Maak gebruik van de warmte uit de natuur

Maak gebruik van de warmte uit de natuur

U heeft een stookolieketel die zijn beste jaren heeft gehad. U wenst hem te vervangen. De keuzemogelijkheden tussen de verschillende technieken en hernieuwbare energiebronnen doen u nadenken. U denkt er aan eventueel met hernieuwbare energieën te werken. Weet dan dat dit perfect mogelijk is. Hoogrendementsketels kunnen heden ten dage perfect gecombineerd worden met deze technieken. U profiteert zo van de voordelen van beide systemen zonder heel het concept van uw verwarmingsinstallatie overboord te moeten gooien.
Een warmtepomp is een van die mogelijkheden. De gebruikte hernieuwbare energiebronnen zijn lucht (uit de omgeving),  water (in de bodem) of de bodem.

Eigenschappen van de warmtepomp

De warmtepomp onttrekt – door middel van een elektrische pomp - als het ware de warmte (op lagere temperatuur) die in de natuur zit en zet die om in een warmte op hogere temperatuur die afgegeven wordt in de woning. Dat heeft zo zijn voordelen:

• Extra rendement:

Het rendement van een warmtepomp, ook wel COP genaamd (Engelstalige afkorting van “coefficient of performance” of “prestatiecoëfficiënt”) kan goede waarden halen. Een warmtepomp met een COP van 4 bijvoorbeeld, produceert in één uur 4 kWh energie met een elektrisch verbruik van 1 kWh. Concreet betekent dit dat u 3 kWh energie (4 kWh geproduceerd min 1 kWh verbruikt) uit de natuur haalt, meer bepaald uit de buitenlucht, het grondwater of de bodem. Die natuurbronnen worden doorgaans de primaire energiebron van de warmtepomp genoemd. Naast deze COP moet ook de SPF (Seasonal Performance Factor of efficiëntie over de verschillende seizoenen) goed bekeken worden. Hier zal stookolie als energiebron zeer nuttig en kostenbesparend zijn rol spelen.

• Hernieuwbaar:

Een warmtepomp dekt gedeeltelijk de energiebehoeften met warmte uit de natuur. U zal minder stookolie verbruiken maar meer elektriciteit. Alleen als men hiervoor ‘groene’ elektriciteit aanwendt zou men van een echt hernieuwbare energiebron kunnen spreken.

• Comfortabel:

Een warmtepomp kan gebruikt worden voor de verwarming van een woning en productie van sanitair water. Warmtepompen behoren tot de verwarmingssystemen die, vanuit energetisch standpunt, efficiënt werken op lagere temperatuur (<60°C). Om deze prestatiecoëfficiënten te bereiken zal het temperatuursverschil tussen de warmtebron (buitenlucht op bodem/grondwater) en het verwarmingssysteem (water in de vloerverwarming of radiatoren) zo klein mogelijk mogelijk gehouden worden.

• Levensduur:

Warmtepompen gaan – indien regelmatig onderhouden - ongeveer even lang mee als een verwarmingsketel (twintig tot vijfentwintig jaar).

• Fiscaal ondersteund :

Zoals een condensatieketel op stookolie geeft een warmtepomp recht op verschillende premies en/of fiscale voordelen.

• Investeringskosten :

Naast de plaatsings- en aanpassingskosten moeten voor een lucht/waterwarmtepomp een kost van 6-8000 euro voorzien worden, voor water (grond)/watersysteem voorziet men best 25-30.000 euro).

Stookolie vangt de zwakke schakels van de warmtepomp op.

Dankzij het extra rendement kan een warmtepomp vanuit energetisch oogpunt interessant zijn. Maar er zijn ook beperkingen (zoals bv. de elektrische energie nodig voor het aanmaken van warm water wanneer de buitentemperatuur onder de 5°C zakt, als de radiatoren meer dan 60°C vragen). Deze beperkingen worden opgevangen  door een combinatie met een verwarmingssysteem op stookolie.

• Lage ‘vertrek’temperatuur :

Warmtepompen werken optimaal bij een vertrektemperatuur lager dan 60°C. Heeft u radiatoren als verwarmingsinstallatie, en hebben deze in de koude winterperioden temperaturen nodig van 60°C of meer om uw woning te verwarmen, dan is dit niet meer mogelijk of gaat de efficiëntie van het systeem verloren. In die omstandigheden zakt de COP alsook het vermogen van de warmtepomp. Bij lucht/water warmtepompen en met koudere buitentemperaturen (<5°C) is dit verval het sterkst. Zonder steun van een stookolieverwarmingssysteem vangen de meeste warmtepompen die warmtevraag op door rechtstreeks elektrisch bij te verwarmen met dure rekeningen tot gevolg.

• Traagheid bij grotere vraag aan sanitair warm water :

De lagere vertrektemperatuur van een warmtepompsysteem zorgt eveneens voor een tragere opwarming van de boiler voor sanitair warm water. Met een vertrektemperatuur van maximaal 60°C wordt het moeilijk om sanitair warm water aan temperaturen boven de 45°C aan te maken. Ook hier is dus een bijverwarming nodig.