Nieuws

13 December 2016

MazoutExpert-label bestaat tien jaar

Kwaliteitscertificaat biedt extra garanties bij plaatsing of onderhoud mazoutinstallatie

Op dit moment verwarmt één op drie Belgen (1,7 miljoen gezinnen) zijn woning met stookolie. Het informatieplatform Informazout raadt voor de plaatsing en onderhoud van deze mazoutinstallaties aan een beroep te doen op een installateur met het MazoutExpert-label. Deze kwaliteitsgarantie bestaat dit jaar tien jaar en biedt extra garanties bij de plaatsing of het onderhoud van mazoutinstallaties.

Onderhoud van je installatie
Met het nieuwe stookseizoen in aantocht is het weer hoog tijd om stil te staan bij de kwaliteit van onze verwarmingsinstallaties. In België is het periodiek onderhoud van verwarmingsinstallaties verplicht. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië moeten mazoutinstallaties jaarlijks gecontroleerd worden. Zo’n jaarlijks nazicht zorgt ervoor dat je niet alleen veilig maar ook zuinig verwarmt. 

Een sluitend antwoord aan de consument
Om een sluitend antwoord te bieden aan de consument werd tien jaar geleden het MazoutExpert-label in het leven geroepen. Met succes! Intussen telt België zo’n 1.000 erkende MazoutExpert-technici en 700 MazoutExpert-firma’s.

Wanneer iemand een beroep doet op een verwarmingstechnicus verwacht hij eerst en vooral dat de controle, onderhoud of herstelling door een vakman wordt uitgevoerd. Een technicus die de evolutie van de technieken van opslag of verwarming en de bijbehorende wetgeving op de voet volgt en in de praktijk weet om te zetten. Daarenboven spreekt hij klare taal met zijn klant door een duidelijke prijsinformatie en een objectieve en evenwichtige informatie over verwarmen met mazout. Met andere woorden: een MazoutExpert.

Een kwaliteitslabel met controles ingebouwd
Een MazoutExpert is een absolute stookoliespecialist. Als een firma zich aansluit bij het MazoutExpert-concept, dan houdt dit ook in dat de technici beantwoorden aan een aantal administratieve voorwaarden en de nodige opleidingen en bijscholingen volgen. Maar daarmee houdt het niet op: om de kwaliteit van MazoutExpert-technici te garanderen, wordt hun werk permanent onderworpen aan externe controles door een onafhankelijk controleorganisme. De controles hebben als doel de geloofwaardigheid van het label te versterken. 

Adressengids online 
Van de 1.000 erkende MazoutExpert-technici in ons land is ongeveer 70 procent gespecialiseerd in de stookketel (‘specialist ketel-brander’). Zo’n 10 procent is erkend als ‘specialist tank’ en 20 procent bezit beide specialisaties. Daardoor is in elke Belgische provincie ruimschoots expertise aanwezig. De
adressengids op de website van Informazout geeft je een snel overzicht van de MazoutExpert-firma’s in je buurt: http://www.informazout.be/nl/uitrusting/ketel-en-brander/technici-verdelers

 

07 December 2016

Mazout Alerts maken leven stookoliegebruiker makkelijker

Automatische herinneringen voor controle, onderhoud en tijdig bestellen

Een belangrijk voordeel van verwarmen op stookolie is dat de verbruiker te allen tijde zelf de touwtjes in handen heeft. Hij beslist wanneer hij stookolie laat leveren, door welke leverancier en hoeveel liter hij inslaat. Maar, deze vrijheid komt uiteraard ook met een zekere verantwoordelijkheid, men mag niet vergeten eraan te denken om tijdig te bestellen! Om de mazoutgebruiker het leven te vergemakkelijken ontwikkelde Informazout de Mazout Alerts, die zorgen voor een automatische herinnering via e-mail of SMS. Naast een Alert om tijdig te bestellen werden eveneens Alerts ontwikkeld die waarschuwen wanneer het tijd is voor het jaarlijkse onderhoud of de tankcontrole.

Willem Voets, general manager van Informazout, geeft tekst en uitleg: “Wij proberen niet alleen een bron van informatie te zijn voor de consument die verwarmt met stookolie, maar willen ook het comfort en het gebruiksgemak actief verhogen. De Mazout Alerts passen perfect binnen deze visie”, aldus Voets. 

Wie zich in wenst te schrijven op de Mazout Alert ‘Bestel Tijdig’, kan dit door eenvoudigweg een bezoekje te brengen aan de website van Informazout. Wie zijn gemiddeld jaarverbruik kent, voert die in samen met de datum van de laatste bestelling. Wie het gemiddeld jaarverbruik niet kent, kan die laten berekenen gebaseerd op de leveringen van de laatste drie jaar. Op basis van dit gemiddeld jaarverbruik én het aantal graaddagen, krijgt de mazoutgebruiker op het juiste moment een mailtje of sms’je. Op dat moment kan deze zijn mazoutpeil checken, en indien gewenst zijn bestelling plaatsen. Het kan daarbij nuttig zijn dat men op de site van Informazout ook de mazoutprijs op de voet kan volgen.

De Mazout Alerts voor het onderhoud van de installatie en de tankcontrole functioneren op een gelijkaardige manier. De gebruiker vult online de benodigde gegevens in: de datum van het laatste onderhoud van de installatie, de datum van de laatste controle van de mazouttank en waar mogelijk de contactgegevens van de cv-installateur. Op die basis worden op het juiste moment reminders gestuurd, via SMS en/of e-mail.

“Vergelijk het met de technische keuring van je wagen”, stelt Willem Voets. “Die is er maar één keer per jaar, dus je verwacht dat je zelf op tijd een oproep in de bus krijgt. Wij willen met onze Mazout Alerts een gelijkaardige service bieden. Als klant hoef je na de inschrijving op de Mazout Alerts niet meer te plannen. We maken het leven dus een beetje eenvoudiger.”  

Inschrijven op de Alerts kan via: http://www.informazout.be/nl/mazout-alerts 

15 Maart 2016

Ideaal moment om te investeren in nieuwe stookolie-installatie: zuinig in verbruik en beter voor het milieu

Nieuwe online module berekent terugverdientijd

De overproductie van olie op de wereldmarkt zorgt voor spectaculaire diepterecords, en het lijkt er niet op dat daar snel verandering in zal komen. In twee jaar tijd is de prijs van stookolie in ons land met de helft gedaald. Wie verwarmt met mazout doet dus gouden zaken. Informazout wil er echter op wijzen dat het niet enkel de lage olieprijs is die voor besparingsmogelijkheden zorgt. De vervanging van een oud toestel door een mazoutinstallatie van de nieuwe generatie kan de consument nog een pak extra winst opleveren. Wie nog niet helemaal overtuigd is, kan dankzij een gloednieuwe simulator op de website van Informazout berekenen tot hoeveel men op die manier kan besparen.

Ideaal moment om te investeren in nieuwe installatie
Volgens Willem Voets, algemeen manager van Informazout, is dit het ideale moment om te investeren in een laagtemperatuur- of condensatieketel. “Nu de prijzen van mazout gunstig zijn, kan men profiteren van de besparing op de volle tank om die te investeren in een nieuwe zuinige installatie. Zeker omdat je geld op een spaarboekje laten staan op dit moment bijzonder weinig opbrengt”, stelt Voets. Bovendien berekent de module ook de terugverdientijd van een nieuwe installatie, én de geschatte daling in CO2 uitstoot. Wie zich afvraagt of de investering in een nieuw energiezuinig verwarmingstoestel voor zijn of haar situatie wel rendeert vindt dus alle antwoorden dankzij de besparingsmodule van Informazout. 

Alle handige tools op een rijtje
De besparingstool is de laatste in een rijtje van informatieve online modules op de website van Informazout. In het kader van Batibouw 2016 lanceerde Informazout een online brochure waarin binnen klikbereik alle tools overzichtelijk worden voorgesteld, met als rode draad ‘6 redenen’ om voor mazout te kiezen.

Reden 1 is de mogelijkheid om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Dankzij een optimalisatiemodule krijgt de consument tips over hoe hij een bestaande installatie energiezuiniger kan maken. Indien optimalisatie niet de beste optie is, bijvoorbeeld voor toestellen ouder dan 20 jaar die aan vervanging toe zijn, dan wijst de energielabelzoeker de weg naar de nieuwe installaties met de beste energieperformantie.

Een tweede belangrijk voordeel van verwarmen op stookolie is dat de verbruiker te allen tijde zelf de touwtjes in handen heeft. Hij beslist wanneer hij stookolie laat leveren, door welke leverancier en hoeveel liter hij inslaat. Op de website van Informazout kan men eenvoudig zijn tankinhoud berekenen, én de mazoutprijs op de voet volgen.

Een derde troef van mazout is het veiligheidsgevoel. Mazout ontploft niet en ontbrandt niet onder de 55°C. Bovendien is de kans op CO-vergiftiging verwaarloosbaar. Een jaarlijks onderhoud van de installatie zorgt er bovendien voor dat men niet alleen veilig maar ook zuinig verwarmt. Reservoirs met het Optitank-label staan daarenboven garant voor een kwaliteitsvol en veilig reservoir dankzij het concept van dubbele bescherming. 

Reden 4 om voor mazout te kiezen is het comfort. Bij comfort hoort ook vrijheid van betalingsformule. Op de website van Informazout kan de consument ontdekken welke formule het best bij hem past. Het is niet door iedereen geweten, maar ook een maandelijks spreiding van betaling behoort tot de mogelijkheden.

Reden 5 is dat mazoutinstallaties steeds energiezuiniger worden. De prestaties van mazout worden onophoudelijk verbeterd om de impact op het milieu te beperken. Het zwavelgehalte in stookolie werd verlaagd van 1000 ppm (deeltjes per miljoen) naar 50 ppm. Voor mazout extra is het zelfs maar 10 ppm. Dat betekent minder emissie, minder afzetting in de ketel en een beter rendement. 

Wie een nieuwe mazoutinstallatie overweegt, heeft de keuze uit een breed aanbod aan verwarmingstoestellen op mazout met A-label, of zelfs beter wanneer men combineert met hernieuwbare energieën. Reden 6 is immers dat mazout niet stilstaat, maar blijft vooruitdenken. Wie een bezoekje brengt aan de website van Informazout ontdekt hoe mazout kan worden gecombineerd met bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler. Dat maakt stookolie een energie-efficiënte en prijsvriendelijke optie voor nieuwbouwwoningen en energetische renovaties.

Pagina's