FAME: een van de eerste koolstofarme brandstoffen

Ga terug naar het overzicht
fame brandstof

FAME! De kans bestaat dat je aan de gelijknamige film en soundtrack moet denken, maar dit artikel gaat over de biobrandstof. FAME is kort voor Fatty Acid Methyl Ester, een eerste generatie biobrandstof. Tot de tweede generatie brandstoffen rekenen we de Biomass-to-Liquid (BtL-)brandstoffen; bij de derde generatie horen brandstoffen zoals bio-olie, ethanol en HVO. Een van de eerste fases in de zoektocht naar vloeibare hernieuwbare energiebronnen om de CO2-uitstoot te verkleinen leidde tot FAME.

FAME: who’s gonna live forever?

Fossiele brandstoffen niet, want noch gas noch stookolie zijn hernieuwbaar zijn en dus eindig. En daarom is de ontwikkeling van koolstofarme brandstoffen enorm belangrijk. Voor de eerste generatie biobrandstoffen dienen granen, suikerbieten, zaden en fruit als basis. Denk maar aan bio-ethanol en biodiesel. Voor FAME bestaat de basis uit gerecycleerde dierlijke en plantaardige oliën. De brandstof komt voort uit de bewerking of transesterificatie van bijvoorbeeld gebruikte bakoliën (UCO’s of ‘used cooking oils’) en dierlijke vetten. Deze biobrandstof is CO2-arm: bij de verbranding stoot FAME niet méér CO2 uit dan bij de productie ervan. En da’s goed voor het milieu, natuurlijk!

Fameuze tijden in ’t verschiet?

Op dit moment is FAME al in grote hoeveelheden beschikbaar. De brandstof doet nu voornamelijk dienst in de transportsector en dan vooral in het wegtransport. Maar er lopen ook volop testprojecten bij gezinnen in België en elders in Europa, waarbij FAME vermengd wordt met gewone stookolie. Je kunt FAME gebruiken in een samenstelling waarin je 7%, 20% of 30% FAME vermengt met stookolie, of je kunt je stookolie zelfs helemaal door FAME vervangen. De grote overstap voor zowel de verwarmingssector als voor particulieren moet dus nog plaatsvinden.

Europese ambitie: in 2050 CO2-arm

Een samenspel van onderzoekstrajecten naar koolstofarme brandstoffen moet Europa laten slagen in zijn ambitie om een koolstofarm continent te zijn tegen 2050. Experts kijken bijvoorbeeld ook naar niet-eetbare gewassen, en het niet-eetbare gedeelte van voedingsgewassen. Een ander traject richt zich op plantaardige oliën. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Gerelateerde berichten

De conclusie van de studiedag Climate & Energies for the Future was duidelijk: om de...
In buurland Frankrijk is de biobrandstof F30 al beschikbaar voor verwarming. Deze mix van stookolie...