Warmtepomp en renovatie of nieuwbouw

Warmtepomp en renovatie of nieuwbouw

Een warmtepomp kan zowel in een nieuwbouwproject als in een bestaande woning. Maar hoe vallen die nieuwe, hernieuwbare technieken te combineren met uw (oude) stookolieketel?

Zowel bij renovatie als nieuwbouw

Wil u een warmtepomp in een bestaande woning inbouwen? Dat kan. U kan een warmtepomp best integreren in uw bestaande verwarmingsinstallatie. 
Uw bestaande stookolieketel kan makkelijk hogere temperaturen (boven de 60°C) voor uw verwarmingssysteem of sanitair warm water aanmaken. Daardoor kan u uw radiatoren blijven gebruiken en uw sanitair warm water snel op hoge temperatuur brengen. Bij een lucht/water warmtepompsysteem vermijdt u eveneens hoog oplopende elektriciteitsfacturen.

Zolang uw verwarmingsinstallatie geen vertrektemperaturen nodig heeft van 60°C of meer, kunt u beroep doen op de warmtepomp. Eenmaal uw radiatoren die hoge temperaturen wel nodig hebben om uw woning te verwarmen (wintertoestanden), dan schakelt u gewoon de ketel terug in. Dit kan manueel of heden zelfs automatisch gebeuren.

Ook voor wie nieuwbouwplannen heeft is een warmtepomp een mogelijke aanvulling op een hoogrendementsketel op stookolie. Spreek er uw architect over aan zodat hij er rekening mee kan houden in zijn bouwplannen.

Vergeet de bouwvergunning niet

Meestal moet u de installatie van een geothermische warmtepomp aangeven bij uw gemeente. U hebt dan een bouw- of milieuvergunning nodig. Informeer dus bij uw gemeente voor u een warmtepomp koopt.

Laat uw elektriciteitsinstallatie aanpassen aan het verzwaarde vermogen door de warmtepomp.

Warmtepompen kunnen niet werken op een gewone ‘huishoudelijke’ installatie.Houd rekening met de dergelijke aanpassing of installatie (op drijfkracht) en de hieraan verbonden kosten (installatie en terugkerende huur).

Kies voor een warmtepomp op uw maat

U kan een warmtepompsysteem volledig afstemmen op uw noden en wensen:

  • Luchtwarmtepompen zijn meestal compact en kunnen zonder veel bijkomende werken geplaatst worden.
  • Bij waterwarmtepompen moet de captatie van de primaire bron nog aangelegd worden. Zo moet er bij verticale grond-watersystemen een pompput en retourput worden voorzien (het opgepompte water moet terug in de grond gestoken worden) en bij horizontale grondsystemen moet er een horizontaal captatienet geplaatst worden. Door die bijkomende werken vallen watersystemen in aanschaf duurder uit dan een luchtwarmtepomp. Daarentegen bieden zij het voordeel dat hun COP boven de 4 ligt en hun verbruik daardoor lager ligt dan bij luchtsystemen.

Stel het optimale verwarmingssysteem samen

Bij een efficiënt warmtepompsysteem moet u rekening houden met vier onderdelen:

  • Warmtepomp: de pomp onttrekt warmte aan de lucht, het grondwater of de bodem. De grootte van zo’n systeem is afhankelijk van het soort warmtepomp en de warmtebehoefte van uw woning.
  • Opslagvat: om uw rendement op te drijven, installeert u bij voorkeur een groot (warmwater)opslagvat. Het vermogen van de warmtepomp is namelijk niet altijd gelijk aan uw warmtebehoefte. Dankzij het opslagvat kan u het teveel aan warmte bewaren voor later gebruik.
  • Hoogrendementsketel op stookolie: de ketel vult de warmtebehoefte aan op momenten dat de warmtepomp tekort schiet.
  • Regelsysteem: het systeem regelt de werking van uw warmtepomp en uw stookolieketel. Ze garandeert een efficiënt gebruik