Hoe zit het met het energielabel van mijn mazoutinstallatie?

Ga terug naar het overzicht
energielabel mazout

Hoe zit het met het energielabel van mijn mazoutinstallatie?

Met energielabels voor wasmachines en koelkasten zijn we allemaal vertrouwd. Ze weerspiegelen het verbruik van een toestel. Maar wist je dat ook nieuwe stookolieketels voortaan zo’n label hebben? Ontdek hier wat de labels betekenen en aan welke vereisten nieuwe mazoutinstallaties moeten voldoen.

Minder efficiënte toestellen moeten eruit

Tegen 2020 moeten de Europese deelstaten een reeks energie- en klimaatdoelstellingen halen. In vergelijking met 1990 wil de EU:

  • 20% minder verbruik van primaire energie
  • 20% minder CO2-uitstoot
  • 20% meer gebruik van duurzame energie

Dat zijn forse ambities. Om die waar te maken, is dan ook concrete actie nodig. Eén belangrijk actiepunt is dat minder energie-efficiënte toestellen uit de handel worden genomen.

Voortaan zijn hoogrendementssystemen de norm

Het is de ambitie van de Europese Unie om energiezuinige stookolieketels op het voorplan te krijgen. Dat is alleen maar mogelijk wanneer de consument inzicht krijgt in de mate waarin deze ketels al dan niet energiezuinig zijn. Energielabels helpen daarbij – zelfs voor wie niet thuis is in het aanbod (een stookolieketel gaat twintig tot vijfentwintig jaar mee, dus je vervangt hem niet elke dag).

Onder impuls van deze labels is het aanbod aan performante ketels dat goed scoort op het vlak van energie-efficiëntie de jongste jaren fors toegenomen.

Hoe ziet de opdeling in energielabels eruit?

Voor nieuwe toestellen geldt de vereiste dat de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming niet lager mag zijn dan 86%, waarbij ‘seizoensgebonden energie-efficiëntie’ verwijst naar de verhouding tussen de nood aan ruimteverwarming in een bepaald seizoen (geleverd door een verwarmingstoestel) en het energieverbruik dat nodig is om daaraan te voldoen.

De Europese richtlijn deelt de verschillende toestellen vervolgens in klassen in, wat zich vertaalt in een specifiek label. Dat label duidt aan hoe efficiënt een nieuwe mazoutinstallatie warmte kan produceren. Kortom, de verschillende toestellen worden tegenover elkaar afgewogen. Wat dat voor jou betekent? Hoe efficiënter het toestel, hoe hoger het rendement. Dat komt niet alleen neer op een lager energieverbruik, maar dus ook op lagere verbruikskosten en minder CO2-uitstoot. Kortom: jij als consument én het milieu winnen bij de invoering van het systeem.

Twee types labels: product- en pakketlabels

Concreet krijgt elk nieuw toestel sinds 2015 een label dat varieert van G tot A++. Nieuwe verwarmingstoestellen op stookolie moeten een productlabel B hebben om de gevraagde energie-efficiëntie van minstens 86% te halen (het productlabel A is natuurlijk nóg beter).

Om de energie-efficiëntie nog te verbeteren, kan het toestel ook worden aangeboden in een pakket en dan krijgt het geheel een pakketlabel. De integratie van een temperatuurregeling of de koppeling met hernieuwbare energie (zoals thermische zonnecollectoren) trekken de energie-efficiëntie bijvoorbeeld gevoelig op.

Gerelateerde berichten

Uit de energie-enquête van Informazout blijkt dat de interesse in hybride warmtepompen stijgt. Dit...
Heb jij al thermostatische kranen op je radiatoren? Ze leveren je heel wat voordeel op, want je...