Nieuws

16 September 2014

Informazout richt blik op de toekomst: hoogrendement mazouttechnieken als onderdeel totaalvisie

Het is geen nieuw verhaal dat energievereisten bij zowel bouwen als verbouwen steeds strenger worden. Onder meer het verwarmen van de woning moet in de toekomst heel wat zuiniger gebeuren. Maar welke technieken en nieuwe technologieën kunnen tot een kostenoptimaal resultaat leiden? En welke rol heeft mazout daarin te spelen? Informazout bracht verduidelijking tijdens een roadshow door alle Belgische provincies. De conclusie was alvast duidelijk: de nieuwe hoogrendementstechnieken met mazout vormen een cruciaal element van een bredere totaalvisie, waarbij nieuwe technologieën en bouwtechnische ingrepen slim met elkaar worden gecombineerd.

 

Strengere eisen – grotere kosten

Aan de bouw of renovatie van een woning zijn steeds meer kosten verbonden vooral  omdat de overheid steeds strengere energienormen oplegt aan bouwers en verbouwers. Europa wil nu eenmaal dat alle nieuwe woningen in 2021 ‘bijna energieneutraal’ zijn. Woningen moeten dan zo weinig mogelijk energie verbruiken door verwarming, ventilatie, koeling of productie van warm water. In de gebruikte energiemix is steeds een plaats voor hernieuwbare energie voorzien. Om die doelstelling te halen, verstrengen de gewesten in ons land stelselmatig de energienormen voor nieuwe woningen of projecten die een grondige renovatie ondergaan. De initiële investering wordt hierdoor fors verhoogd. Bij renovatie kunnen de werken nog gefaseerd verlopen, maar zeker bij nieuwbouw wordt de betaalbaarheid steeds meer een drempel. Daarom is het belangrijker dan ooit om vanuit een toekomstgerichte visie zo kostenoptimaal mogelijk te bouwen of verbouwen, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen alle kosten en baten op een termijn van 30 jaar.

Hoogrendementstechniek cruciaal onderdeel van de puzzel

De klassieke ‘trias energetica’ – het verminderen van de energievraag, het efficiënt gebruik van klassieke bronnen en het gebruik van hernieuwbare bronnen, in die volgorde –is nog steeds een goede leidraad . 

“Met enkel bouwkundige of enkel nieuwe technieken kom je er niet meer”, stelde Kurt Van Campenhout, technisch directeur van Cedicol, onomwonden tijdens zijn presentatie. “Het is net een samenwerking tussen deze elementen die voor het optimale resultaat zorgt. Twee concrete voorbeelden – zowel een nieuwbouw- als een renovatieproject – illustreerden deze stelling perfect. De bouwkundige ingrepen (bijvoorbeeld de isolatie van dak, muur en vloeren) zijn bij beide projecten essentiële basiselementen, maar zouden niet volstaan om het gewenste E-peil te behalen. Daarom werd telkens een hoogrendementsketel op stookolie geïnstalleerd. Bij het nieuwbouwproject werd deze al aangevuld met fotovoltaïsche panelen, bij het renovatieproject is dit een optie voor de toekomst. Samen leiden zij tot optimale resultaten, die zowel financieel als inzake energieprestatie, op termijn  de beste en goedkoopste oplossing zijn. 

Hier ligt dus de toekomst van mazout: de nieuwe hoogrendementstechnieken – waaronder de condensatietechniek – als belangrijk onderdeel van een totaalvisie, waarbij innovatieve technologieën en bouwtechnische ingrepen intelligent met elkaar worden gecombineerd.

16 September 2014

Consumentonderzoek verheldert drijfveren mazoutgebruiker: stookolieklant baas over eigen energie

Ons land telt alles samen zo’n 1,6 miljoen stookoliegebruikers. Maar wat motiveert hen om voor mazout te kiezen? En hoe zien zij de toekomst in een wereld waarin energie duurder wordt en de vereisten op het vlak van energie-efficiëntie steeds strenger? Om het antwoord te vinden op deze vragen liet Informazout een consumentenonderzoek uitvoeren door het onderzoeksbureau TNS Dimarso, bij een representatieve staal van 1.251 respondenten. De conclusies zijn duidelijk: mazoutgebruikers appreciëren vooral de transparantie van de prijs en de voordelen van de autonomie met een eigen voorraad. De bestaande innovatieve technologische oplossingen voor een zuiniger verbruik zijn dan weer nog te weinig bekend bij de gemiddelde mazoutklant.

Baas over eigen energie

Wie voor mazout kiest, kiest niet alleen voor een veilige brandstof maar zoekt een oplossing die toelaat om de kosten zoveel mogelijk autonoom te beheren. Meer dan 60% van de respondenten stelt dat de aankoopprijs van mazout transparant is, terwijl het verbruik eveneens eenvoudig kan worden gecontroleerd. Niet onbelangrijk, want de consument beseft maar al te goed dat elke energievorm duurder wordt, en zoekt actief naar manieren om de verwarmingsfactuur beheersbaar te houden. 

Kosten beheersbaar houden

Hij of zij bepaalt dan ook graag zelf wanneer en hoeveel energie wordt aangekocht en de wijze van betaling. Meer dan 70% ziet hierin een sterk competitief voordeel tegenover bijvoorbeeld aardgas. De consument staat daarnaast ook open voor formules van gespreide betaling, die kunnen helpen om de kosten optimaal te beheren. Informazout lanceerde dan ook een nieuwe online module, die de consument nog beter informeert over de verschillende mogelijke betalingsmodaliteiten.

Klanten nog onvoldoende vertrouwd met innovatieve mazouttechnologieën 

Aan het onderzoek kan nog een opvallende conclusie worden gekoppeld: de mazoutklant is duidelijk nog onvoldoende vertrouwd met de nieuwe toekomstgerichte mazout-oplossingen. Ward Herteleer, General Manager van Informazout, ziet dan ook een duidelijke opdracht weggelegd voor zijn organisatie: “De nieuwe technologieën voor een zuiniger verbruik van stookolie zijn er, maar moeten nog meer worden gestimuleerd en bekend gemaakt. Ik denk daarbij aan de verschillende hoogrendementstechnieken zoals de condensatie, maar ook aan de vele mogelijke combinaties tussen stookolie en hernieuwbare energie.” Om deze laatste duidelijker aanschouwbaar te maken, komt er vanaf november een simulator op de website van Informazout. 

 

16 Juni 2014

Informazout en Cedicol stellen elk een nieuwe voorzitter voor

Op de Algemene Vergadering van 12 juni werd Julien Gonze verkozen tot nieuwe voorzitter van vzw Informazout. Agnès Dumesges werd op haar beurt aangeduid als nieuwe Cedicol-voorzitter op de Algemene Vergadering van 27 mei. Beide voorzitters werden benoemd voor een mandaat van 3 jaar.

Julien Gonze, nieuwe voorzitter Informazout

De nieuwe voorzitter van Informazout is 34 jaar, gehuwd en heeft 2 kinderen. Hij behaalde een diploma Burgerlijk Ingenieur Electromechanica aan de Université Catholique Louvain-La-Neuve (UCL) en aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL). In januari 2011 kwam Julien aan het hoofd te staan van de Naamse KMO Joassin nv, waar hij sinds 2008 werkzaam is. Het bedrijf telt 15 medewerkers en is actief is in brand- en bouwstoffen.

Bij zijn benoeming zei Julien Gonze dat hij stookolie beschouwt als een energiebron met toekomst in de Europese context: “Stookolie is niet netwerkgebonden en biedt een grote keuzevrijheid aan de consument. Bovendien kent stookolie eenvoudige opslagmogelijkheden waardoor het een optimale partner is voor de fluctuerende hernieuwbare energieën. Daarnaast biedt de brandstof een bevoorradingszekerheid die bovenal veilig is in gebruik.”

Julien Gonze zet de taak verder van Luc Bouts, die het voorzittersschap van Informazout op zich nam sinds 2008. Luc Bouts kijkt met veel voldoening terug op een periode waarin de verwarmingssector met stookolie zich geheroriënteerd heeft: “Combinaties met hernieuwbare energieën, energiezuinige woningen en budgetvriendelijke verwarmingssystemen  zijn de leidraad geworden bij de consument.”

Agnès Dumesges, eerste voorzitster bij Cedicol

Agnès Dumesges, Directeur Commercial Sales van Total Belgium, neemt bij Cedicol het roer over van Robert Boone om er de eerste vrouwelijke voorzitster te worden. De nieuwe voorzitster heeft een brede ervaring in de oliedistributie, onder andere door haar rol bij Total Frankrijk. 

“Als voorzitter van Cedicol wil ik me inzetten voor een sectorale dynamiek want dit is  een prioriteit voor onze sector en onze métier” zei Agnès Dumesges bij haar benoeming.

Gewezen voorzitter van Cedicol, Robert Boone kijkt terug op boeiende periode van 5 jaar: “Het trainingcenter, de belangrijkste activiteit van Cedicol, werd de afgelopen periode aanzienlijk uitgebouwd. Het trainingcenter verruimde zijn gecertificeerde opleidingen naar de verschillende energieën - zowel stookolie, aardgas als hernieuwbare energieën – er richt zich op de verwarmingstechnicus in alle gewesten. Daarmee legt Cedicol de grondslag om door te groeien naar een volwaardig Energiecentrum in de verwarmingssector.”

Pagina's