Premies voor isolatiewerken

Premies voor isolatiewerken

Vlaams & Waals Gewest

In 2017 is er nog steeds de belastingvermindering voor het plaatsen van dakisolatie in een bestaande woning (=minstens 5 jaar in gebruik genomen) voor woningen gelegen in Waals Gewest. Voor woningen In het Vlaams en Brussels Gewest is deze vermindering afgeschaft.

  • De belastingvermindering voor deze uitgaven bedraagt 30% van de factuur/max. 3.070€/woning.
  • De isolatiewerken moeten uitgevoerd worden door een aannemer

Voor meer info: contacteer de FOD Financiën op het nummer 02/572 57 57 of raadpleeg de website www.minfin.fgov.be.

Vlaams Gewest

In 2017 komt dakisolatie, vloer- en muurisolatie in aanmerking voor premies in bestaande woningen (=aangesloten op het electriciteitsnet sinds 1/1/2006). 

ISOLATIE PREMIE PLAFOND

dakisolatie

doe-het-zelf: 3à4€/m²; met aannemer: 6à8€/m²

/

muurisolatie

spouwmuurisolatie via aannemer: 6€/m²

muurisolatie buitenzijde of binnenzijde via aannemer: 15€/m²

/

vloerisolatie

 via aannemer: 6 €/m²

/

Voor meer info kan u terecht op www.energiesparen.be, waar u per postcode de premies kan opzoeken.

Waals Gewest

In 2017 komt dak-, muur- als vloerisolatie in aanmerking voor een premie in bestaande woningen (=min. 20 jaar oud) en wanneer het gezinsinkomen 93.000 € niet overschrijdt.  

ISOLATIE PREMIE PLAFOND
dakisolatie doe-het-zelf: 2€/m²; met aannemer: 5€/m² 100m²
muurisolatie

spouwmuurisolatie via aannemer: 6€/m²

muurisolatie buitenzijde via aannemer: 12€/m²

muurisolatie langs binnen via aannemer: 8€/m²

100m²
vloerisolatie via aannemer: 8€/m² 100m²

Deze bedragen kunnen verhoogd worden in functie van het gezinsinkomen en als meerdere energiebesparende werken tegelijk worden aangevraagd. De premie lag nooit meer dan 70% van het factuurbedrag bedragen. 

INKOMEN (€)

VERHOGING VOLGENS INKOMEN

VERHOGING VOOR MEERDERE WERKEN  
<21.900 €

+200%

+30%  
21.900 - 31.100 

+100%

+20%  
31.100-41.100

+50%

+10%

 

Voor meer info kan u terecht op het nummer 1718 of op de website http://energie.wallonie.be. Ga ook steeds na bij uw gemeentebestuur of er premies bestaan op gemeentelijk niveau.

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt in 2017 premies aan voor isolatiewerken in bestaande woningen (geen nieuwbouw). De premiebedragen variëren in functie van het inkomen. Basispremie = voor alle aanvragers. Hogere premie voor gemiddelde inkomens=voor alleenstaanden met een inkomen tussen de 33.525,36 € et 67.050,72€/jaar of samenwonenden met een inkomen tussen 48.525 € en 82.050,72€/jaar. Hoogste premie voor lage inkomens= voor alleenstaanden met een inkomen kleiner dan 33.525,36€/jaar of samenwonenden met een inkomen kleiner of gelijk dan 48.525,36€/jaar.

ISOLATIE PREMIE PLAFOND EXTRA PREMIE

dakisolatie

basispremie:15€/m²;  voor gemiddelde inkomens 20€/m² en voor lage inkomens 25€/m²

/

+10€/m² voor natuurlijke isolatie

muurisolatie

-langs binnen: basispremie: 20€/m², voor gemiddelde inkomens 25€/m² en voor lage inkomens 30 €/m²

-In de spouw: basispremie 8€/m². voor gemiddelde inkomens 10 €/m² en voor lage inkomens 12 € /m²

-langs buiten: basispremie 40€/m², voor gemiddelde inkomens 45€/m² en voor lage inkomens 50€/m².

50% van de factuur

+10€/m² voor natuurlijke isolatie

vloerisolatie

basispremie: 20€/m², voor gemiddelde inkomens 25€/m² en voor lage inkomens 30€/m²

/

+10€/m² voor natuurlijke isolatie

Voor meer info kan u steeds terecht op www.ibgebim.be (rubriek Huisvesting - Energie) of op het nummer 02/775 75 75. Ga ook steeds na bij uw gemeentebestuur of er premies bestaan op gemeentelijk niveau.

Premies voor energiebesparende maatregelen