Enkele richtlijnen

Enkele richtlijnen

De watertemperatuur

Maak het water niet te warm. Het leidingwater komt aan met een gemiddelde temperatuur van 10°C. De temperatuur voor het warme water dat nodig is voor huishoudelijk gebruik, ligt niet hoger dan 55°C. 
Boven deze grens wordt de aanraking met het lichaam vrijwel onmogelijk! Het gevaar voor brandwonden is dan niet denkbeeldig. Het is overigens volstrekt af te raden om de temperatuur in leidingnetten voor de verdeling van sanitair warm water boven 55°C te laten stijgen.

De "voorrang sanitair warm water" -regeling

Een voorrang sanitair warm water regeling moet worden geplaatst. Dit gebeurt op een zeer eenvoudige wijze. Wanneer de temperatuurvoeler (1) van het vat (6) een daling van de temperatuur constateert door een belangrijke afname, wordt de mengkraan (5) van de verwarmingskringloop gesloten en stopt de circulator (4). Tegelijkertijd wordt de laadpomp (3) ingeschakeld. Zo wordt het volledig vermogen van de stookolieketel naar de boiler geleid om zeer snel warmwater te produceren. 
Zodra de richttemperatuur (± 55°C) bereikt wordt, stopt de laadpomp en wordt de handeling omgekeerd zodat de verwarmingsregeling opnieuw haar werk opneemt. 
Dit noemen we een "voorrang warm water regelsysteem".

1 Temperatuurvoeler
2 Anti-thermosifonklep
3 Laadpomp
4 Circulator-verwarming
5 Mengkraan
6 Accumulatieboiler
7 Buitenvoeler
8 Elektronisch regelpaneel
9 Ketelthermostaat
10 Automatische ontluchter
11 Veiligheidsventiel
12 Thermostatische kraan
13 Radiator
14 Warmwatervoeler
15 Verwarmingsketel en brander

 

Programmeerbaar

Dit "voorrang warm water regelsysteem" maakt het mogelijk dat het boilerwater zeer snel op temperatuur wordt gebracht zonder dat de bewoners daar enige hinder van ondervinden. Net zoals de verwarming moet ook de warm water productie programmeerbaar zijn. De periodes waarin warm water wordt afgetapt, zijn immers gemakkelijk op voorhand te bepalen. Het is dus niet nodig om de boiler de hele dag op temperatuur te houden. Dat zou een onnodige verspilling zijn. Daarom is de plaatsing van een gewone programmeerklok een kostenbesparende investering. U kan de klok bijvoorbeeld zo regelen dat het water terug op temperatuur wordt gebracht tussen 5u en 6u 's morgens. Op dat ogenblik hebt u weinig verwarming nodig en geldt het nachttarief voor het elektrisch gedeelte. Het warm water volume in de boiler volstaat doorgaans voor de behoeften tijdens de dag. De voorrang sanitair warm water kan bijvoorbeeld opnieuw ingeschakeld worden tussen 17u30 en 21u voor de avondbehoeften. De programmering is natuurlijk instelbaar in functie van uw leefpatroon en kan tijdens het weekend een ander tijdsschema volgen.