Uitmonding en ontwerp

Uitmonding en ontwerp

Een schoorsteen die kan dienen voor alle verwarmingsketels bestaat niet. Voor iedere verwarmingsketel bestaat een aangepaste doorsnede. Deze doorsnede is onder andere afhankelijk van het vermogen van de stookketel en de hoogte van de schoorsteen. Voor de afmetingen (diameter of oppervlakte) doet men het best een beroep op selectiediagrammen. De fabrikanten geven meestal aangepaste selectiediagrammen in functie van de uitlaattemperatuur, CO2 -gehalte, enz...

Plaatsing van de schoorsteen

Wordt de schoorsteen geplaatst tegen een buitenmuur dan kunnen de temperatuurverliezen belangrijker zijn dan voor een centraal in het gebouw gelegen schoorsteen. Let wel op voor geluidshinder wanneer de schoorsteen slaapvertrekken of woonkamers doorkruist. Ook moet de schoorsteen uitmonden boven de nok van het dak.

Bij nieuwbouw is het dus zeker aangeraden om in overleg met de architect én de verwarmingsinstallateur de gepaste schoorsteen te bepalen, en dit om latere aanpassingen te vermijden.