Broeikasgasuitstoot van winning tot eindverbranding? Onafhankelijke studie bewijst: met mazout zit je beter dan met aardgas

Ga terug naar het overzicht
uitstoot aardgas

Europa heeft ambitieuze klimaatplannen, en dat is ook nodig. Tegen 2050 wil de EU klimaatneutraal zijn, wat betekent dat haar economie geen effect meer heeft op de klimaatverandering. In dat kader kijken overheden vaak naar aardgas als alternatief voor stookolie. Uit een grootschalig onderzoek van de neutrale onderzoeksinstantie RDC Environment, in opdracht van Informazout, blijkt echter: over twintig jaar gemeten ligt de broeikasgasuitstoot van aardgasverwarming 22 procent hoger dan bij stookolieverwarming. We nemen de redenen daarvoor onder de loep en geven graag meer achtergrond bij de honderden bladzijden tellende studie.

RDC Environment ondersteunt beleidsmakers

Sinds 1992 ondersteunen de ingenieurs, economen en milieudeskundigen van RDC Environment beleidsmakers bij hun beslissingen over circulaire economie, afvalbeheer en duurzame ontwikkeling. Dat doen ze door referentiestudies uit te voeren op het vlak van onder meer milieueffecten. Informazout schakelde het team in voor een vergelijking van de broeikasgasuitstoot van woningverwarming met stookolie en aardgas in België, rekening houdend met de volledige levenscyclus van de brandstoffen, van winning tot eindverbranding.

Broeikasgasemissies op lange termijn

Op basis van de verwachte bevoorradingsbronnen in België ten gevolge van een mogelijke switch van stookolie naar aardgas becijferde RDC Environment via een levenscyclusstudie (van ontginning tot en met eindverbranding) dat de broeikasgasemissies, gemeten over een periode van honderd jaar, zes procent hoger liggen bij verwarming op aardgas in vergelijking met stookolieverwarming.

Nog groter verschil na 20 jaar

Het verschil in broeikasgasuitstoot en het aardopwarmingsvermogen is nog groter op kortere termijn. Over een periode van twintig jaar zal aardgasverwarming 22 procent meer negatieve invloed hebben op de klimaatverandering dan stookolieverwarming. Hoe die verschillen te verklaren vallen? De voornaamste oorzaak vinden we in bij onze noorderburen: Nederland stopt vanaf 2030 met de uitvoer van Nederlands aardgas, waardoor de brandstof logischerwijs van veel verder zal komen, onder andere uit Rusland (60%) en de Verenigde Staten (24%).

Het transport vanuit die verre gebieden verhoogt de uitstoot van methaan die in de berekening van het aardopwarmingsvermogen zwaarder doorweegt. Methaan heeft immers een CO2-equivalent van 25. Dat betekent dat het GWP (Global Warming Potential) 25 maal hoger is dan dat van dezelfde hoeveelheid CO2. Willem Voets, General Manager bij Informazout: “Door de invoerstop van Nederlands aardgas in 2030 gaan de transmissie- en transportverliezen bij aardgas een grote impact hebben, omdat het aardgas een veel langere weg moet afleggen vooraleer het in België aankomt. Dit zal de invloed op de klimaatverandering een stuk doen toenemen.”

Rol van stookolie in energietransitie

Stookolieketels blijven dus hun plaats in onze woningen verdienen, vandaag en in de toekomst. Zeker wanneer je kiest voor een hoogrendementscondensatieketel. Zo’n ketel verbruikt dertig procent minder en stoot dus ook dertig procent minder CO2 uit. Bovendien kun je hoogrendementscondensatieketels combineren met hernieuwbare energie in de vorm van een warmtepomp of zonneboiler. Op termijn kunnen de ketels probleemloos gebruikt worden voor nieuwe, koolstofarme en zelfs voor de koolstofneutrale vloeibare brandstoffen waarmee nu volop getest wordt. Die nieuwe vloeibare brandstoffen zijn cruciaal om de energietransitie waar te maken.

Gerelateerde berichten

De conclusie van de studiedag Climate & Energies for the Future was duidelijk: om de...
In buurland Frankrijk is de biobrandstof F30 al beschikbaar voor verwarming. Deze mix van stookolie...