Zonne-energie

Zonne-energie

Iedereen geniet van de warmte van de zon, gratis. Zo krijgt een woning met de juiste oriëntatie en glaskeuze reeds heel wat zonnewarmte op passieve wijze. Echter, deze energie kan ook actief aangewend worden. Zo heeft men de zonnecollector/-boiler die voornamelijk wordt gebruikt voor de aanmaak van sanitair warm water.

Onderdelen

  • De zonnecollector: de collector vangt de zonnestraling op en stijgt daardoor in temperatuur.De collector wordt gekoeld door een vloeistof (medium) die op zijn beurt de warmte afgeeft aan een zonneboiler.
  • De boiler (of voorraadvat) slaat de zonnewarmte op in water en levert ze op aanvraag.
  • Een regelsysteem: dit laat toe om uw installatie volgens uw wensen te programmeren. 
  • Een bijverwarming: deze zorgt ervoor dat wanneer uw voorraad warm water uitgeput is of op dagen met onvoldoende zonne-energie u ook van warm water kan genieten. Stookolie is hiervoor de ideale bijverwarming.
  • De bijverwarming kan gebeuren in de zonneboiler (men spreekt dan van een  bivalente boiler) of in een apart voorraadvat (of combiketel bijvoorbeeld). 

Werking

Het sanitair warm water wordt in de boiler gestockeerd. Indien de zonnecollector onvoldoende energie levert, moet dit water naverwarmd worden.

Naverwarmen met mazout gebeurt best met een boiler/voorraadvat (technisch kan men ook naverwarmen met een doorstroomtoestel).

Wanneer het water onvoldoende warm is in de zonneboiler, dan kan de ketel/branderinstallatie ervoor zorgen dat alsnog de juiste temperatuur bereikt wordt wanneer er vraag is naar warm water. Hier wordt de ketel/branderinstallatie eveneens gebruikt voor de centrale verwarming.

Bij een voorraadtoestel bestaat eveneens nog de mogelijkheid een bivalente boiler cv te hebben, dit is een combinatie van warmwatertoestel en ketel/brandercombinatie in één.

Een voorraadvat wordt gebruikt om het water op te warmen via de zonnecollector, de bestaande installatie voor aanmaak van sanitair warm water wordt dan gebruikt voor naverwarming indien dit nodig is.

Bij een bestaande installatie moet gelet worden dat de ketel nog een voldoende hoog rendement heeft en dat de boiler voldoende geïsoleerd is.

Onderstaande fig. geeft eenvoudig de werking weer van een sanitair warm waterinstallatie in combinatie met zonnecollectoren.

We onderscheiden 2 verschillende circuits: een warmtewisselaar (onderaan boiler) die aangesloten is op de zonnecollector(en), en een tweede warmtewisselaar die zorgt voor een eventuele bijverwarming.

Zonnecollectorcircuit

Het zonnecollectorcircuit is gevuld met een vloeistof (bv antivriesvloeistof op basis van water) die de warmte overdraagt van de zonnestraling.

Een sonde meet de temperatuur van de vloeistof in de zonnecollector. Indien de temperatuur 5 à 10 °C hoger ligt dan de temperatuur gemeten (door de sonde ter hoogte van de warmtewisselaar van de zonnecollector) onderaan de boiler, dan zal het regelsysteem de pomp op het zonnecollectorcircuit in bedrijf stellen om de ontvangen warmte van de zonnecollector af te voeren.

De warmte wordt afgevoerd naar de boiler via de warmtewisselaar. Indien het temperatuursverschil, gemeten tussen de sonde in de zonnecollector en de sonde ter hoogte van de warmtewisselaar, terugvalt tot 2 °C wordt de pomp buiten bedrijf gesteld. Dit gebeurt ook wanneer de temperatuur gemeten in de boiler 85°C overschrijdt. Een terugvoerklep in het zonnecollectorcircuit vermijdt dat er warmte van de boiler terugvloeit naar de zonnecollector.

Een sonde bovenaan de boiler meet of de gewenste temperatuur (van het tapwater) bereikt is. Wanneer er onvoldoende zonnestraling aanwezig was zal de ketel/brander installatie de nodige bijkomende warmte leveren.

De zonnecollector wordt meestal op het dak geplaatst, onder een helling van 20 à 60°, gericht naar het zuiden. Een afwijking van 45° (zuidoost of zuidwest) is aan te raden. Op de collector mag liefst geen schaduw vallen.

Aangezien collectoren bijzonder licht zijn, is er geen dakversterking nodig, maar een stevige verankering. De plaatsing van een collector is eenvoudig en kan op één dag gebeuren.

Voor de dimensionering van uw installatie, contacteert u best uw verwarmingsspecialist. Hou rekening met een collectoroppervlakte voor een gemiddeld gezin tussen de 3 à 6 m².