Premies voor thermostaatkranen, kamerthermostaten en weersafhankelijke regeling

Premies voor thermostaatkranen, kamerthermostaten en weersafhankelijke regeling

Vlaams Gewest

Geen gewestelijke premie in 2017

Waals Gewest

Geen gewestelijke premie in 2017

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt in 2017 een premie aan voor temperatuurregelingen in bestaande woningen (geen nieuwbouw). De premiebedragen variëren in functie van het inkomen. Basispremie = voor alle aanvragers. Hogere premie voor gemiddelde inkomens=voor alleenstaanden met een inkomen tussen de 33.525,36 € et 67.050,72€/jaar of samenwonenden met een inkomen tussen 48.525 € en 82.050,72€/jaar. Hoogste premie voor lage inkomens= voor alleenstaanden met een inkomen kleiner dan 33.525,36€/jaar of samenwonenden met een inkomen kleiner of gelijk dan 48.525,36€/jaar.

  • plaatsing van kamerthermostaat of optimizer: basispremie: 25€/thermostaat. Voor gemiddelde inkomens: 50€/thermostaat. Voor lage inkomens: 100€/thermostaat.
  • plaatsing van thermostaatkranen: basispremie: 10€/kraan. Voor gemiddelde inkomens: 20€/kraan. Voor lage inkomens: 30€/kraan.

Voor meer info kan u steeds terecht op www.ibgebim.be (rubriek Huisvesting - Energie) of op het nummer 02/775 75 75. Ga ook steeds na bij uw gemeentebestuur of er premies bestaan op gemeentelijk niveau.

Premies voor energiebesparende maatregelen