Biobrandstof in Frankrijk: F30 beschikbaar voor verwarming

Ga terug naar het overzicht
Biobrandstof F30: in Frankrijk kunnen huishoudens deze mix van stookolie en plantaardige oliën al gebruiken in hun mazoutketel

De nood aan duurzame verwarmingsoplossingen valt niet te overschatten. Als informatiecentrum kijken we voortdurend naar wat er op dat vlak in onze buurlanden beweegt. Zo kunnen we onze blik verruimen en Belgische mazoutgebruikers zo duidelijk mogelijk inlichten over de mogelijkheden. In Frankrijk is de biobrandstof F30 al beschikbaar voor huishoudens. Deze mix van stookolie en FAME kan onmiddellijk 100% fossiele mazout vervangen. Lees meer over de uitrol van F30 in Frankrijk.

Biobrandstof versus kernenergie

In Frankrijk verwarmen ongeveer 3 miljoen gezinnen op stookolie. Het land wil zo weinig mogelijk afhangen van fossiele brandstoffen en steunt vooral op kernenergie voor elektrische verwarming. Dat is niet erg interessant voor de energietransitie, waarbij we moeten switchen naar groenere energie. Er komt dan wel bijna geen CO2 vrij bij de opwekking van nucleaire energie, maar kerncentrales zijn toch erg vervuilend. We kunnen kernafval nog niet duurzaam verwerken en stoffen zoals uranium en radium blijven nog verschillende millennia radioactief.

Het is dan beter om koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen in de energiemix te brengen. FF3C — de Franse Federatie van Brandstoffen en Verwarming — kwam met een oplossing die klassieke mazout onmiddellijk kan vervangen, namelijk F30.

F30: gemaakt van 30% FAME

F30 is een biobrandstof die bestaat uit 30% FAME en 70% stookolie. FAME staat voor Fatty Acid Methyl Ester en is een eerste generatie biobrandstof die gemaakt is van gerecycleerde dierlijke en plantaardige oliën. Vooral lokaal geteelde koolzaadolie wordt in Frankrijk veel gebruikt voor FAME.

Het voordeel van FAME is dat het een hernieuwbare en biologisch afbreekbare brandstof is. FAME

stoot tijdens de verbranding niet meer CO2 uit dan het tijdens de productie absorbeert. Daardoor is deze biobrandstof koolstofarm. Meer weten? Bekijk onze explainer video over FAME.

Verwarmingsketels die emissienormen respecteren

De Belgische transportsector gebruikt al FAME, maar in Frankrijk kunnen nu ook heel wat huishoudens er hun woning mee verwarmen. Er kwam een versneld aanbod door een Frans decreet dat sinds 1 juli 2022 verbiedt om nieuwe ketels te installeren die werken op 100% fossiele brandstoffen. Cv-ketels op vloeibare brandstoffen die de verstrengde emissienormen respecteren, zijn wel nog toegelaten.

Die emissienorm is vastgelegd op 250 gram CO2 per kilowattuur geproduceerde energie, een grens die F30 niet overschrijdt. In de herfst van 2022 gaf de Franse regering dan ook toestemming aan leveranciers om F30 te verkopen als huishoudelijke biobrandstof.

Wat met biobrandstoffen in België?

In België waren er al verschillende gunstige pilootprojecten met koolstofarme vloeibare brandstoffen voor particulieren, maar de algemene introductie laat nog even op zich wachten. Toch is het een goed alternatief voor Belgische huishoudens. De overheid stimuleert warmtepompen om zoveel mogelijk hernieuwbare energie te gebruiken, maar die zijn niet altijd efficiënt: je moet je woning aanpassen aan verwarming op lage temperatuur en je bestaande cv-installatie verwijderen.

Met biobrandstoffen zoals F30 is dat niet nodig, want die kun je gebruiken zonder (of met minieme) aanpassingen aan je bestaande installatie. Wil je meer weten over koolstofarme vloeibare brandstoffen en de toekomst van stookolie? Download onze handige gids.  

Gerelateerde berichten

De conclusie van de studiedag Climate & Energies for the Future was duidelijk: om de...
Een warmtepompboiler is een soort lucht/water-warmtepomp die warmte uit de buitenlucht haalt om zo...