Een premie voor je zonneboiler: zo haal je er het maximum uit

Ga terug naar het overzicht
Hybride
premie zonneboiler

Er zijn bepaalde topcombinaties, en die van stookolie met een zonneboiler is daar zonder twijfel eentje van. Ze drukt je verbruik en gunt je optimaal comfort, zelfs op donkere of bewolkte dagen. Je stookolie-installatie schiet immers in actie als er niet genoeg zonlicht is. Een zonneboilerinstallatie bestaat uit zes onderdelen: een collector op het dak (buizen die energie uit zonlicht verzamelen), een opslagvat, een collectorcircuit (leidingen met vloeistof die van de collector naar het opslagvat lopen), een pomp, een elektronische regelaar en bijverwarming, zoals een stookolieketel. Wist je dat je voor zo’n mooie installatie ook in 2020 nog premies kunt krijgen? Lees snel verder!

Premie voor je zonneboiler van de Vlaamse netbeheerder

In 2020 geeft de Vlaamse netbeheerder Fluvius een premie van 550 euro per vierkante meter collectoroppervlak. De premie is wel gelimiteerd: je krijgt maximaal 2.750 euro of 40% van de factuur voor de installatie van zonneboilers voor warm water en/of ruimteverwarming in bestaande woningen en nieuwbouwwoningen met een bouwaanvraag tot 31 december 2013. Bovendien moet je nog aan bepaalde andere voorwaarden voldoen:

  • De installatie moet gebeuren door een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid voor zonthermische installaties voor sanitair warm water of voor gecombineerde systemen.
  • Je moet het aanvraagformulier uiterlijk twaalf maanden na de factuurdatum aan de netbeheerder bezorgen. Alleen facturen die niet ouder zijn dan één jaar komen met andere woorden in aanmerking.
  • De premie geldt voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm water, eventueel in combinatie met woningverwarming.
  • Dan zijn er nog een aantal technische vereisten waaraan je zonneboiler moet voldoen. Je vindt ze op de website van Fluvius.

Dat je een kopie van je facturen aan je aanvraag moet toevoegen, spreekt voor zich, maar verder heb je een attest nodig met alle technische informatie over je zonneboiler. Je vervolledigt je aanvraagdossier met een foto van de zonnecollectoren (het gebouw waarop ze bevestigd zijn, moet mee op de foto staan) met een vermelding van de datum.

Deel van de totaalrenovatiebonus

Als je een nieuwe zonneboiler laat plaatsen en daarnaast sinds 2017 nog minstens twee andere energiebesparende maatregelen nam uit een vastgelegde lijst van zeven die betrekking hebben op het dak, de vloer, de muren, glas, een warmtepomp of ventilatie, kun je boven op de individuele premie van de netbeheerder een Totaalrenovatiebonus aanvragen. Voor woningen bedraagt deze premie:

  • 1.250 euro na de derde investering,
  • 1.750 euro na de vierde,
  • 2.750 euro na de vijfde, als je een EPC-certificaat kunt voorleggen als bewijs dat je woning voldoet voor de eerste vijf investeringen,
  • 3.750 euro na de zesde,
  • en tot slot 4.750 euro na de zevende.

In appartementen bedragen de bonussen de helft hiervan.

Ten slotte delen een aantal Vlaamse gemeenten een extra premie uit voor zonneboilers. Benieuwd of jij hiervoor in aanmerking komt? Via energiesparen.be kun je je postcode ingeven en dan weet je meteen waar je recht op hebt.

En voor het Waalse en Brusselse Gewest?

Voor Wallonië en Brussel gelden aparte regels. In Wallonië zijn de energiepremies omgevormd tot woonpremies sinds juni 2019. Om die premies te kunnen genieten, is een bezoek van een auditeur logement agrée vereist die een renovatierapport opmaakt. De premie voor een zonneboiler varieert tussen 750 en 4.500 euro, al naargelang je inkomen. Raadpleeg onze website voor meer details of steek je licht op op energie.wallonie.be.

Tot slot krijgen Brusselaars een basispremie van 2.500 euro voor een zonneboiler, zowel in bestaande woningen als nieuwbouwwoningen. De premiebedragen kunnen verhoogd worden in functie van het inkomen. Je vindt opnieuw meer informatie op onze premiepagina, of op de website van Leefmilieu Brussel.

Gerelateerde berichten

Ontdek hoe een zonneboiler werkt. Wist je dat je hiermee – anders dan bij PV-panelen – niet...
Stookolie combineren met hernieuwbare energiebronnen is goed voor het milieu en je banksaldo. Maar...