Premies voor een energie-audit

Premies voor een energie-audit

Vlaams Gewest

Geen gewestelijke premie.

Waals Gewest

Het Waals Gewest biedt een basispremie aan van 200 € voor een energie-audit in een bestaande woning door een energie-auditeur 'PAE 2'. Dit bedag kan verhoogd worden tot +200%:600€ in functie van uw inkomen. Voor meer info kan u terecht op het nummer 1718 of op de website http://energie.wallonie.be

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest biedt in 2017 een premie aan voor een energie-audit in bestaande woningen (geen nieuwbouw). De premie bedraagt 400€ voor een individuele woning en 3000€ voor elk ander gebouw met een plafond van 50% van de factuur.

Voor meer info kan u terecht op www.ibgebim.be (rubriek Huisvesting - Energie) of op het nummer 02/775 75 75. Ga echter steeds na bij uw gemeentebestuur of er premies bestaan op gemeentelijk niveau.

Premies voor energiebesparende maatregelen