Nieuws

10 Februari 2014

Warmtecheques op Batibouw

Rendement verhogen, investering verlagen

Een leuke statistiek: sinds 1965 is het jaarlijkse mazoutverbruik voor één en dezelfde woning van 3.000 liter tot 1.800 liter gedaald; dus een vermindering van maar liefst 40%. Het geheim achter deze evolutie is niet alleen een betere isolatie van de woning maar ook de snelle opeenvolging van technologische ontwikkelingen, zowel op het gebied van de brander als van de ketel. Deze ontwikkelingen hebben uiteindelijk geleid tot de Optimaz- en Optimaz-elite labels voor ketel/brandercombinaties met een zeer hoog nuttig rendement: goed voor de portefeuille én minder belastend voor het milieu dus. Heel wat constructeurs en invoerders van de verwarmingssystemen met dit kwaliteitslabel doen in 2014 een extra inspanning met speciale aanbiedingen om het investeringsplaatje te verlichten. Naar aanleiding van Batibouw 2014 zet Informazout deze aanbiedingen dan ook extra in de schijnwerpers. Een gloednieuwe module op de website van Informazout maakt deze speciale aanbiedingen nu nog overzichtelijker voor de consument.

Een verminderde investeringskost voor een sterk verbeterd rendement
Heel veel  consumenten beschikken immers over een mazoutinstallatie die dringend aan vernieuwing toe is. Dankzij de Optimaz-elite en Optimaz labels kunnen deze consumenten onmiddellijk die hoogrendementsketel/brander combinaties op stookolie identificeren die aan de hoogste normen voldoen. Een nuttig rendement  tot 90% is de norm voor Optimaz-lagetemperatuurketels, maar bij de Optimaz-elite condensatieketels gaat men zelfs tot 98%. In combinatie met een goede thermische isolatie levert dit een belangrijke energiebesparing op. De handige online warmtecheque-module van Informazout groepeert de voordelen die de verschillende producenten op hun stookolie-installaties met de Optimaz- en Optimaz-elite labels aanbieden. Met deze warmtecheques wordt de investeringskost in een verwarmingssysteem met mazout significant verminderd.

De combinatie met hernieuwbare energie binnen handbereik
Een verwarmingssysteem hoeft echter niet beperkt te blijven tot een hoogrendementsketel op stookolie alleen. Een mazoutinstallatie kan immers perfect gecombineerd  worden  met hernieuwbare energieën, denk maar aan thermische zonnepanelen. Zonne-energie kan immers gemakkelijk als alternatief voor de productie  van sanitair warm water worden ingezet. Als er onvoldoende zonne-energie is en de voorraad sanitair warm water opraakt, dan zorgt de Optimaz-elite installatie snel voor de bijverwarming. 
De warmtecheques van Informazout zijn vanaf eind januari 2014 te ontdekken op: warmtecheque.be en op de stand van Informazout op Batibouw: paleis 12, stand 209. Meer energiebesparende tips en informatie kan men vinden op www.informazout.be. Klik door op ‘besparen’. 

 

23 Oktober 2013

Goed voorbereid de winter tegemoet - Kleine voorzorgen voor een groter comfort

De eerste koude herinnert ons er aan dat de  winter voor de deur staat. Voor wie nog geen voorzorgen heeft genomen, is het hoog tijd om aan de slag te gaan. Twee aandachtspunten: het verwarmingssysteem en de energievoorraad. 

Het verwarmingssysteem is meer dan alleen het onderhoud van de ketel: ook schoorsteen, radiatoren en toevoerleidingen verdienen een nazicht. Daarnaast is een juiste energievoorraad dé warmteverzekering in huis en de garantie tegen mogelijke prijsstijgingen. 

Een paar praktische tips leveren bovendien een extra besparing op met behoud van een warm comfort. 

Drie koudemaanden nemen 50 % van de energiefactuur voor hun rekening

Het stookseizoen voor een éénsgezinswoning situeert zich tussen september en april. Daarvan nemen de maanden december, januari en februari gemiddeld  50 % voor hun rekening. In deze maanden zorgt de verwarmingsinstallatie niet alleen voor het basiscomfort van de woning en voor het sanitair warm water (zo’n 15 % van het jaarverbruik in een woning) maar moet de installatie soms ook een tandje bijsteken om - in zeer koude periodes - voor het verwachte comfort te zorgen. De lange voorbije winter heeft aangetoond dat ons ‘gematigd’ klimaat een relatief en variabel begrip is.

Preventief onderhoud van het verwarmingssysteem verhoogt het rendement

Een regelmatig onderhoud garandeert het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie en verbetert de performatie heel het jaar door. Gemiddeld bespaart men hierdoor jaarlijks tot 10 % op de energiefactuur. 

Een goed onderhoud gaat echter verder dan het afstellen van de brander alleen: de schoorsteen vrijmaken van roetaanslag en/of vogelnesten, maar ook de radiatoren ontluchten (luchtbellen in de radiator of leidingen belemmeren de warmteverdeling) zorgen voor minder energieverbruik.

Energievoorraad en  toevoerleidingen beschermen tegen de koude

Ondergrondse opslagtanks of tanks in een beschermde ruimte (bv een kelder) zijn automatisch beschermd tegen de kou, maar leidingen of bovengrondse opslagtanks die worden blootgesteld aan de koude en de wind zijn kwetsbare punten (onder meer door de aanwezigheid van condenswater in de tank of de leidingen).
Extra bescherming (isolatie bv) is hier absoluut aan te bevelen om te vermijden dat de stookolie zou stollen of het water bevriezen.

Bovengrondse opslag extra beschermen met winteradditieven

Stookolie is het hele jaar door beschermd voor temperaturen tot minstens -10°C, dit schrijft de Belgische norm voor. Stookolie geleverd tussen 1 december en 29 februari wordt ‘extra’ beschermd voor temperaturen tot -15°C, al voorziet de leverancier deze ‘extra’ bescherming in vele gevallen ook buiten deze specifieke periode. Door het toevoegen van specifieke winteradditieven, kan de koudebescherming worden opgetrokken tot -20°C.

Sparen, contant of gespreid betalen? Steunmaatregelen.

Met stookolie kan ten allen tijde gekozen worden hoeveel er besteld wordt, bij welke leverancier én aan welke – op voorhand afgesproken – prijs.
Naast de contante betaling, zijn er nog andere betaaloplossingen voorhanden: het wettelijk systeem van gespreide betalingen op basis van het geschatte jaarverbruik
(http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Facture_energie/sociale_ene...), diverse ‘spaar’systemen ‘op maat’ door de leverancier aangeboden. Zo bestaat er bijvoorbeeld een systeem van betaling waarbij ‘gespaard’ wordt voor de eerste levering met een afbetaling bij of na levering of het klassieke energiekrediet aan gunstige rentetarieven. 

Sociaal verwarmingsfonds

Gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen ook aanspraak maken op een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds. Momenteel bedraagt deze max. 210 euro op een bestelling van max. van 1500 liter per verwarmingsseizoen. Deze steun wordt uitgekeerd via het OCMW van de gemeente. Deze toelage wordt toegekend op basis van een aantal voorwaarden:
http://www.verwarmingsfonds.be/cms/upload/pdf/kantenklareinformatie2013.pdf.

 

02 April 2013

Informazout activeert nieuwe consumentenwebsite

Met zo’n 30.000 unieke bezoekers per maand is de Informazout website de drukst gebruikte informatietool van het centrum voor rationeel energiegebruik met stookolie. In het spoor van Batibouw 2013 werd de 4e generatie van deze online informatietool gelanceerd met een duidelijke focus op consumentvriendelijke, nieuwsgerichte en toegankelijke informatie: www.informazout.be

Nieuwe websitegeneratie 

De eerste website van Informazout werd gelanceerd in 1998, in de pionierstijd van dit communicatieconcept en werd sedertdien 3 keer herbouwd om aan te sluiten bij de nieuwste technische evoluties en wensen van de consument. Deze 4e generatie stelt de consument centraal zowel inzake een warme ‘look & feel’ als met zijn prioriteiten inzake gezochte informatie. 

Energie besparen staat centraal

Met de stijgende energieprijzen en de economische onzekerheid staat ‘besparen met behoud van comfort’ voor veel consumenten centraal. Dit item krijgt dan ook prioritaire aandacht op de vernieuwde website: de bespaarrekentools, de prijzenmodule, de rationeel energiegebruiktips en getuigenissen over besparen met stookolie kunnen al geconsulteerd worden bij de eerste muisklik op de homepagina.

Efficiënte verwarmingstechnieken, materialen en technici

In enkele clicks vindt de consument op de homepagina de adressengidsen voor fabrikanten van verwarmingsmateriaal terug, en ook technici en mazoutverdelers staan er netjes opgelijst. Verder zijn de verschillende technieken en kwaliteitslabels om efficiënt te verwarmen met of zonder ondersteuning van hernieuwbare energie er makkelijk terug te vinden, net als de regelgevingen inzake opslag van stookolie en het onderhoud van ketel/branders. De kenmerken en voordelen van stookolie komen eveneens aan bod en worden geïllustreerd met testimonials van gebruikers en installateurs.

Vernieuwde module voor de professionals in voorbereiding

De gebruiksvriendelijke consumentenaanpak wordt ook doorgetrokken naar de site voor professionals - zoals de verwarmingstechnici en installateurs – en krijgt bijvoorbeeld een centrale plaats voor de Cedicol actviteiten. De vernieuwde website voor professionals zal ‘online’ zijn tegen de zomer.

 

Dit bericht gaat over: 

Persbericht

Pagina's