Ventilatie

Ventilatie

De brander moet voldoende lucht voor de verbranding krijgen. Indien de brander deze lucht aanzuigt in de stookplaats zorgt een lage ventilatie voor de nodige luchtverversing.

De bedorven lucht, die zich eventueel in de stookruimte kan opstapelen, moet eveneens naar buiten worden afgevoerd. Hiervoor voorziet men een hoge ventilatie met een doorsnede die de helft bedraagt van de lager ventilatie.

De normen die deze ventilatie openingen in detail behandelen zijn respectievelijk de NBN B61-001 en NBN B61-002.