Eigenschappen van een goede schoorsteen

Eigenschappen van een goede schoorsteen

Het traject

Het traject van het afvoerkanaal dient zo rechtlijnig mogelijk te verlopen. Iedere bocht of afwijking betekent een bijkomende belemmering. Veranderingen van doorsnede en/of vorm, zoals van een vierkantige naar een cirkelvormige vorm, worden best vermeden om plaatselijke drukverliezen te verhinderen. Indien toch een bocht moet genomen worden is een hoek van 45° aangeraden.

De vorm

De meest toegepaste vorm is een rechthoekige of vierkantige doorsnede. Ideaal is een cirkelvormige doorsnede omdat hier het contactvlak of warmte-uitwisselingsvlak kleiner is voor een zelfde grootte van doorsnede. De vorm wordt best constant gehouden over de hele lengte van het afvoerkanaal.

De binnenafwerking

De afwerking dient zo glad mogelijk uitgevoerd te worden. Hoe ruwer het kanaal binnenin, hoe groter de oppervlakteweerstand. Ruwere materialen zoals bij de traditionele gemetste schoorsteen zijn dus geen aanrader. In de handel zijn er specifieke schoorsteenpotten te verkrijgen die binnenin geglazuurd zijn. Schoorsteenvoeringen uit roestvrij staal zijn ook een goede oplossing.

De thermische inertie

Een van de belangrijkste eigenschappen is de inertie. Een schoorsteen zal pas een maximale trek opbrengen nadat hij op temperatuur is. Op dat ogenblik koelen de gassen het minst af. Hoe lager de inertie hoe sneller de schoorsteen op temperatuur komt, hoe beter. Een gemetste schoorsteen (of een betonnen prefab) bezit een hoge inertie. Een schoorsteen uit roestvrij staal daarentegen bezit een lage inertie. Lichte schoorsteenpotten kunnen een volwaardig alternatief vormen.

De isolatie

Snel op temperatuur komen is belangrijk, maar de temperatuur behouden is dat evenzeer. Wanneer de verbrandingsgassen te sterk afkoelen en de temperatuur ervan onder het dauwpunt zakt, zal er condensatie optreden. Thermisch isoleren is dus de boodschap! De isolatie wordt aangebracht over de gehele lengte van het afvoerkanaal en moet kunnen weerstaan aan hoge temperaturen (ca 350°C).

Meest voorkomende gebreken van een schoorsteen:

1. Moeilijke rookgasafvoer: doorgang gehinderd door kap of afdekplaat
2. Te lage schoorsteen, waardoor terugslag veroorzaakt wordt.
3. Te dunne wand waardoor de rookgassen afkoelen.
4. Doorgang verstopt door roetafzetting.
5. Verstopt kanaal
6. Sterk schuin lopend rookkanaal en elleboog, die de rookgasafvoer hinderen.
7. Barsten: doorgang van rook of lucht
8. De rookbuis zit te diep in de schoorsteen en hindert de trek.
9. Barst die de trek tegenwerkt(valse trek).
10. Verandering van doorsnede die de rook doet dwarrelen.
11. Verscheidene stookketels per kanaal.
12. Verkeerd hellende aansluiting.
13. Slechte aansluiting (valse trek).
14. Leemte onder de rookbuis, die de trek vermindert
15. Slecht gedicht veegluik (valse trek).