Energiebesparing blijft reden nr. 1 bij vervanging van de verwarmingsketel

Ga terug naar het overzicht
Pro

Energiebesparing blijft reden nr. 1 bij vervanging van de verwarmingsketel

De helft van de verbouwers die de stap zetten naar een nieuwe ketel doen dit pro-actief en bewust voor het hogere rendement.

De almaar stijgende energiekost raakt de Belg z’n koude kleren wel degelijk. Tussen 2014 en 2016 is alleen de elektriciteitsfactuur al met 50% gestegen door allerlei maatregelen en verhogingen. Om tegengewicht te bieden zoeken we dus met z’n allen naar andere manieren om geld te besparen.

Renovatie in België

Door het verouderde woningbestand van België en de financiële druk bij jonge gezinnen heeft het kopen van een bestaande woning om mondjesmaat te verbouwen de voorbije jaren alleen maar aan belang gewonnen. Het zwaartepunt binnen de bouwsector ligt dan ook overduidelijk op renovatie. Onderstaande grafiek toont een toename aan van het aantal huiseigenaren die het voorbije jaar iets aan hun woning gedaan hebben. Ook zien we dat het gemiddeld aantal werken per jaar gestegen is. We verwachten dat door de Totaalrenovatiebonus deze trend zich gaat verder zetten.

renovatie activiteit Belgen
Bron: Renovatieonderzoek Essencia 2017 (N = 2500; online enquête voorjaar 2017 met betrekking tot 2016)

Binnen de Belgische renovatieactiviteit vervangt 7% van de Belgische renoveerders zijn verwarmingsketel. De andere verbouwers doen andere werken. Hiermee staat ketelvervanging op de 8Ste plek in het overzicht van alle werkzaamheden.

Laat ons dit nu eens in meer detail bekijken.

Verwarmingsinstallatie vaak nog een ‘one-shot’ renovatie

Ondanks stimulaties van de overheid naar combi bonussen blijkt de vervanging van de verwarmingsketel in 27% van de gevallen een éénmalige actie.  Ook wordt er relatief weinig beroep gedaan op subsidies ten opzichte van alternatieve installaties. Slechts in 25% van de vervangen ketels is er sprake van een subsidie, ten opzichte van 39% bij warmtepompen en 50% bij zonneboilers.

Bij de uitvoering van de werken zien we dat 75% zijn ketel koopt via een installateur en dat in 90% van de gevallen de plaatsing ook door een installateur wordt uitgevoerd.

Energiebesparing als drijfveer

Uit het renovatieonderzoek van Essencia blijkt dat 70% van de vervangen ketels ouder was dan 15 jaar, waarvan 45% zelfs ouder dan 20 jaar.

ouderdom verwarmingsketel

Als drijfveer stellen we vast dat energiebesparing reden nummer 1 is voor het vervangen van de ketel. Een groot deel (48%) blijft dit uiteraard doen omdat de oude stuk is gegaan maar we merken op dat de helft de stap pro-actief en bewust gaat zetten omwille van het betere rendement van de nieuwe installatie. Slechts 2% gaat de installatie gebruiken als aanvulling.

primaire en aanvullende energiebronnen

EPC

Ondanks die bewustwording rond energie zien we wel dat de kennis van het EPC (Energieprestatiecertificaat), uitgedrukt in een getal voor de eigen woning, erg beperkt is. Slechts 5% kent dit EPC getal en een meerderheid kan hierin zelfs geen richting geven naar goed of slecht.  Niet verwonderlijk dus dat ook bij een vervanging van de CV installatie er maar in 16% procent van de gevallen een E-peil werd vooropgesteld als doel.

Welke energiebronnen worden er momenteel gebruikt (primair en aanvullend)

primaire en aanvullende energiebronnen
Bron: Renovatieonderzoek Essencia 2017 (N = 2500; online enquête voorjaar 2017 met betrekking tot 2016)

Uit het bovenstaande overzicht zien we dat aardgas met voorsprong de meest voorkomende energiebron is. Elektriciteit en vervolgens op korte afstand stookolie vervolledigen de top 3. We merken hier wel op dat elektriciteit vaak als secundaire bron wordt ingezet.

Alternatieve installaties zoals warmtepompen en zonneboilers blijven in de lift door de aanblijvende subsidies vanuit de overheid. We merken ook dat het aandeel van dit type installaties groter is in renovatietrajecten van langere duur in vergelijking met ketels. Aangezien bovenstaande alternatieven in de totaalrenovatiebonus zitten vanaf 2017 vermoeden we dat deze stijging zelfs nog in een stroomversnelling zal komen. 

Gerelateerde berichten

4de Nationale Service-Onderzoek

Pro

Hoe uw klantenservice als mazoutverdeler nog verbeteren? Dit is wat mazoutklanten ons vertelden in...
Experts houden op vakbeurs ISH een warm pleidooi voor de vloeibare brandstoffen van de toekomst

Pro

“Willen we de Europese Green Deal realiseren? Dan hebben we green fuels nodig!”