Nieuws

09 Januari 2015

Informazout steunt het Energierenovatiepact.

Informazout steunt het Energierenovatiepact van Vlaams Minister van Energie Turtelboom.

De Minister heeft in haar beleidsnota Energie 2014-2019 aangekondigd dat ze sterk wil inzetten op energiebesparing in de Vlaamse gebouwen. Onder andere de renovatiegraad van het Vlaamse woningenbestand moet sterk worden verhoogd. Daarom heeft de minister met 25 belanghebbende organisaties, waaronder Informazout, een Renovatiepact afgesloten.

Dit werd op 16 december in Hotel Errera, de officiële ambtswoning van de Vlaams regering, mede ondertekend door Ward Herteleer in naam van Cedicol en Informazout. Met het ondertekenen van de engagementsverklaring engageren de ondertekenende organisaties er zich toe om samen met de Vlaamse overheid op een actieve en constructieve wijze mee te werken aan actiepunten die in het Renovatiepact kunnen worden opgenomen. 

Dit Renovatiepact zal in het eerste semester van 2015 worden uitgewerkt via een actieve en constructieve samenwerking in 6 werkgroepen.

Op volgende link, vindt u een reportage over dit startmoment.

 

Meer informatie op www.energiesparen.be/renovatiepact

08 Oktober 2014

Drie koude maanden nemen 50% van de energiefactuur voor hun rekening

Het stookseizoen voor een eengezinswoning situeert zich tussen september en april. Daarvan nemen de maanden december, januari en februari gemiddeld  50 % voor hun rekening. In deze maanden zorgt de verwarmingsinstallatie niet alleen voor het basiscomfort van de woning en voor het sanitair warm water (zo’n 15 % van het jaarverbruik in een woning) maar moet de installatie ook een tandje bijsteken om - in meer koude periodes - voor het verwachte comfort te zorgen. 

Voorbije zachte winter drukte mazoutverbruik 
In vergelijking met de - eerder strenge en lange - winter van 2012-13, kan gesproken worden van een warmtevraag (uitgedrukt in graaddagen*) en dito verbruik dat maar liefst 27 % lager lag. 
Deze ‘besparing’ kan de consument nu meenemen bij het aanleggen van zijn wintervoorraad. Met stookolie heeft deze consument het voordeel dat ten allen tijde gekozen kan worden hoeveel er besteld wordt, bij welke leverancier én aan welke – op voorhand afgesproken – prijs.

 

stookseizoen 2012/2013

stookseizoen 2013/2014

Graaddagen* 16,5°C equivalent van

september t/m april

2390

1752

- Winter 2013-2014 was 27 % minder koud dan winter 2012-2013. 
- 534 liter besparing bij een tankvulling van 2000 liter. 
- 450 € aan financiële besparing.  (obv de gemiddelde stookolieprijs voor 2000 liter in 2013)

 

*De graaddagen geven een beeld van het gemiddelde profiel van de verwarmingsnoden van een woning in België. Hoe hoger de graaddagen, hoe kouder het was in een bepaalde periode. 

08 Oktober 2014

Zomerse herfst voorbode van een stevige winter?

Kleine voorzorgen voor een groter comfort

De voorbije ‘zomerse’ herfstweken  mogen ons niet doen vergeten dat de  winter bijna voor de deur staat. Voor wie nog geen voorzorgen heeft genomen, is het nu zeker tijd om aan de slag te gaan. Twee aandachtspunten: het verwarmingssysteem en de energievoorraad. 

Het nazicht van het verwarmingssysteem is meer dan alleen het onderhoud van de ketel: ook schoorsteen, radiatoren en toevoerleidingen verdienen een beurt. Daarnaast is een juiste energievoorraad dé warmteverzekering in huis en de garantie tegen mogelijke prijsstijgingen. 
Een paar praktische tips leveren bovendien een extra besparing op met behoud van een warm comfort. 

Preventief onderhoud van het verwarmingssysteem verhoogt het rendement
Een regelmatig onderhoud garandeert het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie en verbetert de performantie heel het jaar door. Gemiddeld bespaart men hierdoor jaarlijks tot 10 % op de energiefactuur.  
Een goed onderhoud gaat echter verder dan het afstellen van de brander alleen: de schoorsteen vrijmaken van roetaanslag en/of vogelnesten, maar ook de radiatoren ontluchten (luchtbellen in de radiator of leidingen belemmeren de warmteverdeling) zorgen voor minder energieverbruik.

Extra tips

  • Controleer of de druk op de manometer van uw installatie minstens 1.5 bar bedraagt. Zoniet, draai het toevoerkraantje op om water toe te voegen aan het circuit
  • Zet de thermostaat ’s nachts of bij afwezigheid overdag op 14/15°C, bij aanwezigheid op 20/21°C (hou dit verschil beperkt tot een 5-tal graden)
  • Zet de thermostaat 1°C lager. Je zal meestal het verschil niet voelen en 1°C verschil kan jet tot 7% laten besparen.
  • Isoleer de vrij liggende warmwaterleidingen
  • Efficiënt verluchten: liever de ramen kort volledig open dan de hele dag op een kier.

Bovengrondse opslag extra beschermen met winteradditieven
Stookolie is het hele jaar door beschermd voor temperaturen tot minstens -10°C, dit schrijft de Belgische norm voor. Stookolie geleverd tussen 1 december en 29 februari wordt ‘extra’ beschermd voor temperaturen tot -15°C, al voorziet de leverancier deze ‘extra’ bescherming in vele gevallen ook voor leveringen buiten deze periode. Door het toevoegen van specifieke winteradditieven, kan de koudebescherming worden opgetrokken tot -20°C.

Consumentenonderzoek wijst uit dat stookolieklant zelf beslist en zijn verbruik stuurt
Recent consumentenonderzoek door TNS Dimarso wijst uit dat meer dan 70% van de mazoutrespondenten graag zelf bepaalt wanneer en hoeveel energie wordt aangekocht en ziet hierin een sterk competitief voordeel. Meer dan 60% stelt dat de aankoopprijs van mazout transparant is en het verbruik eenvoudig en tastbaar kan gecontroleerd worden.

Sociaal verwarmingsfonds
Gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen ook aanspraak maken op een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds. Momenteel bedraagt deze max. 300 euro op een bestelling van max. van 1500 liter per verwarmingsseizoen. Deze steun wordt uitgekeerd via het OCMW van de gemeente. http://www.verwarmingsfonds.be/toelage.asp

 

 

Pagina's