De communicatie van Informazout brak in 2020 records

Ga terug naar het overzicht
Pro

Consumenten sensibiliseren om te blijven verwarmen met stookolie en opkomen voor de belangen van onze energiebron. Dat is het doel van de communicatie van Informazout. In dit toch wel uitzonderlijke jaar voerde het team van Informazout zijn inspanningen op communicatievlak nog wat op. Het resultaat? Nieuwe records. Een kort overzicht van de campagnes uit 2020 en enkele interessante conclusies.

Wat houdt de communicatiestrategie van Informazout precies in?

De communicatie van Informazout steunt volledig op het actieplan in 3 stappen dat enkele jaren geleden werd gelanceerd:

 1. Aansporen tot ketelrenovatie om het rendement te verbeteren
 2. Promoten van hybride verwarmingssystemen
 3. Nieuwe, koolstofarme vloeibare brandstoffen in de kijker zetten

“De afgelopen jaren hebben we veel gecommuniceerd over de eerste twee stappen. Zo hoorde u wellicht een van onze radiospotjes over de perfecte combinatie van stookolie en hernieuwbare energieën”, aldus Filip Lannoy, Marketing Manager van Informazout. “Die communicatie met nationale draagwijdte werd in samenwerking met de grootste radiozenders, bekende tijdschriften, gespecialiseerde websites, kranten en vakbladen ook in 2020 voortgezet.”

“In 2020 besteedde Informazout meer aandacht aan de derde stap uit zijn actieplan: nieuwe koolstofarme vloeibare brandstoffen meer bekendheid geven”
Filip Lannoy, Marketing Manager Informazout

“Onze artikels en reportages over de nieuwe vloeibare brandstoffen en de praktijktests die we uitvoerden, gingen zeker niet onopgemerkt voorbij. We publiceerden de resultaten ervan via verschillende kanalen: blogartikels, ‘native’ artikels, televisiereportages, MazoutMails, webplatformen en newsletters van derden, publireportages in kranten, sociale netwerken... Kortom: een goed uitgedachte en efficiënte mediamix, zoals ook blijkt uit de resultaten.” 

In alle communicatie naar de consument wordt verwezen naar de website, zodat die zich optimaal en zo volledig mogelijk kan informeren. “We stimuleren de consument altijd om naar onze website te surfen”, zegt Filip. “Daar vindt hij nog meer informatie en ontdekt hij handige tools. We nodigen die consument ook uit zijn e-mailadres in te geven en zich zo aan te melden voor onze newsletters, de MazoutMails.  We willen hem geruststellen, begeleiden bij het maken van keuzes voor zijn stookolie-installatie en hem als klant behouden.” 

Wat zijn de resultaten?

Alle activiteiten op de website worden uiteraard gemonitord en geanalyseerd. De communicatie-inspanningen boekten in 2020 een nieuw bezoekersrecord. In 2020 overschreed de website de kaap van de 2 miljoen sessies (2.201.314 om precies te zijn). Dat is een stijging met 45,4% ten opzichte van 2019. Informazout kijkt overigens niet op een inspanning meer of minder en publiceerde in 2020 maar liefst 72 artikels op de blog. En dat loont: de blog kreeg 12% meer bezoekers in vergelijking met vorig jaar, terwijl het organische verkeer (spontane zoekopdrachten via internet zoekmachines) er zelfs met 54% op vooruitging!

“Het goede nieuws is dat deze stijging in het aantal bezoekers ook een sterke toename van de conversiegraad, bijvoorbeeld het aantal inschrijvingen op de newsletter of het aantal downloads van onze informatiegidsen, met zich meebracht”
Vinciane Oleffe, Communication Manager Informazout

“Op dit vlak concentreren onze inspanningen zich op verschillende kanalen: website, adverteren op google, aanwezigheid op sociale media, maar ook de Warmste Wedstrijd, die een belangrijke bron van leads is. Tussen november 2019 en november 2020 groeide onze MazoutMail-databank met niet minder dan 10%, en in de eerste 10 maanden van het jaar werd bijna een miljoen MazoutMails verstuurd.”, aldus Vinciane Oleffe, Communication Manager van Informazout. 

Communiceren... maar niet alleen dat!

Uiteraard is communicatie een van de kerntaken van Informazout, maar het team houdt zich daarnaast ook bezig met heel wat andere onderzoeken en initiatieven.

“Al iets meer dan een jaar werkt Informazout mee aan praktijktests met koolstofarme brandstoffen”, vertelt Vinciane Oleffe. Maar dé spil van het werk van Informazout in 2020 was ongetwijfeld de bijgewerkte versie van de vergelijkende studie over het klimaateffect van de uitstoot van broeikasgassen bij verwarming op stookolie en aardgas. Die studie werd gerealiseerd in samenwerking met het onafhankelijke studiebureau RDC Environment en onderworpen aan een kritische review door universiteitsprofessoren van de KUL en ULuik” 

Communicatie met overheden en politieke beleidsmakers

Een groot deel van de communicatieactiviteiten van Informazout is gericht op de stookolieconsument en het grote publiek, maar Informazout richt zich ook tot de overheden en politieke beleidsmakers om het mazoutgebruik te verdedigen. Afgelopen jaar vonden tal van gesprekken met de verschillende ministerkabinetten plaats. Van alle daarbij aangevoerde argumenten waren de resultaten van de genoemde levenscyclusanalyse studie ontegensprekelijk een argument van formaat.

4 voorbeelden van wat Informazout in 2020 verwezenlijkte

1. De Informazout-campagne rond Batibouw

Batibouw is een van de hoogtepunten voor bouwers en verbouwers. Informazout was alomtegenwoordig via een indrukwekkende multichannelcampagne.

De bedoeling daarvan was om een maximale visibiliteit te geven rond verwarmen met mazout, nu en in de toekomst.

 1. radiospots (de radiocampagne in zijn geheel werd door meer dan 2 miljoen Belgen beluisterd; waarmee de resultaten het beter doen dan in 2019),
 2. doelgerichte reclame aan het adres van de stookolieklant via ‘addressable TV’ (de spots werden 502.000 keer getoond aan stookolieklanten),
 3. printcampagne in B2B- en B2C-tijdschriften,
 4. campagne in verschillende grote dagbladen,
 5. native video’s op informatieve websites,
 6. newsletters…
Onze artikelreeks over de nieuwe brandstoffen werd op alle nationale nieuwssites gegarandeerd 95.000 keer gelezen.
Onze publireportages en artikels verschenen in verscheidene kranten en magazines.
We vertoonden via ‘addressable TV' onze spotjes aan de mazoutgebruikers

2. Praktijktests van nieuwe brandstoffen

De nieuwe, koolstofarme brandstoffen zoals HVO en FAME worden vaak voorgesteld als de brandstoffen van de toekomst. Met die praktijktesten tonen we aan dat die hernieuwbare brandstoffen probleemloos kunnen worden gebruikt in bestaande mazoutinstallaties en bieden we perspectief op een duurzamer verwarmingstoekomst die veel dichterbij is dan sommigen denken.

Dit jaar deed Informazout twee grootschalige praktijktests in reële gebruiksomstandigheden bij consumenten in Ternat en Boom. Binnenkort volgen nog andere tests. Die tests waren het onderwerp van grootschalige campagnes en konden daarbij rekenen op heel wat media-aandacht. De 4 videoreportages op Kanaal Z/Canal Z werden bijvoorbeeld bekeken door gemiddeld 541.000 kijkers, de publireportages werden meer dan 95.000 keer gelezen en de folders hierover werden verdeeld onder ruim 30.000 stookolieklanten.

3. Bijwerken van de RDC-studie

Ook aan de vergelijkende studie van de broeikasgasuitstoot van verwarmen met stookolie en aardgas en het effect ervan op de klimaatopwarming werd de afgelopen weken in de media de nodige aandacht besteed.

Die zichtbaarheid ging veel verder dan de kanalen van Informazout zelf:

 • websites van grote kranten (De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, La Libre, Le Soir, La DH)
 • dagbladen en tijdschriften met grote oplage (L’Echo/De Tijd, Knack, So Soir, Standaard Magazine)
 • vakbladen en professionele platformen  (Sanilec, De Onderneming, Installatie360, Bouwnieuws)
De impact op het klimaat van de totale uitstoot van broeikasgassen door een verwarmingssysteem op aardgas ligt 22% hoger dan bij een installatie op stookolie, bekeken over een periode van twintig jaar.
-

4. Lobbying achter de schermen

Minder zichtbaar naar de buitenwereld toe maar daarom niet minder belangrijk voor de toekomst van onze sector: het lobbywerk op gewestelijk, nationaal en Europees vlak. Ook achter de schermen werd hard gewerkt om de politieke beleidsmakers ervan te overtuigen dat vloeibare brandstoffen een toekomst hebben.

Onder meer dankzij die inspanningen komt er in Vlaanderen vanaf 2021 geen verbod op de vervanging van oude stookolieketels door nieuwe stookolieketels.

Aarzel niet om die publicaties/campagnes ook te delen in uw communicatie met uw klanten of op uw sociale netwerken. Ze werken, dus gebruik ze zeker!

En waarom test u de MazoutMails niet eens uit?

De verdelers die deelnemen aan het MazoutMail-programma zijn erg tevreden over deze maandelijkse nieuwsbrief en de impact van dat soort communicatie. Het verbetert niet alleen uw klantenrelatie maar u versterkt ook de professionele uitstraling van uw bedrijf. De lezers zelf tonen steeds meer belangstelling voor onderwerpen als efficiënter verwarmen of verwarmen met brandstoffen van de toekomst. Twijfelt u nog? Of hebt u vragen? Bel gerust Filip op. Hij is te bereiken op het nummer 02/558.52.21 en geeft u graag antwoord op al uw vragen.

Gerelateerde berichten

4de Nationale Service-Onderzoek

Pro

Hoe uw klantenservice als mazoutverdeler nog verbeteren? Dit is wat mazoutklanten ons vertelden in...
Experts houden op vakbeurs ISH een warm pleidooi voor de vloeibare brandstoffen van de toekomst

Pro

“Willen we de Europese Green Deal realiseren? Dan hebben we green fuels nodig!”