Nieuws

15 Mei 2014

Milde winter drukt energierekening van Belgische gezinnen

“Prijzen worden pas aan de eindmeet uitgereikt”, zo klinkt het spreekwoord. Het stookseizoen wordt naar jaarlijkse traditie officieel afgeblazen op 30 april en dat is meteen ook hét moment om de eindafrekening van de stookkosten op te maken. De bijzonder zachte winter van 2013-14 heeft ervoor gezorgd dat alle Belgische gezinnen minder diep in hun portemonnee hebben moeten tasten om hun stookoliefactuur te betalen. 

Per jaar verbruikt een gemiddeld Belgisch gezin 2000 à 2500 liter huisbrandolie voor de verwarming van de woning. Het stookseizoen voor een ééngezinswoning loopt op papier van begin september tot eind april, en in die periode happen de maanden december, januari en februari gemiddeld 50 % uit de totale energievoorraad.

Dankzij de zachte weersomstandigheden van de voorbije winter, ligt het stookolieverbruik echter heel wat lager. Een doorsnee Belgisch gezin heeft gemiddeld zo’n 534 liter minder stookolie verbruikt. Dit heeft hem al snel een besparing opgeleverd van zo’n 450 euro. In vergelijking met de - eerder strenge en lange - winter van 2012-13, kan gesproken worden van een warmtevraag (uitgedrukt in graaddagen*) en dito verbruik dat maar liefst 27 % lager ligt. 

Een zachte winter is dus mooi meegenomen maar  de effectieve besparing zal nog versterkt worden door de kwaliteit van de isolatie van de woning, het gedrag van de bewoners en de aankoopprijs van de energievoorraad. Deze ‘besparing’ kan de consument nu meenemen bij het aanleggen in de volgende maanden van zijn volgende wintervoorraad. Met stookolie heeft deze consument het voordeel dat ten allen tijde gekozen kan worden hoeveel er besteld wordt, bij welke leverancier én aan welke – op voorhand afgesproken – prijs.

  stookseizoen 2012/2013 stookseizoen 2013/2014
Graaddaden* 16,5°C equivalent van september t/m april 2390 1752

*De graaddagen geven een beeld van het gemiddelde profiel van de verwarmingsnoden van een woning in België. Hoe hoger de graaddagen, hoe kouder het was in een bepaalde periode. - Winter 2013-2014 was 27 % minder koud dan winter 2012-2013. 
- 534 liter besparing bij een tankvulling van 2000 liter. 
- 450 € aan financiële besparing.
 (obv de gemiddelde stookolieprijs voor 2000 liter in 2013)

 

31 Maart 2014

Stookoliefactuur betalen op verschillende manieren

Verwarmen met mazout heeft als voordeel dat de consument zélf kiest hoeveel energie hij bestelt bij welke leverancier én dat de prijs per liter altijd op voorhand gekend is. De mazoutfactuur is dus altijd duidelijk en transparant.

Maar ook op vlak van ‘de rekening betalen’ is verwarmen met mazout een juiste keuze: dankzij flexibele betaalmogelijkheden kan de consument z’n stookoliebudget perfect beheren zoals hij dat zelf wil. 
Een mediacampagne, zowel op de radio als in magazines en online bannering, wil deze verschillende mogelijkheden beter bekend maken bij een breed publiek.

Drie betaalmogelijkheden: contant, gespreid of gefinancierd 

De ‘contante betaling’ op het moment van de levering is de meest gekende en dus ook de meest voorkomende manier van betalen. Maar wat niet iedereen weet is dat er daarnaast nog 2 andere opties bestaan die besproken kunnen worden met de mazoutleverancier.

Het wettelijke systeem van ‘gespreide betaling’ geeft de klant de mogelijkheid om maandelijks éénzelfde bijdrage te betalen aan de mazoutleverancier. Dit bedrag wordt op voorhand berekend op basis van een inschatting van het jaarlijks verbruik.
Een gespreid betalingsplan is geen afbetaling.  Deze betalingsfaciliteit start met het opstellen en ondertekenen van een contract. De eerste levering omvat minstens 1000 liter, waarvan minstens de helft op het ogenblik van de levering betaald is.Vervolgens betaalt de consument maandelijks een vast bedrag dat overeenkomt met 1/12de van het geschatte jaarverbruik. 
Na een periode van 1 jaar wordt de verrekening gemaakt tussen het ingeschatte verbruik en het effectief verbruik. Is er een verschil? Dan wordt dit saldo verrekend in het volgende jaar. 

Via de simulator op de website van Informazout (www.informazout.be) kan de consument op basis van zijn (effectief) jaarlijks verbruik berekenen welk bedrag hij maandelijks zou moeten betalen. 

Als derde optie kan de klant ook kiezen voor een ‘afbetalingsplan via een kredietinstelling’. Er wordt dan een krediet aangegaan bij een financiële instelling, al dan niet in overleg met de leverancier.

Consumenten die belangstelling hebben voor een van deze betalingsmodaliteiten nemen best contact met hun mazoutleverancier van voorkeur. 

Mediacampagne informeert een breed publiek
Om deze verschillende mogelijkheden meer bekend te maken bij een breed publiek loopt van 31 maart tot 6 april een radiocampagne op de nationale zenders en wordt ondersteund door advertenties in een brede selectie magazines en online bannering.

20 Februari 2014

Informazout op Batibouw

Rendement verhogen, investering verlagen

Volgens de meest  recente bevolkingsstudie (2011) telt België 4,6 miljoen familiale woningen (appartementen inbegrepen) waarvan zowat 1,712 miljoen (37%) worden verwarmd met stookolie. In 2013 werd meer dan 5 miljard liter stookolie verbruikt.

Wie verwarmt met mazout heeft vooral een profiel van ‘zelfstandig beslisser’. Hij kan zeer vrij zelf beslissen over zijn leverancier, de gewenste voorraad die hij wil aanhouden of het tijdstip van bestelling en levering  bepalen. Deze autonomie kan hij nog versterken door zijn verwarmingssysteem te integreren met hernieuwbare energieën zoals thermische zonnepanelen. Deze ongebondenheid, samen met de factor veiligheid, een lage verbruikskost en een beperkte milieu-impact, is voor veel consumenten een belangrijke factor bij hun energiekeuze.  De hoogrendementsystemen  met het Optimaz of Optimaz-elite label  geven een antwoord hierop en staan dit jaar dan ook centraal op de Informazout-stand op Batibouw. 

De verschillende overheden bepleiten een energiezuinig beleid door de renovatie van verwarmingssystemen, de isolatie van woningen en het koppelen aan hernieuwbare energieën. Informazout doet echter ook haar eigen duit in het zakje op Batibouw. Het presenteert er de gloednieuwe warmtecheques, toont aan de hand van simulatoren hoe men zijn energieverbruik kan verminderen én organiseert een wedstrijd waarbij de winnaar zijn volledige nieuwe Optimaz of Optimaz-elite installatie terugbetaald kan krijgen (met een maximum bedrag van € 2.500).

Lees meer

Pagina's