​Welk bedrag zou u maandelijks betalen?

​Welk bedrag zou u maandelijks betalen?

  • Uw gegevens
  • Uw berekening

liter

liter

...

Hoe werkt de persoonlijke simulatie

Onze rekenmodule werkt heel eenvoudig; u geeft uw geschat jaarlijkverbruik en het aantal liters van uw 1e bestelling in (minimum 1.000 liter). De module geeft u vervolgens een inschatting van uw maandelijks te betalen bedrag, het saldo na 1 jaar en de eventuele bijdrage bij de 1e levering.

Deze simulatie is enkel ter verduidelijking van het systeem van de maandelijkse gespreide betalingen. De werkelijke cijfers zullen afhangen van uw reëel jaarverbruik, het tijdstip waarop u de bestelling(en) plaatst en de toekomstige evolutie van de prijzen.

Voor een berekening van uw situatie kan u terecht bij uw mazoutleverancier; hij maakt voor u een gedetailleerde berekening op maat.
Vul uw geschat jaarlijks verbruik en het aantal liters van uw 1e bestelling in. De tool berekent automatisch het aantal liters voor de 2e levering.