Het verdeelnet

Het verdeelnet

Een installatie voor aanmaak van sanitair warm water in een nieuwbouw vraagt veel aandacht. Zij moet immers op een zo centraal mogelijke plaats worden gebouwd om te voorkomen dat de afstand naar de verschillende aftappunten te groot zou zijn.

Voor zeer grote gebouwen of voor flatgebouwen is een dergelijke oplossing niet altijd mogelijk. Men kan van de bewoners niet verlangen dat ze eerst enkele tientallen liters koudwater laten lopen telkens ze de kraan opendraaien. In dat geval moet een verdeellus worden gebruikt.
Een circulatiepomp, correct berekend en beheerd, houdt deze dus op temperatuur. Op deze manier kan zelfs het meest afgelegen aftappunt snel van warm water worden voorzien.