Waaraan denken

Waaraan denken

Bij de uitvoering van een verwarmingsstudie moet de installateur eerst de volgende punten controleren :

  • afmetingen van de stookplaats
  • doorsnede, hoogte, uitmonding en concept van de schoorsteen
  • lage en hoge ventilatie van de stookplaats
  • akoestische isolatie
  • waterafvoer : vb. sterfput voorzien
  • toegang tot de stookplaats
  • verlichting van de stookplaats.

De afmetingen van de stookplaats moeten toelaten dat de installatievoorschriften van de materiaalbouwer in acht kunnen worden genomen. De afmetingen moeten rekening houden met latere vervangingen en voldoende ruimte verzekeren voor het onderhoud.