In 3 stappen naar een koolstofarme verwarming

Ga terug naar het overzicht
hernieuwbare vloeibare brandstoffen

De Europese en Belgische overheden introduceren heel wat regels om de energie-efficiëntie te verbeteren, hernieuwbare energie te promoten en de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Maar ook jij kunt je steentje bijdragen, en zo een pak minder verbruiken. Ontdek onze ‘quick wins’!

Politieke en reglementaire omkadering

De EU-lidstaten hebben zich geëngageerd om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen uiterlijk 2050. Voor die transformatie laten ze zich leiden door de Europese Green Deal, die de EU-leden onder meer oplegt dat ze voor het einde van 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% zullen terugschroeven ten opzichte van 1990.

Deze klimaatdoelstellingen zijn een uitloper van het Akkoord van Parijs. Vrijwel alle landen ter wereld ondertekenden eind 2015 deze wereldwijde overeenkomst van de Verenigde Naties. Er staan onder meer afspraken in om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, en zo de opwarming van de aarde tot twee graden te beperken in vergelijking met de gemiddelde temperatuur van vóór de industriële revolutie.

Tot slot valt het zogenaamde pakket schone energie (waartoe onder meer de richtlijn inzake hernieuwbare energie behoort) uiteen in een heel aantal nationale stappenplannen om gebouwen koolstofvrij te maken.

Concrete toepassing: drie stappen

Jij kunt als stookolieconsument in drie stappen je steentje bijdragen – en dat levert jou natuurlijk ook een financieel en ecologisch voordeel op.

1.Start met efficiënter verwarmen

Stap één is de warmtevraag verminderen en efficiënter verwarmen. Het gros van de woningen in ons land is namelijk ouder dan 20 à 30 jaar (maar liefst 80% van de Belgische woningen dateert van voor 1990, om precies te zijn).[1] Voor zulke gebouwen is het bijvoorbeeld niet evident om de bestaande ketel te vervangen door een warmtepomp zonder eerst de gebouwschil bijkomend te isoleren en een ketelvernieuwing door te voeren.

a.Je woning beter isoleren

30% van de gebouwen in België is nog niet voorzien van dakisolatie, terwijl die ingreep toch resulteert in een energiebesparing van 30%. 20% van de woningen heeft nog geen dubbel glas, waardoor hun eigenaars een besparing van 15% mislopen. Voor muur- en vloerisolatie is er zelfs nog meer werk aan de winkel: die ontbreekt in respectievelijk 65% en 75% van het Belgische woningenpark. Er is met andere woorden héél wat ruimte voor verbetering. Bij jou ook? Weet dat je dak en ramen isoleren je de grootste winst oplevert en dat je voor de werken premies kunt aanvragen. Enkele richtprijzen, plaatsing en btw inbegrepen:

  • Hellend dak (buitenkant): 40 tot 60 euro/m²
  • Hellend dak (binnenkant): 20 tot 50 euro/m²
  • Plat dak (buitenkant): 50 tot 115 euro/m²
  • Spouwmuur: 15 tot 30 euro/m²
  • Buitengevel: 20 tot 23 euro/m²
  • Vloer: 20 tot 35 euro/m²

b.Je oude stookolieketel vervangen

60% van bestaande woningen die op stookolie verwarmd worden, is nog niet voorzien van een hoogrendementsketel. Door je oude ketel te vervangen door een hoogrendementsketel kun je, in combinatie met een betere isolatie van je woning, een energiebesparing van 50 à 60% realiseren. Als je enkel je verwarmingsinstallatie aanpakt en niet bijkomend isoleert, mag je op een besparing van 30% rekenen. Let wel: in Vlaanderen mag je een oude stookolieketel enkel vervangen door een nieuw exemplaar. als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Afzonderlijke onderdelen van je stookolieketel, zoals de brander of de regeling, mag je wel nog laten repareren en vervangen. In Wallonië of Brussel gelden deze beperkingen niet.

2.De volgende stap: combineren met hernieuwbare energie

Als je een duurzame stookolieketel hebt en de nodige isolatiemaatregelen trof, kun je een stapje verder gaan met een hybride installatie.

a.Met een zonneboiler

Het rendement van een nieuwe mazoutinstallatie in combinatie met een zonneboiler ligt heel wat hoger dan dat van een klassieke verwarmingsketel. Je verbruikt met een nieuwe, condenserende mazoutketel tot 30% minder energie dan met een oude verwarmingsketel. Door de combinatie met een zonneboiler kun je nog eens 10% extra besparen, waardoor je uitkomt op een besparing van 40%. Dat houdt ook meteen in dat je met dit hybride systeem 40% minder CO2 uitstoot.

b.Met een warmtepomp

Het rendement van een nieuwe stookolie-installatie in combinatie met een warmtepomp ligt opnieuw heel wat hoger dan dat van een oude verwarmingsketel. Door de ketel te vervangen door een condensatieketel verbruik je op koude dagen ook in dit geval natuurlijk 30% minder energie dan met een oude verwarmingsketel. Op warmere dagen werkt de warmtepomp dan weer erg efficiënt, zodat je jaarenergieverbruik zelfs met 60% daalt in vergelijking met een oude verwarmingsketel én je je CO2-uitstoot halveert.

3.Nieuwe vloeibare brandstoffen in jouw tank.

Tot slot zullen binnenkort koolstofarme brandstoffen gradueel de klassieke brandstoffen vervangen. Je kunt die nieuwe vloeibare brandstoffen gebruiken zonder ingrijpende aanpassing aan je bestaande stookolie-installatie.

Wil je al het bovenstaande nog eens op een rijtje zetten? Check dan zeker deze video.

 

[1] bron: Kadastrale statistiek van gebouwenpark België-Statbel

Gerelateerde berichten

Uit de energie-enquête van Informazout blijkt dat de interesse in hybride warmtepompen stijgt. Dit...
Heb jij al thermostatische kranen op je radiatoren? Ze leveren je heel wat voordeel op, want je...