Experts houden op vakbeurs ISH een warm pleidooi voor de vloeibare brandstoffen van de toekomst

Ga terug naar het overzicht
Pro

“Willen we de Europese Green Deal realiseren? Dan hebben we green fuels nodig!” Zo klonk het in Frankfurt op ISH, de vakbeurs voor water en energie.

Bij Informazout hebben we het in onze recente communicatie vaak over koolstofarme vloeibare brandstoffen. We zijn er dan ook van overtuigd dat zij voor u en uw klanten de verwarmingsenergie van de toekomst vormen. En we staan niet alleen met die visie. Dat bleek eens te meer op ISH, ’s werelds meest toonaangevende professionele beurs voor HVAC en Water.

Informazout volgde ISH voor u

We vatten graag samen wat de experts van het Technologie- en Energieforum op ISH over koolstofarme vloeibare brandstoffen vertelden. De beurs vond omwille van de coronapandemie uitsluitend digitaal plaats van 22 tot 26 maart 2021. Ongeveer 69.000 professionals kwamen tijdens ISH in contact met 4906 vertegenwoordigers van 373 bedrijven en organisaties. Onze Europese koepelorganisatie Eurofuel en onze Duitse zustervereniging IWO waren er ook.

Samen met de PR-werkgroep van Eurofuel, werkte Informazout mee aan de druk bijgewoonde digitale sessie ‘Groene brandstoffen als Green Deal-perspectief voor de verwarmingsmarkt’.

Verhelderend filmpje

“20 miljoen huishoudens in Europa rekenen vandaag op stookolie voor hun verwarming”. Zo begint het filmpje waar Informazout aan meewerkte. In dit verhelderende filmpje tekenen we onze visie op de verwarmingstoekomst van Europa uit. Bekijk het filmpje

Het filmpje benadrukt ook nog eens wat Jörg Debus, voorzitter van de Raad van Bestuur van het IWO (het Duitse Instituut voor Warmte en Mobiliteit) in zijn openingspresentatie aanhaalde: “Het moet duidelijk zijn dat de klimaatdoelstellingen van Europa (100% hernieuwbare energie tegen 2050) niet alleen haalbaar zijn met groene stroom. Ook groene vloeibare brandstoffen als FAME, Biomass-to-Liquid, HVO en e-fuels gaan nodig zijn om de Green Deal mee te realiseren.”

Laat ons technologie-neutraal denken en handelen

Andreas Lücke, algemeen directeur van de Federale Vereniging van de Duitse Verwarmingsindustrie (BDH), trad dit standpunt bij. Samen met zijn organisatie ondersteunt hij een technologie-neutrale aanpak: “Het is belangrijk dat we koolstofarm kunnen verwarmen in 2050. Alle technologie die dit mee mogelijk maakt, moeten we zoveel mogelijk kansen geven.”

De producenten zijn klaar om belangrijke stappen te zetten

Christian Howe, directeur Handel en Consumentenzaken van TOTAL Deutschland GmbH en lid van het IWO-bestuur, vertelde hoe de TOTAL-groep de eigen CO2-uitstoot en die van zijn klanten wil verminderen. In het Franse La Mède investeert TOTAL bijvoorbeeld sinds 2019 in de omzetting van een klassieke raffinaderij in een bio-raffinaderij. Tegelijk werkt het bedrijf op de Duitse markt – samen met IWO – mee aan succesvolle veldtesten. Die testen verenigen brandstofproducenten, brandstofleveranciers, verwarmingsinstallateurs, tankbouwers en andere specialisten uit de sector rond één doel: minder CO2 verbruiken. Christian Howe breekt dan ook een lans voor sectoroverschrijdende samenwerkingen.

Veldtesten bewijzen dat het kan

Dr. Ernst-Moritz Bellingen, de voorzitter van Eurofuel, en Roland Mensch, Hoofd Technisch Advies, Max Weishaupt GmbH, gaan in dialoog over het toenemend aantal geslaagde veldtesten met ‘future fuels’ dat momenteel in Europa wordt georganiseerd. In zo’n 120 gebouwen vinden er gedurende 2 jaar tests plaats. En dat zowel met oude als nieuwe verwarmingsketels. Vóór hun tweegesprek krijgen de deelnemers een aantal concrete cases te zien in dit filmpje uit Schleswig-Holstein, Hessen en Rheinland-Pfalz. Beide heren zijn meer dan overtuigd na een eerst teststookseizoen. De installaties werkten feilloos. Ze verwarmden comfortabel en zonder storingen. Het is interessant om te zien dat deze vloeibare brandstoffen niet alleen in labo-omstandigheden uitstekend presteren. Ze werken ook efficiënt in de praktijk. Roland Mensch van Weisshaupt toont zich tijdens het gesprek een uitgesproken voorstander van een gezamenlijk ‘Green Fuels’-label. Daarmee krijgen consumenten meer duidelijkheid over het feit dat hun installatie klaar is voor de vloeibare brandstoffen van de toekomst. Roland Mensh wil nog een stap verder gaan: “Met een ‘Retrofit Conversiekit’ kunnen we oude installaties met een kleine ingreep ombouwen om hen vervolgens ook zo’n label toe te kennen.”

Er is nood aan één gezamenlijk label en een duidelijk standpunt van de politiek

Florian Ruppert, Product Line Owner Floor-Standing Boilers bij Viessmann Werke Allendorf GmbH, verwacht ook enorm veel van zo’n label: “We moeten mensen zekerheid geven. Dat doe je met een label dat door de hele verwarmingsbranche wordt gebruikt en herkend.” Hij richt zich ook tot de politici: “Geef de sector en de gezinnen duidelijkheid. Spreek je positief uit over groene vloeibare brandstoffen zodat iedereen er met een gerust hart in kan investeren – bedrijven en particulieren.”

Gezamenlijk proactief communiceren blijft een van de sleutels voor succes

Eva Carmen Schlechtriemen, Verantwoordelijke voor reclame en verkoop bij Bosch Thermotechnik GmbH, bekijkt het verhaal vanuit consumentenstandpunt: “Klanten zijn meer en meer bereid om mee te gaan in dit verhaal. Als men hen duidelijk uitlegt hoe en waarom deze transitie gebeurt, zijn mensen ook bereid om er in te investeren.” Ze ziet belangrijke uitdagingen op communicatievlak: “We moeten duidelijk maken dat stookolieverwarming een toekomst heeft door hybride verwarmingssystemen onder de aandacht te brengen en door te benadrukken dat die nieuwe brandstoffen in hun vertrouwde installatie gebruikt kunnen worden. Je kan de klimaatdoelstellingen bereiken mét je huidige stookolie-installatie!”

Holger Purbs, Hoofd B2C, Mobene GmbH & Co. KG, wil dat we met alle betrokkenen inzetten op een eenduidige boodschap. Alleen zo gaan we de drempelvrees bij de consument wegnemen. “Nu ligt er nog te veel nadruk op de verschillende technologieën: dat brengt de consument in de war. Die verwarring is niet nodig. We moeten proactief en eenstemmig communiceren om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het potentieel van green fuels.

Wij blijven samen met u uw klanten warm maken voor koolstofarme vloeibare brandstoffen

Bij Informazout zijn we tevreden dat we samen met onze koepelorganisatie Eurofuel konden meewerken aan deze geslaagde sessie. Zo hebben we opnieuw tal van professionals uit de verwarmingssector geïnformeerd en mee op weg gezet naar een verwarmingstoekomst waarin vloeibare brandstoffen een belangrijke rol spelen.

Dit geeft ons extra veel ‘goesting’ en ambitie om nóg meer mensen te laten kennismaken met het potentieel van koolstofarme vloeibare brandstoffen in het kader van de Green Deal-klimaatdoelstellingen.

Samen maken we ook uw klanten warm voor een toekomst waarin koolstofarme vloeibare brandstoffen een belangrijke rol spelen. Praat er zoveel mogelijk over met uw medewerkers en klanten.

Gerelateerde berichten

4de Nationale Service-Onderzoek

Pro

Hoe uw klantenservice als mazoutverdeler nog verbeteren? Dit is wat mazoutklanten ons vertelden in...

Pro

De communicatie-inspanningen van Informazout in 2020 bleven niet zonder resultaat. Er werden zelfs...