Energielabels: nieuwe installaties

Energielabels: nieuwe installaties

U kent ze wel: de energielabels voor nieuwe wasmachines, koelkasten en verlichting. Ze geven aan hoeveel uw huishoudtoestel verbruikt. Vanaf september 2015 krijgen ook nieuwe verwarmingstoestellen op stookolie, gas,
elektriciteit en sanitair warmwatertoestellen zo’n energielabel.

De reden?
Tegen 2020 wil de Europese Unie haar 20/20/20-doelstellingen halen. In vergelijking met 1990 betekent dat:
• 20 % minder verbruik van primaire energie
• 20 % minder CO2-uitstoot
• 20 % meer gebruik van duurzame energie

De bedoeling van de EU?
Minder efficiënte toestellen uit de handel doen verdwijnen.

Kiezen voor de beste hoogrendementssystemen
Vanaf september 2015 worden energiezuinige stookolieketels de norm. In de praktijk zijn dat de meest performante laagtemperatuur- en condensatietoestellen. Vandaag vindt u in de keuze aan verwarmingstoestellen
met stookolie een breed aanbod dat aan de nieuwe Europese energie-efficiëntierichtlijn voldoet.

Efficiënter en energiezuiniger verwarmen
De Europese energie-efficiëntierichtlijn(1) deelt uw toestel in een klasse in, en dit wordt gevisualiseerd door een label. Het label zal aangeven hoe efficiënt een nieuw verwarmingstoestel warmte kan produceren. Hoe efficiënter, hoe hoger het rendement en hoe lager het energieverbruik. Net zoals bij huishoudapparaten geeft het u een Europees genormaliseerd systeem(2) en een houvast om de efficiëntie van verschillende verwarmingssystemen te kennen en dit gemeten op basis van een seizoensrendement. 

(1) Verordening (EU) nr 813/2013 van de Commissie van 2 augustus 2013
(2) Gedelegeerde Verordening (EU) nr 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013

Er zijn twee soorten labels: 
• het productlabel voor verwarmingstoestellen;
• daarenboven kan ook een pakketlabel toegekend worden voor combinaties van producten.

Wat is het verschil tussen 'productlabel' en 'pakketlabel'?

Productlabel: hoge, energie-efficiënte eisen

In september 2015 krijgt elk toestel een label dat varieert van G tot A++
B of A voor verwarmingstoestellen die gebruik maken van fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas;

A+ of A++ voor verwarmingstoestellen die fossiele brandstoffen combineren met hernieuwbare energie of die alleen hernieuwbare energie gebruiken.

Pakketlabel: stookolie combineren met hernieuwbare energie

Het pakketlabel laat toe om de efficiëntie van het apparaat verder te verbeteren (bv. door integratie van een temperatuurregeling of een buffervat) of duurzamer te maken (bv. door de koppeling aan hernieuwbare energie zoals thermische zonnecollectoren/boiler). De handelaar kan u dergelijke pakketten voorstellen.

Meer info over deze richtlijn ?

Klik hier en verneem meer over deze richtlijn.