Premies voor het plaatsen van een zonneboiler in combinatie met stookolieverwarming

Premies voor het plaatsen van een zonneboiler in combinatie met stookolieverwarming

Vlaams Gewest

Tot 31/12/2016 geeft het Vlaamse Gewest een premie van 550€/m² collectoroppervlak/max. 2.750 €/max 50% factuur voor de installatie van zonneboilers voor warm water en/of ruimteverwarming in bestaande woningen en nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag tot 31/12/2013. De zonneboiler moet het Solar Keymark label hebben. Meer info en aanvraagformulieren van deze premie vindt u bij de netbeheerders:

 

Ongeveer 170 Vlaamse gemeenten geven een extra premie ter waarde van 10% tot 25% van de investering met maximum steunbedragen tussen 250 en 750€. Vraag meer informatie bij uw gemeentebestuur.

Voor meer informatie over premies in Vlaanderen per netwerkbeheerder en gemeente, kan u terecht op de website www.energiesparen.be of op het nummer 1700 van de Vlaamse overheid. 

Waals Gewest

In 2016 biedt het Waals Gewest een premie van 1500 € voor het plaatsen van een zonneboiler met zonnecollectoren in bestaande woningen (=min 20 jaar) en wanneer het gezinsinkomen 93.000 € niet overschrijdt. Dit bedrag kan verhoogd worden in functie van het gezinsinkomen en er meerdere werken worden aangevraagd. De premie mag nooit meer dan 70% van het factuurbedrag bedragen.

INKOMEN (€) VERHOGING VOLGENS INKOMEN VERHOGING VOOR MEERDERE WERKEN
<21.900 +200%/+3.000€ +30%
21-900 - 31.100 +100%/+1.500€ +20%
31.100 - 41.100 +50%/+750€ +10%

De gemeenten of provincie kunnen eveneens een premie aanbieden. Voor meer informatie wendt u zich best tot uw gemeente-of provinciebestuurVoor praktische informatie kan u steeds terecht bij de “Guichets de l’Energie” op het nummer 1718 of op de website http///energie.wallonie.be .

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt in 2016 een premie voor het plaatsen van een zonneboiler zowel in bestaande woningen als nieuwbouw. De premiebedragen variëren in functie van het inkomen. Basispremie = voor alle aanvragers. Premie voor gemiddelde inkomens=voor gezinnen met een inkomen tussen de 33.525,36 € en 67.050,72 €/jaar. Premie voor lage inkomens= voor gezinnen met een inkomen kleiner of gelijk aan 33.525,36€/jaar. Dit zijn de premiebedragen:

  • basispremie: 2500 € tot 4 m²+ 200 €/m² vanaf 4 m²; gemiddelde inkomens: 3 000 € tot 4 m²+ 200 €/m² vanaf 4 m² lage inkomens: 3 500 € tot 4 m²+ 200 €/m² vanaf 4 m²
  • De premie bedraagt maximaal 50% van de factuur

Meer info vindt u op de website van het gewest www.ibgebim.be of op het nummer 02 775 75 75. De gemeenten kunnen eveneens een premie aanbieden. Voor meer informatie wendt u zich best tot uw gemeentebestuur.