Goed nieuws: steeds meer gespreide betaling

Goed nieuws: steeds meer gespreide betaling

Dankzij een nieuw wettelijk kader bieden steeds meer mazoutverdelers gespreide betaling van uw stookoliefactuur aan. Het systeem is eenvoudig. Bij de eerste levering van het jaar betaalt u als trouwe klant de helft van de factuur (soms meer). Ofwel betaalt u dit bedrag in één keer, ofwel wordt het verrekend via de voorschotten die u elke maand betaalt aan uw verdeler. Vervolgens betaalt u elke maand 1/12de van het geschatte jaarverbruik. Vraag ernaar bij uw vertrouwde leverancier.

Een voorbeeld

U verbruikt 3.000 liter mazout per jaar. Deze maand krijgt u een eerste levering van 1.000 liter. U betaalt minstens 500 liter bij levering en vervolgens elke maand 1/12de van uw jaarlijks verbruik. In de loop van het jaar komt uw leverancier de resterende 2.000 liter leveren, zonder dat u meteen een forse factuur moet betalen. Handig niet?

Mijn mazout, mijn vrijheid

Met mazout maakt u het uzelf makkelijk. De stookoliemarkt is reeds jaar en dag het voorbeeld van vrijheid in het voordeel van de consument. Stookolie is ook de enige moderne brandstof die u in grote hoeveelheden en zonder gevaar kan opslaan. Precies omdat u uw stookoliereservoir kan bijvullen wanneer de mazoutprijs gunstig staat en u de prijs op voorhand kent, houdt u ook uw budget helemaal zelf in de hand...lees verder.

U kiest vrij uw leverancier

U kunt bij elke bestelling opnieuw het marktaanbod bekijken en uw keuze vrij vastleggen.

Geen contracten

U hoeft geen verbintenis aan te gaan op langere termijn. Met mazout kiest u voor een open relatie op basis van uw persoonlijke verwachtingen.

U bepaalt zelf uw eigen voorraad

Uw reservoir biedt u de buffermogelijkheid om in te spelen op prijsdalingen en mogelijke prijspieken te overbruggen. U bepaalt zelf het moment om bij te vullen aan de interessantste prijs.

De literprijs is zeer duidelijk

U weet op voorhand exact wat u gaat betalen. De literprijs is een eenvoudig te begrijpen verkoopseenheid die alle kosten van mazout bevat tot en met transport. Geen opsplitsing in vaste kosten, variabele kosten en heffingen. Geen zorgen inzake piekverbruiken of speciale tarieven.

De betaalde energie is de geleverde energie

Niet voor niets is stookolie absoluut de warmste. Mazout is een brandstof die een gegarandeerde calorische warmte afgeeft. Een systeem van temperatuurcompensatie op de vrachtwagen, zorgt ervoor dat u bij levering steeds de juiste hoeveelheid stookolie aangerekend krijgt, onafhankelijk of het buiten nu warm of koud is.