Plaatsingsstop stookolieketels - Wie wordt hier beter van?

Retour à l'aperçu

Stookolieban zal 600.000 Vlaamse gezinnen treffen, maar helpt het klimaatbeleid niet vooruit

Brussel, 26 april 2019 – Informazout en de Belgische federatie van Brandstoffenhandelaars (BRAFCO) reageren zeer verbaasd en verontwaardigd op de oproep van een bonte coalitie - onder leiding van Bond Beter Leefmilieu - om verwarming op vloeibare brandstoffen op zeer korte termijn te verbieden. Zulke irrealistische voorstellen helpen het klimaat niet vooruit en zadelen overheid en consument op met een peperdure factuur. Er bestaan veel goedkopere alternatieven die eenzelfde CO2-reductie kunnen waarmaken.

Ongeveer 600.000 Vlaamse gezinnen verwarmen zich vandaag met stookolie, een energievorm die in de afgelopen jaren met rasse schreden efficiënter en milieuvriendelijker is geworden. De nieuwste generatie condenserende stookolieketels heeft een nuttig rendement van 98% en is erin geslaagd de CO2-uitstoot met 30% te doen dalen.  Een hoogrendementsketel op stookolie is bovendien perfect combineerbaar met hernieuwbare energiebronnen, zoals thermische zonnepanelen (zonneboilers) voor sanitair warm water of in een hybride systeem met warmtepomp.

De goedkoopste weg naar CO2-arme verwarming

Uit onderzoek[1] (zie grafiek) blijkt bovendien dat – rekening houdend met de huidige energiemix voor elektriciteitsproductie in België (inclusief kerncentrales die weinig CO2 produceren) – voor een vergelijkbare CO2-uitstoot, een verwarmingsoplossing met vloeibare brandstoffen en zonneboiler bijna 3 keer goedkoper is dan verwarmen met een elektrisch aangedreven warmtepomp. Als je voor een hybride systeem kiest met condensatieketel en warmtepomp, ligt de CO2-uitstoot bijna 1/3de lager dan met een elektrische warmtepomp, voor de helft van het budget. M.a.w. zowel de basisinvestering als het verbruik zijn veel duurder bij een elektrische warmtepomp.

“De sector van de vloeibare brandstoffen is er zich van bewust dat een extra stap dient gezet om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen”, stelt Willem Voets, General Manager van Informazout. “Alternatieve synthetische vloeibare brandstoffen, zoals bijvoorbeeld met waterstof behandelde plantaardige olie (HVO) uit rest- of afvalstromen, kunnen echter vandaag al de CO2-uitstoot met 90% doen dalen. Doorgedreven onderzoek en ontwikkeling moet ervoor zorgen dat deze synthetische vloeibare brandstoffen op grotere schaal geproduceerd worden en in de komende decennia gradueel de klassieke brandstoffen gaan vervangen”. Een bijkomend voordeel van deze nieuwe hernieuwbare energievormen is dat ze geen aanpassingen vergen van de verwarmingsinstallatie. Informazout en BRAFCO roepen de beleidsmakers dan ook op om deze innovatieve brandstoffen mee op te nemen in de energiemix.


[1] Totale kosten van verwarmingssystemen in renovatie’, van expertenbureau Ph. Deplasse & Associés, 2017, geactualiseerd in 2019

Totale kosten en uitstoot over 15 jaar van verwarmingssystemen bij renovatie

A qui profite le crime?

“Het is dus totaal onjuist om de strijd tegen klimaatopwarming gelijk te stellen met een ban op vloeibare brandstoffen en om elektriciteit voor te stellen als hét wondermiddel”, stelt Johan Mattart, Directeur van BRAFCO. “Deze voorgestelde stookolieban is bijzonder pijnlijk voor de betrokken Vlaamse gezinnen, omdat Bond Beter Leefmilieu geen realistische alternatieven aanreikt”.

Op korte termijn aansluiten op het aardgasnet is niet voor iedereen mogelijk en biedt geen reële meerwaarde voor het milieu, wanneer men rekening houdt met de volledige levenscyclus van het product, zoals aangetoond in de RDC studie. Aansluiten op een warmtenet? Vandaag beschikt Vlaanderen over minder dan 50 km aan warmtenetten. Waar is het plan om die warmtenetten massaal uit te rollen tegen 2021? En wie gaat dat betalen?

Moeten de betrokken gezinnen dan maar een warmtepomp aankopen, als je weet dat de installatie ervan tot 20.000 EUR kost en pas performant is als je je woning voldoende isoleert? Weet men bij Bond Beter Leefmilieu trouwens dat warmtepompen ook energie verbruiken? Om het tekort aan warmte op te vangen, moet de consument tijdens piekperiodes (’s morgens en ’s avonds) beroep doen op elektriciteit. Die is niet alleen duurder, ze moet bovendien voorhanden zijn. In een land waar men ook gekozen heeft om kerncentrales te sluiten tegen 2025 en tegelijkertijd aanstuurt om het wagenpark massaal elektrisch te maken, mag men zich ernstig zorgen beginnen maken over de bevoorradingszekerheid.  Ons land importeert trouwens nu al elektriciteit uit het buitenland, en die is verre van CO2-neutraal. 

“Men kan zich de vraag stellen of Bond Beter Leefmilieu oprecht opkomt tegen klimaatverandering, of zich voor de kar laat spannen van industriële belangen die erop uit zijn hun dure elektrisch gestuurde – maar verre van CO2-vrije – producten aan de man te brengen, op kosten van consument en belastingbetaler”, concludeert Willem Voets.

Retour à l'aperçu