Premies voor thermostaatkranen, kamerthermostaten en weersafhankelijke regeling

Premies voor thermostaatkranen, kamerthermostaten en weersafhankelijke regeling

Vlaams Gewest

Geen gewestelijke premie in 2016

Waals Gewest

Geen gewestelijke premie in 2016

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt in 2016 een premie aan voor temperatuurregelingen in bestaande woningen (geen nieuwbouw). De premiebedragen variëren in functie van het inkomen. Basispremie = voor alle aanvragers. Premie voor gemiddelde inkomens=voor gezinnen met een inkomen tussen de 33.525,36 € et 67.050,72€/jaar. Premie voor lage inkomens= voor gezinnen met een inkomen kleiner of gelijk aan 33.525,36€/jaar.

  • plaatsing van kamerthermostaat of optimizer: basispremie: 25€/thermostaat. Voor gemiddelde inkomens: 50€/thermostaat. Voor lage inkomens: 100€/thermostaat.
  • plaatsing van thermostaatkranen: basispremie: 10€/kraan. Voor gemiddelde inkomens: 20€/kraan. Voor lage inkomens: 30€/kraan.

Voor meer info kan u steeds terecht op www.ibgebim.be (rubriek Huisvesting - Energie) of op het nummer 02/775 75 75. Ga ook steeds na bij uw gemeentebestuur of er premies bestaan op gemeentelijk niveau.

Premies voor energiebesparende maatregelen