Een blik op de wereldwijde oliereserves

Ga terug naar het overzicht
wereldwijde oliereserves

Verwarmen met stookolie evolueert. Niet alleen door de technologie die steeds verbetert (en onder meer een schonere verbranding garandeert), maar ook doordat stookolie zich prima laat combineren met hernieuwbare energie (in zogenaamde hybride systemen). Stookolie wordt dan een betrouwbare bufferbrandstof voor de momenten waarop we niet kunnen rekenen op die hernieuwbare energiebronnen, bijvoorbeeld wanneer de zon niet schijnt, er geen wind is, of het te koud is. En de wereldwijde oliereserves zijn nog lang niet uitgeput.

Wereldreserves aardolie in beeld

Het jaarlijkse rapport van de Belgische Petroleum Federatie[1] gunt ons een blik op de wereldwijde aardoliereserves:

wereldwijde oliereserves

Met de huidige ontginningstechnieken volstaan deze reserves voor meerdere generaties.

Nieuwe vindplaatsen

Toegegeven, slechts een deel van de reserves is effectief ontginbaar. De ‘recovery factor’ verschilt van veld tot veld, maar dat betekent ook dat bepaalde velden net méér dan gemiddeld opbrengen. Bijvoorbeeld: op de velden in Saudi-Arabië kan dankzij de bijzondere geologie ter plaatse net een heel hoog percentage opgepompt worden. Bovendien komen er elk jaar nog nieuwe vindplaatsen aan het licht. In 2017 en 2018 was dat onder meer het geval in China, de Golf van Mexico, het Midden-Oosten, Alaska, Canada en Afrika.

Nieuwe ontginningstechnieken

Om de omvang van deze reserves veilig te stellen, worden tot slot continu nieuwe technieken voor de ontginning van aardolie ontworpen. Zo begon de ontginning van olie in de zee (‘offshore’) oorspronkelijk in ondiep water, maar intussen bereikt men ook olievelden die ver van de kust verwijderd liggen en waarbij men diep moet boren. Een tweede techniek is olieontginning uit teerzand (via stoom of klassieke mijnbouwtechnieken). Voor al deze technieken kijkt men naar de “EROEI” of “Energy Return on Energy Investment”: de hoeveelheid energie die je wint door een energiebron aan te spreken ten opzichte van de hoeveelheid energie die je nodig hebt om de energiebron te ontginnen.

 

[1] Kerncijfers 2018, Belgische Petroleum Federatie

Gerelateerde berichten

Uit de energie-enquête van Informazout blijkt dat de interesse in hybride warmtepompen stijgt. Dit...
Heb jij al thermostatische kranen op je radiatoren? Ze leveren je heel wat voordeel op, want je...