Werking warmtepomp

Werking warmtepomp

Een warmtepomp haalt de warmte uit de directe omgeving. Een vloeistof brengt die warmte van bij de bron naar de pomp die deze warmte zal opkrikken en overdragen (via een warmtewisselaar) aan het verwarmingscircuit (radiatoren/vloerverwarming).

Een warmtepomp bevat vier elementen:

  • Verdamper: haalt de warmte uit de vloeistof door verdamping.
  • Compressor: door de damp samen te drukken gaat de temperatuur stijgen.
  • Condensor: door een koelvloeistof condenseert de damp en geeft hij zijn warmte af aan het verwarmingssysteem.
  • Ontspanner: de gecondenseerde vloeistof gaat terug naar het pompsysteem.

Over het algemeen kan een warmtepomp op twee manieren werken:

• De bivalente parallele werking.

Hier blijft de warmtepomp doorwerken als de stookolieketel in werking wordt gezet. De warmtepomp blijft in de winter haar deel van het werk doen en de ketel springt enkel bij om de hogere temperaturen te bereiken of als (bij een lucht/water systeem) de buitentemperatuur te koud wordt. Dit wordt de bivalente (twee energiebronnen) parallelle (beide samen) werking genoemd.

• De bivalente alternatieve werking.

Bij dit werkingsprincipe schakelt men de warmtepomp helemaal uit als de stookolieketel wordt ingeschakeld. Dit wordt de bivalente (twee energiebronnen) alternatieve (de één of de ander) werking genoemd.

Buiten dit technisch verschil in werkwijze is er ook een verschil in aandeel van de hernieuwbare energie in de totale warmtebehoefte van de woning. Zo zal bij een parallelle werking het aandeel hernieuwbare energie via de warmtepomp kunnen oplopen tot boven de 90% waar dit bij de alternatieve werking zelden hoger dan 60% zal uitkomen, dit in functie van de verhouding van de vermogens tussen de warmtepomp en de ketel.

 

Welke soorten warmtepompen bestaan er? 

U hebt de keuze uit verschillende soorten warmtepompen:

 Type warmtepomp Beschrijving   Warmtepomp haalt warmte uit:  Warmtepomp geeft warmte af aan:
 Aerothermisch(-)  Lucht-water  Buitenlucht  Water voor verwarming of sanitair water
   Lucht-lucht  Buitenlucht  Binnenlucht
 Aquathermisch(*)  Water-water  Grondwater of oppervlaktewater  Water voor verwarming of sanitair
 Geothermisch(**)  Bodem-water  Bodem  Water voor verwarming of sanitair

(-) De aerothermische warmtepomp is het systeem met de laagste investering maar het meest gevoelig voor oplopende elektriciteitsrekeningen.

(*) De aquathermische warmtepomp wordt in de residentiële woningbouw door de relatief grotere investering en de beperkte toepasbaarheid weinig in België gebruikt.

(**) De geothermische warmtepomp haalt warmte uit de grond via een buizennetwerk. U kunt kiezen uit twee systemen: 
• Verticale grondwaterwarmtewisselaar: interessant omdat u geen grote grondoppervlakte nodig hebt, maar duurder door de boringen. De buizen in de grond bevatten sondes die warmte tot 100 meter diep uit de grond halen. 
• Horizontale grondwaterwarmtewisselaar: goedkoper en ideaal als de tuin groot genoeg is en nog niet aangelegd. Er is een netwerk van buizen op minstens 1 meter onder de bodem.