Future fuels in de energietransitie: 2 pilootprojecten onder de loep

Ga terug naar het overzicht
future fuels

De Europese klimaatdoelstellingen zijn erg ambitieus. Europa wil tegen 2050 CO2-neutraal zijn. Tegen 2030 moet de broeikasgasuitstoot al met 55% teruggeschroefd worden in vergelijking met 1990. Eurofuel (The European Heating Oil Association) zette in samenwerking met EHI (European Heating Industry) meer dan 100 pilootprojecten op in Europa om aan te tonen dat future fuels of koolstofarme vloeibare brandstoffen een belangrijk onderdeel vormen van de energietransitie. In België lopen twee testprojecten en de resultaten zijn veelbelovend. Je ontdekt er alles over in dit artikel.

Testprojecten met future fuels: de opzet

Om de ambitieuze doelstellingen te behalen, moeten we ook onze manier van verwarmen aanpassen. Daarbij is haalbaarheid een essentiële factor. In Europa verwarmen zo’n twintig miljoen gezinnen met stookolie. De installaties zelf aanpassen is tijdrovend en duur.

Dan zijn future fuels een interessantere oplossing. Er is namelijk geen meerkost voor de aanpassingen aan de installatie, terwijl het warmtecomfort blijft behouden én er een aanzienlijke reductie is van de broeikasgasuitstoot.  Er bestaan nu vier soorten koolstofarme vloeibare brandstoffen: HVO, FAME, Biomass to Liquid (BtL) en E-fuels.

Eurofuel en EHI zetten de pilootprojecten op om ervaring op te doen en te testen of de huidige installaties compatibel zijn met mengsels van stookolie en future fuels, of zelfs met 100% klimaatneutrale brandstoffen. In België werd voor het eerste testproject (2019) gebruik gemaakt van 80% stookolie en 20% FAME. In 2020 startte een nieuwe test met 80% stookolie en 20% HVO.

80% stookolie en 20% FAME

Informazout engageerde zich in 2019 voor dit pilootproject, samen met FAME-leverancier Cargill en stookolieketelproducent Weishaupt. Die laatste testte de verbrandingsparameters en de staat van de ketels. Er werd een mix van 80% stookolie en 20% FAME gebruikt (2.000 liter) in een condenserende stookolieketel voor de verwarming van een showroom en kantoren. De ketel werd vooraf niet aangepast.

Tijdens de testfase deed zich geen enkel probleem voor. Het verbrandingsrendement van de stookolie en FAME-mix is hoger dan 99% (Hi). Daarmee voldoet het ruimschoots aan de regionale wetgeving voor onderhoud en keuring van cv-toestellen. We kunnen dus concluderen dat de mix van stookolie met de hernieuwbare component perfect compatibel is met de condenserende stookolieketels. Het gebruik van FAME als brandstof stoot 70% minder CO2 uit dan klassieke stookolie. Door één vijfde FAME te gebruiken ligt de uitstoot in deze test dus 14% lager.

80% stookolie en 20% HVO

In februari 2020 startte in België een nieuwe veldtest, deze keer met een mix van 80% stookolie en 20% HVO. De opzet was hetzelfde: hernieuwbare brandstoffen uit het labo halen en testen in de praktijk.

Deze keer werkte Informazout samen met Dejap, een lokale HVO-distributeur, en Testo, dat meetinstrumenten leverde om de technische prestaties te monitoren. We gebruikten 4.000 liter van de mix in een lagetemperatuurketel (ACV) voor centrale verwarming en sanitair warm water. Ook nu werd er niet vooraf gesleuteld aan de ketel.

Na een jaar draait het pilootproject probleemloos. De mix van 80% stookolie en 20% HVO voldoet aan de normen voor de uitstoot van cv-ketels én de ketel is volledig compatibel. HVO is een 100% hernieuwbare brandstof en het gebruik ervan reduceert de CO2-uitstoot met 90% waardoor de uitstoot in deze test met bijna 20% teruggeschroefd wordt.

Future fuels zijn een veelbelovende oplossing

Uit de twee Belgische én de andere Europese pilootprojecten blijkt dat future fuels een veelbelovende oplossing zijn voor de energietransitie, waarbij de traditionele stookolie wordt omgevormd tot een koolstofarme brandstof. Welke mix het ook is, ze hebben allemaal deze voordelen:

  • Ze zijn permanent beschikbaar en kunnen niet uitgeput raken.
  • Ze zijn eenvoudig te vervoeren en op te slaan.
  • Ze garanderen je een belangrijke mate van autonomie.
  • Ze bevatten minder fijne partikels en zijn koolstofarm.
  • Je kunt ze met slechts minieme aanpassingen gebruiken in je bestaande stookolieketel en opslagtank.

Gerelateerde berichten

De conclusie van de studiedag Climate & Energies for the Future was duidelijk: om de...
In buurland Frankrijk is de biobrandstof F30 al beschikbaar voor verwarming. Deze mix van stookolie...