Geen ontploffingsgevaar

Geen ontploffingsgevaar

We kunnen het niet hard genoeg van de daken schreeuwen: mazout is 100% veilig. Mazout ontploft niet.

Het vlampunt

Starten we bij het vlampunt. Dit is een technische term die duidt op de laagste temperatuur waarop men een product moet verwarmen om de brandstof te doen ontvlammen in nabijheid van een vlam. Mazout heeft een vlampunt dat hoger ligt dan 55°C. 
In de praktijk geldt het dat mazout onder 55°C geen enkel gevaar oplevert tijdens de behandeling, het vervoer en de opslag. Opgeslagen brandstoffen en brandstoffen in leidingen mogen bijgevolg nooit worden verwarmd tot een temperatuur die hoger ligt dan het vlampunt.

Niet ontvlambaar

Mazout is een product dat bij een normale omgevingstemperatuur niet ontvlambaar is, tenzij het verneveld en vergast wordt én bovendien aangestoken wordt. Daardoor kan het ook in zijn normale vloeibare toestand op een veilige manier in grote hoeveelheden gestockeerd worden, wat een geruststellende gedachte is, ja toch?

Bescherming tegen CO-vergiftiging

CO (koolstofmonoxide) is een gevaarlijk, giftig gas dat ontstaat bij een slechte verbranding. Het kan in besloten ruimten zelfs leiden tot verstikking.

Nieuwe verbrandingstechnieken, een goede afstelling en regelmatig onderhoud vermijden dergelijke CO-vorming bij stookolie-installaties. Indien er toch een vreemde geur wordt waargenomen, zijn de oorzaken waarschijnlijk een slecht sluitende schouwklep of wat gemorste brandstof. De woning kan zonder problemen verder worden verwarmd.
Stookolie-installaties kunnen bijna geen CO-vergiftiging veroorzaken. CO-vorming gaat immers doorgaans gepaard met een rook en roetontwikkeling. Dit kan leiden tot een in storing vallen van de installatie waardoor het risico van CO-intoxicatie beperkt is.

Het jaarlijks onderhoud: een garantie

Het jaarlijkse onderhoud zorgt er echter voor dat de werking optimaal is en dat de uitstoot van schadelijke verbrandingsgassen beperkt wordt. Het jaarlijks onderhoud van uw ketel/brander installatie is bij wet verplicht. Voor meer info over het nut van het onderhouden van ketel-branders, zie onze  webpagina's over het onderhoud.

De onderhoudstechnicus moet tijdens het onderhoud controleren of de stookplaats goed geventileerd wordt, het toestel goed afgesteld is en de schoorsteen voldoende trek heeft. Daarbij kan een installatie die niet meer binnen de wettelijke normen valt afgekeurd worden.
Na onderhoud en afstelling geeft de onderhoudstechnicus een attest af waarop vermeld staat of de installatie nog in goede staat van werking is. Eventuele opmerkingen worden op dit attest geformuleerd.

De centrale verwarmingsinstallatie opstellen in een aparte ruimte met aansluiting op een schoorsteen zorgt voor een extra beveiliging.