Premies voor hoogrendementsbeglazing

Premies voor hoogrendementsbeglazing

Vlaams Gewest

Tot 31/12/2016 bedraagt de premie voor vervanging van enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas voor bestaande woningen (=aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf 1/1/2006):

  • Hoogrendementsglas met U-waarde max. 1,1W/m²K ter vervanging van enkel glas: 12€/m²
  • Hoogrendementsglas met een U-waarde max. 0,8W/m²K ter vervaning van enkel of dubbel glas: 15€/m²

 Verder is er een combipremie nieuwe ramen+muurisolatie in bestaande woningen.

  • Hoogrendementsglas met U-waarde max. 1,1W/m²K ter vervanging van enkel glas: 48€/m², max. 1680€
  • Hoogrendementsglas met een U-waarde max. 0,8W/m²K ter vervaning van enkel of dubbel glas: 60€/m², max. 2100€
  • De premie voor muurisolatie blijft identiek

Voor meer info kan u terecht op: www.energiesparen.be of contacteer het nummer 1700 van de Vlaamse overheid.

Waals Gewest

In 2016 biedt het Waals Gewest een premie voor het vervangen van buitenschrijnwerk van 15€/m² max. 40m² in bestaande woningen (=min. 20 jaar) en wanneer het gezinsinkomen 93.000 € niet overschrijdt. De premie kan verhoogd worden in functie van het gezinsinkomen. De premie mag nooit meer dan 70% van het factuurbedrag bedragen.

INKOMEN (€) VERHOGING VOLGENS INKOMEN
<21.900€ +200%
21.900 - 31.100 +100%
31.100 - 41.100 +50%

Voor meer info kan u terecht op het nummer 1718 of op de website http://energie.wallonie.be of via Info-Conseils Logement op het nummer 081/33.23.10.

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt in 2016 een premie aan voor het vervangen van oude beglazing door hoogrendementsglas in bestaande woningen (geen nieuwbouw). De premiebedragen variëren in functie van het inkomen. Basispremie = voor alle aanvragers. Premie voor gemiddelde inkomens=voor gezinnen met een inkomen tussen de 33.525,36 € en 67.050,72 €/jaar. Premie voor lage inkomens= voor gezinnen met een inkomen kleiner of gelijk aan 33.525,36€/jaar. Dit zijn de premiebedragen:

  • basispremie: 10€/m² glasoppervlakte; gemiddelde inkomens: 15€/m² glasoppervlakte en lage inkomens 20€/m² glasoppervlakte - in nieuwe raamprofielen met een U waarde  ≤ 1.1 en in bestaande raamprofeilen met een U-waarde ≤ 1.2. 

Voor meer informatie kan u terecht op www.ibgebim.be, rubriek Huisvesting - Energie of op het nummer 02/775 75 75. Ga ook na bij uw gemeentebestuur of er premies bestaan op gemeentelijk niveau.

Premies voor energiebesparende maatregelen