Energiepact: géén nakend verbod op stookolie als energiebron

Ga terug naar het overzicht
energiepact

Onlangs werd er in de pers gewag gemaakt van een wel heel bijzonder onderdeel van het energiepact. De vier energieministers in ons land zouden een verbod op de verkoop van stookolieketels vanaf 2035 overwegen. Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moet er inderdaad iets veranderen. Maar daarvoor hebben we een geïntegreerde energietransitie nodig over àlle energieën heen. Moderne verwarmingssystemen op stookolie zijn namelijk uiterst performant, efficiënt en perfect combineerbaar met hernieuwbare energie.

Het blijvend nut van stookolie als buffer

We moeten inzetten op meer energie-efficiëntie, minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen voor verwarming en het aandeel hernieuwbare energie verhogen. Dat betekent echter niet dat we stookolie zomaar mogen afschrijven. Zo is de opslag van grote hoeveelheden hernieuwbare energie tot nader order technisch en financieel moeilijk te realiseren. Daarnaast blijft de stookolieketel noodzakelijk als buffer wanneer er onvoldoende hernieuwbare energie beschikbaar is. Denk aan windstille, koude en/of donkere dagen.

Stookolie combineren met hernieuwbare energie

De meest duurzame oplossing – én de oplossing die een probleemloze bevoorrading op piekmomenten garandeert – is dan ook een verwarmingssysteem op stookolie combineren met hernieuwbare energie, zoals zonne-energie en energie uit warmtepompen. Ook voor de milieubewuste consument biedt stookolie dus oplossingen. Een verlaging van de CO2-uitstoot van 30% en meer is met de huidige technologie haalbaar. Deze oplossing is bovendien niet alleen realistisch, maar ook betaalbaar.

Uitstoot van broeikasgassen: de levenscyclusbenadering

Hoe het dan komt dat stookolie zo stiefmoederlijk behandeld wordt in het energiepact? Dat heeft wellicht te maken met de uitstoot bij verbranding bij de eindgebruiker. Toch mogen we niet voorbijgaan aan de broeikasgassen die andere energiebronnen uitstoten bij onder meer de productie of het transport. Het geeft met andere woorden een verkeerd beeld om enkel te focussen op het verbruik bij de eindklant. Als je de hele levenscyclus in acht neemt, zijn stookolie en aardgas bijvoorbeeld identiek wat de uitstoot van broeikasgassen betreft.

Stookolie blijft met andere woorden een betrouwbare, veilige, goedkope en beschikbare energiebron, die – zeker in combinatie met hernieuwbare energiebronnen – helemaal klaar is voor de toekomst.

Gerelateerde berichten

In buurland Frankrijk is de biobrandstof F30 al beschikbaar voor verwarming. Deze mix van stookolie...
Een warmtepompboiler is een soort lucht/water-warmtepomp die warmte uit de buitenlucht haalt om zo...