Hoe zit het met de CO2-uitstoot van een stookolieketel?

Ga terug naar het overzicht
CO2 uitstoot

Er is behoorlijk wat te doen rond de 2020 doelstellingen die Europa stelde om klimaatverandering een halt toe te roepen. Wat die befaamde doelstellingen zoal inhouden? Onder meer 20% hernieuwbare energie in de totale energiemix van de Europese Unie stoppen; 20% meer energie-efficiëntie halen ten opzichte van huidige prognoses voor 2020 én … 20% minder broeikasgassen de lucht in jagen ten opzichte van 1990. De belangrijkste broeikasgassen zijn CO2, methaan (CH4), lachgas en waterdamp. Laat ons even inzoomen op dat eerste en meest bekende gas, CO2, met betrekking tot stookolieketels.

Wat is CO2 eigenlijk?

We horen veel over het broeikasgas CO2, maar wat is het en wat doet het precies? CO2 is koolstofdioxide, ook wel koolzuurgas genoemd. Het kleurloze en reukloze gas zit opgeslagen in alle fossiele brandstoffen – in stookolie dus, maar evengoed in steenkool, aardgas en propaangas – en komt vrij bij de verbranding ervan.

CO2 absorbeert infrarode straling. Hierdoor wordt de langgolvige straling van de zon niet helemaal teruggekaatst naar de ruimte, maar houdt de aarde een deel van de warmte in haar atmosfeer vast. Het resultaat is jammer genoeg overbekend: de aarde warmt op.

Zo wordt koolstofdioxide geproduceerd

CO2 is van nature aanwezig in de atmosfeer, maar de hoeveelheid steeg drastisch de laatste jaren. Die stijging is niet alleen te wijten aan de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook andere, alledaagse of schijnbaar onschuldige activiteiten en handelingen dragen ertoe bij. Je stoot bijvoorbeeld 1 ton CO2 uit door zeven keer van Brussel naar Parijs te vliegen, 300 kilogram papier te verbruiken, 16.000 kilometer met de trein te reizen en … gedurende 500 dagen adem te halen (je leest het goed: via ons ademhalingsstelsel nemen we de zuurstof uit de lucht in ons lichaam op, en ademen we koolstofdioxide weer uit). Om die ton CO2 weer uit de lucht te halen, moeten 50 bomen een jaar lang groeien.

Eindverbranding versus totaalplaatje

Als we dieper ingaan op het verband tussen CO2-uitstoot en fossiele brandstoffen, moeten we eerst en vooral benadrukken dat álle fossiele brandstoffen CO2 uitstoten. De hoeveelheden verschillen soms wel. Stookolie stoot bijvoorbeeld meer koolstofdioxide uit bij de eindverbranding, maar aardgas stoot evengoed CO2 en andere broeikasgassen en verontreinigende stoffen uit. Bovendien telt niet alleen de milieu-impact bij eindverbranding. Om een accuraat beeld te krijgen, moeten we de hele levenscyclus van fossiele brandstoffen bestuderen – van ontginning tot en met eindverbranding – en dan blijken stookolie en aardgas zeer vergelijkbaar qua uitstoot.

Broeikasgassen en stookolie: een enorme evolutie

Tot slot is de uitstoot van zwaveldioxide bij de verbranding van stookolie de laatste jaren enorm afgenomen. Om preciezer te zijn: sinds januari 2016 zit er maar liefst twintig keer minder zwavel in stookolie – een daling van 0,1% naar 0,005%. Dankzij deze 0,005%-norm komt stookolie in dezelfde emissiecategorie als aardgasketels terecht.

Gerelateerde berichten

Een warmtepompboiler is een soort lucht/water-warmtepomp die warmte uit de buitenlucht haalt om zo...
Zonnepanelen zijn een slim idee voor het milieu en voor je portemonnee. Maar niet alles wat je...