Nieuws

20 December 2012

Batibouw 2013: Betaalbaar renoveren en langdurig energie besparen

Investeren in een nieuwe hoogrendementsketel met stookolie betaalt zich snel terug

Samen met de isolatie van het dak en de vervanging van de ramen behoort een nieuwe hoogrendements verwarmingsketel tot het top trio investeringen die zich snel terugverdienen zonder zware investeringen of verbouwingen van de woning. Met deze investeringen wordt de energiefactuur bijna gehalveerd en het comfort van de woning verhoogd.Op de Batibouwbeurs (21.2 tot 3.3. 2013) zal Informazout (paleis 12, stand nr 211) met gebruiksvriendelijke simulatoren op de stand de mogelijkheid geven aan de bezoekers om hun winsten en de terugverdientijd bij de verschillende oplossingen te berekenen.

Condensatietechniek met stookolie betaalt zich snel terug

Stookolie is een brandstof die bij de verbranding weinig warmte verliest via de waterdamp (max. 6%). De Optimaz-elite ketels met condensatietechniek recuperen ook nog de warmte uit de geproduceerde waterdamp. Met deze extra rendementswinst wordt de meerkost van zo’n type ketel snel terugbetaald (6 à 7 jaar). Met de vervanging van een ketel van minstens 20 jaar oud door een condensatieketel met Optimaz-elite label kan jaarlijks tot 40 % energieverbruik bespaard worden waardoor deze investering over zijn levensduur twee keer of meer terugbetaalt. Vandaag bieden 25 verschillende merken meer dan 50 verschillende types Optimaz-elite ketels aan in vermogens van 7 tot 70 kW en meer. Deze condensatieketels worden aangeboden in zowel vloer- als wandmodellen, met of zonder sanitair warmwater buffervat of zonneboiler, in gietijzer of staal en met de keuze van een schoorsteen of rechtstreekse muurdoorvoer. In 2012 was 1 nieuwe verkochte stookolieketel op 4 een condensatieketel waardoor deze techniek een vast plaats gekregen heeft in de markt.

Batibouw 2013: Simulatoren* geven advies op maat om het verbruik te halveren

De twee simulatoren van Informazout berekenen op een éénvoudige manier welke impact verschillende energiebesparende maatregelen hebben op het energieverbruik voor verwarming én zelfs hoe je je verbruik kan halveren. De berekeningen gebeuren op basis van reële parameters die worden ingevoerd. Het resultaat geeft het nieuwe verbruik weer, de besparing in liters, in euro’s, in CO2-uitstoot en in primaire energie.De eerste simulator geeft aan hoeveel je kan besparen als je een oude ketel vervangt door een nieuwe hoogrendement verwarmingsketel op stookolie, en dit op maat van de consument. De keuze voor thermische zonnepanelen (voor de aanmaak van sanitair warm water) wordt hierbij als optie voorgesteld. De tweede simulator voegt eraan toe welke de impact is van investeringen om warmteverliezen te beperken, zoals bijvoorbeeld de (na)isolatie van de muren, het dak of de vloer, hoogrendementsbeglazing of de installatie van een warmtepomp.

Hoogrendementsketels didactisch geïllustreerd

De technieken die fabrikanten gebruiken met hun Optimaz en Optimaz-elite hoogrendementsketels zullen didactisch geïllustreerd worden met doorsnedes en opstellingen,  in combinatie met ondersteunende  verwarmingssystemen zoals thermische zonnepanelen. Daarnaast worden ook de verschillende types compacte reservoirs met het vernieuwde Optitank label op de stand getoond.

Wedstrijd tijdens Batibouw: een cheque voor 1000 liter stookolie

Tijdens de periode van de Batibouwbeurs organiseert Informazout een wedstrijd. Bezoekers aan de Informazout-stand kunnen iedere dag een cheque van 1000 liter stookolie winnen.

Batibouw 2013 loopt van 21 februari tot en met 3 maart. De stand van Informazout bevindt zich in Paleis 12 op het nummer 211.

Dit bericht gaat over: 

Persbericht
25 Oktober 2012

Wintercomfort met stookolie: Beter voor- dan nadenken

Het zachte herfstweer mag ons niet doen vergeten dat de winter er aan komt en dat de temperaturen snel kunnen omslaan. Wie met stookolie verwarmt hoeft zich geen zorgen te maken over de oplopende tarieven van de distributienetbeheerders. Met zijn voorraad heeft hij zich ingedekt tegen mogelijke prijsstijgingen en heeft zijn voorraad bij de hand. Een paar praktische tips kunnen hem extra doen besparen met behoud van een warm comfort. Een beetje zoals in de fabel van de krekel en de mier, heeft de consument er alle belang bij om vooruit te zien en zich dus ook bij deze zachte temperaturen voor te bereiden voor een comfortabele en warme winter.

50% van de warmtevraag van het jaar spitst zich toe op 3 maanden

Het stookseizoen voor een éénsgezinswoning situeert zich tussen september en april. Daarvan nemen de maanden december, januari en februari gemiddeld 50% voor hun rekening. Het is in die maanden dat de verwarmingsinstallatie niet alleen zorgt voor het comfort van sanitair warm water (zo’n 15% van het jaarverbruik in een woning) maar ook een tandje moet bijsteken om in zeer koude periodes voor het verwachte comfort te zorgen. De zeer lage temperaturen in februari van dit jaar – op het einde van het stookseizoen – hebben nogmaals aangetoond dat ook ons gematigd klimaat niet ontsnapt aan koudegolven.

Comfort van een eigen zekere voorraad aan de beste prijs

In de winterperiode hebben de energieprijzen voor verwarming, door de gestegen vraag, de neiging om mee te stijgen. Met een wintervoorraad dekt men zich in tegen die evolutie en vermijdt men wachttijden voor de levering. Een regelmatige toevoer van energie naar de ketel/brander is met een eigen voorraad ook stabiel en verzekerd.

De voorraad beschermen tegen de koude

Opslag ondergronds of binnen een beschermde ruimte (bv een kelder) beschermt tegen koude. Kwetsbare punten kunnen zijn de leidingen en bovengrondse opslag die blootgesteld zijn aan de koude en de wind of de aanwezigheid van water in de tank of leidingen. Een extra bescherming (bv door isolatie) is hier zeer aangewezen. Indien de voorraad/leidingen onvoldoende beschermd zijn en de stookolie zou gaan stollen of het water bevriezen kan de gestolde paraffine in de leidingen of de tank alleen verholpen worden door opwarming of een volledige ‘mechanische’ reiniging.

Bovengrondse opslag extra beschermen met winteradditieven

De Belgische norm voorziet dat stookolie het hele jaar door beschermt tot minstens -10°C, stookolie ‘extra’ geleverd tussen 1 December en 29 Februari tot -15°C. Meestal voorziet de leverancier deze bescherming ook buiten die periode of tot nog lagere temperaturen. Deze koudebescherming tot bv -20°C - wordt bereikt door het toevoegen van specifieke winteradditieven. Door het toevoegen van lamppetroleum (tot 30%) vooraleer de tank te vullen (om een homogeen mengsel te bekomen) kan men eenzelfde resultaat bereiken.

Voorraadpeil comfortabel meten

Naast de klassieke peillat zijn er verschillende alternatieve en eenvoudig te plaatsen peilmeters op de markt. De pneumatische peilmeters zijn de meest courante. De ultrasone zijn meer recent op de markt gekomen en kunnen gekoppeld worden aan extra functies zoals automatische vulling of beveiliging van de brandstof.

Sparen, contant of gespreid betalen? Steunmaatregelen.

Met stookolie kan de klant ten allen tijde vrij kiezen wanneer en hoeveel hij bestelt, bij welke leverancier aan een prijs die vooraf overeengekomen is.
Naast het contant betalen zijn meerdere betaalsystemen op de markt: het wettelijk systeem van gespreide betalingen op basis van het geschatte jaarverbruik http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/facture_energie/gesprei..., diverse ‘spaar’systemen ‘op maat’ door de leverancier’ die bv. een opbouw voorzien waarbij ‘gespaard’ wordt voor de eerste levering met een afbetaling bij of na levering of het klassieke energiekrediet aan gunstige rentetarieven .
Gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen ook aanspraak maken op een steun van het Sociaal Verwarmingsfonds (inkomen met een max. van 16.306,33€ te verhogen met 3.018,74€ per persoon ten laste) van op dit ogenblik maximaal 210€ op een maximum van 1500 liter per verwarmingsseizoen. Deze steun wordt uitgekeerd via het OCMW van de gemeente.

Dit bericht gaat over: 

Persbericht
31 Januari 2012

Batibouw 2012: Toekomstgericht verwarmen en besparen met stookolie start bij een Optimaz-elite ketel/brandercombinatie

De verwarmingstoestellen van morgen kondigen zich aan als beloftevolle technieken; de warmtepompen of de micro-wkk’s met stookolie bijvoorbeeld, maar ook de technieken die vandaag beschikbaar zijn, bieden de consument goede oplossingen. De beste keuze (rendement vs. prijs) vandaag voor de verwarming van de woning en het sanitair water is een condensatieketel op stookolie met het Optimaz-elite label. 
De voordelen van de lagetemperatuurverwarming worden gecombineerd met de bonus van de condensatietechniek en bieden de consument een antwoord op de energiebehoeften in de renovatie- en nieuwbouwmarkt. 

Tijdens de Batibouwbeurs (1 tot 11 maart 2012) zal Informazout (paleis 12, standnr 211) de verschillende varianten van hoogrendementsketels, in combinatie met andere verwarmingssystemen zoals thermische zonnepanelen, op een zeer didactische manier demonstreren. Daarnaast worden ook de verschillende types compacte reservoirs met het vernieuwde Optitank label op de stand getoond.

Gebruiksvriendelijke simulatoren op de stand berekenen welke winsten de verschillende oplossingen opleveren; op vlak van energie, milieu en budget.

Eén ketel op drie die nieuw geïnstalleerd wordt, is een condensatieketel op stookolie

De installatie van een hoogrendementsketel op stookolie is voor de consument één van de snelst terugbetaalde investeringen om te besparen op energieverbruik. Bij de vervanging van een ketel van minstens 20 jaar oud kan een hoogrendementsketel met Optimaz-elite label een besparing opleveren tot 40 % waardoor ze zich over hun levensduur twee keer of meer kunnen terugbetalen. 
Vandaag bieden 25 verschillende merken meer dan 50 verschillende types ketels aan in vermogens van 7 tot 70 kW en meer. Deze condensatieketels worden aangeboden in zowel vloer- als wandmodellen, met of zonder sanitair warm water buffervat of zonneboiler, in gietijzer of staal en met de keuze van een schoorsteen of rechtstreekse muurdoorvoer. Maar liefst 1 nieuw verkochte ketel op 3 is vandaag een condensatieketel op  stookolie, en dit aandeel stijgt ieder jaar verder. In vergelijking met een aantal buurlanden (Duitsland 
61 %, Frankrijk 40 %) heeft dit aandeel nog een stevig groeipotentieel.

Simulatoren* geven advies op maat om het verbruik te halveren

De 2 simulatoren van Informazout (www.informazout.be en klikken op ‘simulator’) berekenen op een éénvoudige manier welke impact verschillende energiebesparende maatregelen hebben op het energieverbruik voor verwarming én zelfs hoe je je verbruik kan halveren. De berekeningen gebeuren op basis van reële parameters die worden ingevoerd. Het resultaat geeft het nieuwe verbruik weer, de besparing in liters, in euro’s, in CO2-uitstoot en in primaire energie.
 
De eerste simulator geeft aan hoeveel je kan besparen als je een oude ketel vervangt door een nieuwe hoogrendement verwarmingsketel op stookolie, en dit op maat van de consument. De keuze voor thermische zonnepanelen (voor de aanmaak van sanitair warm water) wordt hierbij als optie voorgesteld. De tweede simulator voegt eraan toe welke de impact is van investeringen om warmteverliezen te beperken, zoals bijvoorbeeld de (na)isolatie van de muren, het dak of de vloer, hoogrendementsbeglazing of de installatie van een warmtepomp.

Wedstrijd tijdens Batibouw: een cheque van 1000 € voor een Optimaz-elite ketel of 1000 liter stookolie gratis

Tijdens de periode van de Batibouwbeurs organiseert Informazout een dubbele wedstrijd. Bezoekers aan de Informazout-stand kunnen iedere dag een cheque van 1000 € winnen bij de aankoop van een Optimaz-elite ketel in 2012 en via www.halveerjeverbruik.be maakt iedereen bovendien kans om 1000 liter mazout te winnen.

Batibouw stand - energiebesparend trio

De Informazout-stand op Batibouw is opgebouwd rond 3 pijlers en zet de bestaande labels extra in de verf: 
• Optitank. 
Een vernieuwd concept dat een een extra lange levensduur waarborgt door een kwaliteitsconstructie van de fabrikant gecombineerd met een dubbele bescherming.
• Optimaz-elite (condensatie) en Optimaz (lagetemperatuur). 
Met deze hoogrendementsketels kunnen besparingen tot 30 en 40 % gerealiseerd worden op het normale verbruik. Op de Informazoutstand worden de verschillende types ketels getoond in combinatie met aanvullende verwarmingssystemen. 
• MazoutExpert. 
Het label dat de mazoutsector toekent aan firma’s en technici die vooraf aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Het label houdt in dat, naast een degelijke scholing van de technici, de kwaliteit van het werk gecontroleerd wordt door een onafhankelijk keuringsorganisme. 
Batibouw 2012 loopt van 1 tot en met 11 maart. De stand van Informazout bevindt zich in Paleis 12 op het nummer 211.

Dit bericht gaat over: 

Event

Pagina's