Het belang van overvulbeveiliging

Ga terug naar het overzicht
overvulbeveiliging

We hoeven je vast niet meer te vertellen dat mazout absoluut veilig is. Stookolie ontploft niet en ontbrandt niet onder 55°C, en ook de kans op CO2-vergiftiging is verwaarloosbaar. Maar natuurlijk wil je ook zorgen dat je stookolie veilig kunt laten leveren. Gelukkig zijn er systemen op de markt om te vermijden dat je tank overloopt bij het vullen. We zetten het belang van de overvulbeveiliging centraal in dit artikel!

Soorten overvulbeveiligingen

Uiteraard is het voor een leverancier moeilijk om te zien of je tank bijna vol is of niet. Een overvulbeveiliging is een systeem dat hem daarbij helpt, op verschillende manieren.

1. Waarschuwingssysteem: fluitsignaal

Een eerste veelgebruikt systeem bestaat uit een alarmfluit gemonteerd op de opening van je tank. Tijdens het vullen stroomt de lucht die in de tank zit naar buiten, waardoor ze de fluit in werking zet. Wanneer het mazoutniveau de fluitopening bereikt, wordt de luchtstroom geblokkeerd en stopt het gefluit. De leverancier hoort zo meteen wanneer hij moet stoppen. De tank is op het moment dat het fluitsignaal stopt voor zo’n 95% gevuld, maar de inhoud die dan nog in de slang zit, komt er nog bij, dus je eindigt wel met een volledig volle tank. Het fluitsignaal is het populairste systeem, maar er zijn wel een aantal mogelijke nadelen aan verbonden:

  • Menselijke fouten zijn niet helemaal uitgesloten. De leverancier moet het einde van het signaal opmerken (en dat is soms niet het geval als hij bijvoorbeeld te ver weg staat) én snel handelen.
  • Het kan bovendien gebeuren dat de alarmfluit niet werkt of verstopt geraakt.

2. Beveiligingssysteem: elektronische sonde

De automatische overvulbeveiliging of elektronische sonde bestaat enerzijds uit een versterker op de tankwagen (die de toevoer op het gepaste moment onderbreekt) en anderzijds een volledig geïsoleerde, elektronische sonde die permanent op het reservoir staat. Voordat de leverancier de mazoutkraan opendraait, verbindt hij de elektronische sonde op het reservoir met de tankwagen met behulp van een stekker en een kabel. Onderaan de sonde zit een temperatuurafhankelijke weerstand. Stroom die van de tankwagen naar de sonde loopt, warmt de weerstand op. Zodra de weerstand helemaal opgewarmd is, stuurt hij een signaal naar de tankwagen en kan de levering starten. Wanneer het peil van de mazout gestegen is tot aan de weerstand, koelt die af en stuurt hij weer een signaal naar de tankwagen. Op dat moment stopt de levering automatisch. Dit systeem is bijzonder veilig – vertoont de sonde bijvoorbeeld een defect, dan kan het vullen niet van start gaan. Het is ook een goede oplossing als de vulmond te ver verwijderd is van de tankwagen.

Een overvulbeveiliging is bij wet verplicht

Volgens Vlarem II, het zogenaamde “Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne”, moet elke mazouttank voorzien zijn van een overvulbeveiliging (hetzij een fluitsignaal, hetzij een elektronische sonde). Heeft je tank nog geen overvulbeveiliging? Stel dat werkje niet uit en contacteer je vertrouwde stookolieleverancier. Hij informeert je graag over hoe je een overvulbeveiliging op je tank laat installeren.

Gerelateerde berichten

Uit de energie-enquête van Informazout blijkt dat de interesse in hybride warmtepompen stijgt. Dit...
Heb jij al thermostatische kranen op je radiatoren? Ze leveren je heel wat voordeel op, want je...