Verbrandingsgassen

Verbrandingsgassen

In de vuurhaard van de warmtegenerator wordt een mengsel van brandstof en verbrandingslucht op een bijna perfecte manier verbrand. Daardoor krijgt men volgende producten in de verbrandingsgassen :

1 liter stookolie + 2,625 m³ O2 en 9,7 m³ N2 geven
1,35 m³ CO2 + 1,23 m³ H2O + 7,56 m³ N2 + 0,00115 m³ SO2