duurzame energie

Hybride installaties die mazout combineren met zonne-energie leveren gratis energie, tenzij er te...
Je hebt wellicht al van de 2020-doelstellingen gehoord. Beschouw je die doelen eerder als een ver-...