HVO uitgetest bij particulier in België

Ga terug naar het overzicht

Informazout voert momenteel praktijktests uit met verschillende mengelingen van stookolie en hernieuwbare componenten voor een koolstofarme verwarming. Ook HVO is daar één van. We deden de test met een traditionele ketel die werkt op 80% stookolie en 20% HVO.

‘Drop-in’ product

"HVO is een drop-in product. Het vereist geen aanpassingen aan de motor of de ketel en kan daarom in elke verhouding met klassieke gasolie worden gemengd. Dat is al op grote schaal bewezen in de transportsector, maar we wilden aantonen dat ook een bestaande ketel net zo efficiënt kan werken met deze nieuwe vloeibare brandstof, zonder de parameters te moeten veranderen," legt Willem Voets uit, General Manager van Informazout.

Dejap leverde de mengeling van 80% stookolie en 20% HVO voor de verwarming van Jeroen Van Der Kelen, Managing Director van Testo.
-

Parameters blijven dezelfde

"Onze ketel is een ACV-ketel uit 1996 met een Riello-brander uit 2006", zegt Jeroen Van Der Kelen. "We gebruiken hem voor verwarming en sanitair water, met een gemiddeld verbruik van 4.000 liter per jaar. Uiteraard hebben we de parameters niet gewijzigd, zodat we de werking met uitsluitend stookolie volledig kunnen vergelijken met de werking op het HVO-mengsel."

Wat zijn de resultaten?

Die zijn alleen maar positief. De ketel kon makkelijk overschakelen naar de nieuwe brandstof, zonder aanpassingen. Ook de verbrandingsparameters krijgen een goed rapport.

  • De CO2 stabiliseert zich snel op 10-12%, wat wijst op een goede verbranding.
  • Metingen op 10 maart 2020 geven een CO-gehalte van 8,3 mg/kWh aan bij een verbrandingsrendement  van 93,2% (Hi).

De eerste minuut na het opstarten gaat de CO een beetje omhoog, maar bereikt geen overdreven hoge piek en stabiliseert zich bij een normale, milieuvriendelijke verbranding, zoals wettelijk voorgeschreven.

En het verbruik?

"Dat is hetzelfde gebleven," zegt Jeroen Van Der Kelen. Ook de opslag is geen probleem. Neste, een Finse producent van hernieuwbare brandstoffen, heeft HVO meer dan 10 jaar opgeslagen zonder dat de kwaliteit achteruitging. HVO is immers niet gevoelig voor bacterievorming. Verbranding en verbruik zijn echter niet de enige doorslaggevende factoren. Slijtage en vuil zijn op lange termijn ook belangrijk. Na één stookseizoen werden er echter geen problemen vastgesteld. Het onderhoud verliep probleemloos, alsof de ketel op "traditionele" stookolie had gewerkt.

Koolstofarme verwarmingsbrandstoffen

Momenteel worden in Europa tal van tests uitgevoerd. In Oostenrijk bijvoorbeeld draaien dertien verwarmingsinstallaties een jaar lang op zuivere HVO, zonder toevoeging van stookolie. In Duitsland werken 42 verwarmingsinstallaties op alternatieve vloeibare brandstoffen, waaronder verschillende XTL-mengsels zoals R33, een mengsel van stookolie, 7% FAME en 26% HVO. Afhankelijk van de resultaten in deze buurlanden, zal Informazout verdere tests opstarten.

Wij hopen dat we met deze praktijktest de nieuwe brandstoffen in de kijker kunnen zetten, en de nodige steun van de Belgische overheid zullen krijgen om ze op grote schaal in te zetten.
Kurt Vanfleteren, Sales Manager voor Dejap

Gerelateerde berichten

Is B20-mengsel de oplossing voor duurzaam verwarmen?