – en bij uitbreiding elk land dat PtL-installaties opzet – hoeft geen fossiele brandstoffen meer te importeren, maar gaat ze zelf produceren.

Jürgen Roth, de voorzitter van het IWO, is bijzonder optimistisch. “Technologische innovatie op het gebied van synthetische brandstoffen is de sleutel tot een succesvolle energietransitie”, stelt hij. “Dankzij de ongeziene efficiëntie is het in de toekomst mogelijk om de installatie zuiniger te laten draaien en de productie van synthetische brandstoffen op te drijven. Zo dringen we de CO2-uitstoot enorm terug.”[1]

Dit filmpje (in het Duits) geeft je meer achtergrondinformatie.

Finland: HVO te koop voor verwarmingsdoeleinden

Finland gaat zoals gezegd nog een stapje verder. Terwijl je in België al wel HVO kunt verkrijgen aan de pomp voor transport is er nog geen normering voor gebruik in verwarmingsinstallaties. In Finland is dat wél het geval. Je kunt het dus kopen om je huis mee te verwarmen.

Het Finse Neste, dat evolueerde van een traditioneel oliebedrijf naar een marktleider in hernieuwbare brandstoffen, introduceerde er in januari 2021 namelijk 100% HVO (dus niet gemengd met stookolie) voor zowel de aandrijving van land- en bosbouwmachines als verwarming. Eerder bracht het al een variant op de markt voor de transportsector. Joni Pihlström, Neste’s Vice President voor B2B Sales & Marketing, noemt de recente uitbreiding naar nieuwe sectoren een belangrijke sprong vooruit:

“Het is cruciaal dat de wetgeving in Finland niet alleen emissiearme mobiliteit ondersteunt, maar ook lagere emissies in de bouw en op het vlak van verwarming aanmoedigt. Als gevolg van het BIO-mandaat zal een nog groter deel van de brandstof en de stookolie in Finland worden gemaakt van duurzame grondstoffen. Alle oplossingen om de klimaatdoelen te halen, zijn welkom. Maar neem nu bijvoorbeeld de elektrische aandrijving van zwaar materieel: die staat nog in zijn kinderschoenen, terwijl HVO een onmiddellijk inzetbaar alternatief biedt. We helpen onze klanten ook om de emissiereducties die ze bereiken met onze HVO te monitoren.”

Helemaal mee met de energietransitie

Wil je meer weten over HVO en andere koolstofarme vloeibare brandstoffen die ook bij ons in de nabije toekomst zo’n belangrijke rol zullen spelen voor de verwarming van je woning? Download onze gratis gids en lees er meer over!


[1] Bron: https://iwo-austria.at/wp-content/uploads/2020/11/IWO-Presseaussendung_PK_Status-IFE-und-Efuel-Alliance_30112020_IWO.pdf

Gerelateerde berichten

Een warmtepompboiler is een soort lucht/water-warmtepomp die warmte uit de buitenlucht haalt om zo...
Zonnepanelen zijn een slim idee voor het milieu en voor je portemonnee. Maar niet alles wat je...